Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Identifikační číslo: 3108
Univerzitní e-mail: jiri.pospisil [at] mendelu.cz
 
 

Kontakty
     
Výuka     Projekty          
Životopis
     
Orgány
     
Konference     

Na této stránce je zobrazen náhled zvoleného životopisu.

 
Interní evaluační zpráva za rok 2006

Identifikace osoby     
Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
ÚZPET AF, ext ICV

Členství v univerzitních orgánech     
Kolegium rektoračlen
Vědecká rada
člen
Akademický senátpředseda
Kolegium rektoračlen
Vědecká radačlen
Akademický senát (Agronomická fakulta)člen

Řešené projekty     
Snižování dopadů a rizik na životní prostředí a získávání informací pro kvalifikované rozhodování metodami precizního zeměd...
Obhájený
člen řešitelského týmu-řešitel
58 výs.
Technika a technologické systémy pěstování cukrovky pro trvale udržitelné zemědělstvíObhájený
řešitel
16 výs.

Ostatní publikační činnost     
POSPÍŠIL, J. Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu. In: KAVKA, M. Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu: technologické, technické a ekonomické normativní ukazatele. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2006. s. 348--352. ISBN 80-7271-163-6.
POSPÍŠIL, J. Vliv úpravy pokosu vojtěšky na rychlost jejího vysychání. In PETERKA, A. -- CELJAK, I. -- MÁLEK, P. -- VÁVRA, V. Aktuální problémy využívání zemědělské techniky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, 2006, s. 74--78. ISBN 80-7040-861-8.

Vedené závěrečné práce     
Jaromír Čech
Technika a technologie dopravy potravinDiplomová práce
Václav Keprt
Technika a technologie manipulace s dřevní hmotou
Diplomová práce
Roman Štefaník
Technika pro svoz a skládkování domovního odpadu
Diplomová práce

 
Datum: 20. 10. 2020