Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. František Bauer, CSc.
Identification number: 3104
University e-mail: frantisek.bauer [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Technology and Automobile Transport (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Pavel Adamec
Analýza alternativních pohonů silničních vozidel.
April 2017Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Milan Bajer
Vliv konstrukce pneumatik na jízdní vlastnosti automobilů.
April 2014Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marie Balabánová, Ph.D.
Problematika využití traktorů v podmínkách soukromé farmy.
April 2006Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Bartoš
Vliv provozního režimu motoru na ekonomiku práce traktorových souprav.
April 2005Displaying the final thesis
5.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Jozef Baxa
Analýza vlivu délky provozu zážehových a vznětových motorů na emise.
May 2020Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Bazgier
Podvozky nákladních a terénních vozidel.
April 2016Displaying the final thesis
7.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Libor Bednář
Vliv trakčních posilovačů na výstupní parametry orebních souprav
April 2020Displaying the final thesis
8.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Miroslav Bílek
Elektoropohony silničních vozidel.
April 2014Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Brychta
Brzdové systémy motorových vozidel.
April 2015Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bc. Miloš Břicháček
Analýza výstupních parametrů motoru při provozu na naftu a biopaliva.
April 2014Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Bc. Miloš Břicháček
Problematika využití biopaliv ve spalovacích motorech.
April 2012Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karolína Budiová
Problematika provozu bioplynových stanic v podmínkách ČR.
April 2012Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karolína Budiová
Problematika výroby a využití bioplynových stanic v zemědělství.
April 2010Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Burdová
Elektromobilita ve vztahu k životnímu prostředí.
May 2016Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Cahová
Emise spalovacích motorů ve vztahu k životnímu prostředí
April 2019Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislav Čajka
Ekonomika provozu traktorových souprav v dopravě.
April 2013Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondřej Čech
Elektronizace brzdových systémů motorových vozidel.
April 2013Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Čermák
Faktory ovlivňující tahové vlastnosti traktorů.
April 2009Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří Čermák
Hodnocení tahových vlastností traktorů ve výkonové kategorii motoru nad 150 kW.
April 2007Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Daňhel
Vliv konstrukce pneumatik na ekonomiku provozu traktorových souprav.
April 2007Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Dobeš
Podvozky motocyklů.
April 2012Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondřej Doležal
Alternativní pohony automobilů
April 2014Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Doležal
Faktory ovlivňující ekonomiku provozu motorových vozidel.
April 2008Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Doležal
Vliv zatížení motoru na výstupní parametry traktorové soupravy.
April 2010Displaying the final thesis
25.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Jan Drašar
Faktory ovlivňující tahové vlastnosti traktorů
April 2021Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Stanislav Duda
Provozní brzdy motorových vozidel.
April 2011Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vojtěch Dvořáček
Vliv huštění pneumatik na výstupní parametry traktorové soupravy
April 2019Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Fajmon
Možnosti snižování nákladů u traktorových souprav na zpracování půdy.
April 2016Displaying the final thesis
29.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Jakub Grégr
Analýza vlivu konstrukce podvozku na tahové vlastnosti traktorů
April 2020Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Hadraba
Technicko ekonomické hodnocení vybrané traktorové soupravy na zpracování půdy v podmínkách AGRO Záblatí.
April 2017Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Renata Halámková
Analýza technicko-ekonomických parametrů bioplynové stanice.
April 2014Displaying the final thesis
32.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Martin Hancko
Analýza technických parametrů podvozků motorových vozidel
April 2018Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Milan Hrůza, Ph.D.
Technicko-ekonomické hodnocení variabilního a uniformního hnojení v podmínkách precizního zemědělství
June 2005Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Hřebíček
Hodnocení technických parametrů pohonů elektrických vozidel s palivovými články.
April 2017Displaying the final thesis
35.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lukáš Huptys
Elektrické pohony silničních vozidel.
April 2016Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Chaloupka
Provozní brzdy motorových vozidel.
April 2009Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Oldřich Chalupa
Vliv pneumatik na tahové vlastnosti traktorů.
April 2013Displaying the final thesis
38.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ondřej Jalový
Hodnocení tahových vlastností traktorů.
April 2010Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Josef Janák
Analýza brzdových systémů motorových vozidel
April 2018Displaying the final thesis
40.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Josef Janák
Vliv huštění pneumatik na výstupní parametry traktorů
April 2020Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radek Janů
Hodnocení energetických a výkonnostních parametrů traktorových souprav na zpracování půdy.
April 2016Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radek Janů
Hodnocení technicko-ekonomických parametrů traktorových souprav na zpracování půdy.
April 2019Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavel Jašek
Převodová ústrojí osobních automobilů.
April 2012Displaying the final thesis
44.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Erik Jedon
Hodnocení tahových vlastností traktorů ve výkonové kategorii motoru do 150 kW.
April 2007Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Erik Jedon
Metody měření tahových vlastností traktorů.
April 2009Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erik Jedon
Vliv konstrukce podvozků na tahové vlastnosti traktorů.
April 2011Displaying the final thesis
47.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Tomáš Juřena
Hodnocení technických parametrů vybraných alternativních pohonů automobilů
April 2018Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Kachník
Hodnocení zatížení traktorového motoru v provozu.
April 2007Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří Káňa
Alternativní paliva pro spalovací motory
May 2017Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Káňa
Analýza technických parametrů vznětových spalovacích motorů
April 2019Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jakub Katrenčík, Ph.D.
Faktory ovlivňující ekonomiku traktorových souprav
September 2014Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Katrenčík, Ph.D.
Faktory ovlivňující energetické a výkonnostní parametry traktoru CLAAS AXION 850
April 2011Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Katrenčík, Ph.D.
Převodová ústrojí traktorů.
April 2010Displaying the final thesis
54.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Jakub Katrenčík, Ph.D.
Traktorové převodovky
April 2008Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Klement
Hodnocení paliv pro spalovací motory ve vztahu k životnímu prostředí.
April 2012Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaromír Klimeš
Faktory ovlivňující spotřebu paliva u traktorových souprav.
April 2013Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaromír Klimeš
Hydrostatické pohony mobilních energetických prostředků.
April 2010Displaying the final thesis
58.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Matěj Kokeš
Využití regulační hydrauliky traktorů
April 2020Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Kolářová
Ekonomika provozu traktorových souprav v zemědělském popdniku LEDEKO Letovice
April 2015Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Kopecký
Vliv připojení nesených strojů v tříbodovém závěsu na výstupní parametry traktorových souprav.
April 2014Displaying the final thesis
61.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Šimon Kopecký
Analýza technických parametrů brzdových systémů automobilů.
April 2015Displaying the final thesis
62.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Tomáš Kopečný
Vypracujte metodiku měření tahovýh vlastností traktorů na válcových dynamometrech.
April 2007Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Kosík
Analýza technických parametrů převodových ústrojí traktorů.
April 2017Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. et Ing. Ondřej Košťál
Podvozky motorových vozidel.
April 2013Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivo Kratochvíl
Vliv seřízení tříbodového závěsu traktoru na výstupní parametry orebních souprav
April 2018Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ivan Krbálek
Převodová ústrojí motorových vozidel.
April 2011Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radomír Křenovský
Sledování a vyhodnocení nasazení traktoru John Deere 8200 v zemědělském podniku ZEFA Tvrdonice.
April 2006Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Kubínková
Vliv podvozků zemědělské techniky na nežádoucí zhutnění půdy.
April 2006Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Kucín
Hodnocení funkčních vlastností brzdových systémů motorových vozidel.
April 2017Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. David Kulhaj
Odlehčovací brzdové systémy nákladních vozidel a tahačů.
April 2014Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Kutálek
Alternativní pohony silničních vozidel.
April 2011Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Lehnert
Podvozky traktorů.
April 2010Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Linhart
Převodová ústrojí traktorů.
April 2016Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Liška
Vliv konstrukce na užitné vlastnosti traktorů.
April 2014Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Liška
Vliv zatížení motoru JOHN DEERE 8320R na výstupní parametry strojů na zpracování půdy.
April 2017Displaying the final thesis
76.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Jan Lojda
Převodová ústrojí traktorů a jejich užitné vlastnosti
April 2020Displaying the final thesis
77.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Martina Machatá
Analýza výstupních parametrů vozidel se spalovacím motorem a s elektrickým pohonem.
May 2020Displaying the final thesis
78.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Roman Mach
Převodová ústrojí motorových vozidel.
April 2013Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Machura
Alternativní paliva pro spalovací motory.
April 2009Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Mašek
Vliv podvozků na tahové vlastnosti traktorů
April 2006Displaying the final thesis
81.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Jan Mendel
Emise spalovacích motorů a životní prostředí.
April 2009Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ádám Mizséri
Provozní brzdy motorových vozidel.
April 2013Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ádám Mizséri
Vliv huštění pneumatik na tahové vlastnosti traktorů.
April 2015Displaying the final thesis
84.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Ivana Mlynarčíková
Vliv hustění pneumatik na brzdné vlastnosti vozidel
April 2019Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslav Musil
Faktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorových souprav
April 2006Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Musil
Faktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorových souprav.
April 2008Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zdeněk Musil
Analýza výstupních parametrů traktorů NEW HOLLAND s převodovkou AUTOCOMMAND A POWERCOMMAND.
April 2013Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Němec
Analýza vybraných parametrů spalovacích motorů.
April 2015Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Němec
Analýza výstupních parametrů souprav na zpracování půdy.
April 2017Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Václav Němec
Hodnocení tahových vlastností traktorů.
April 2006Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Václav Němec
Vliv podvozku na tahové vlastnosti traktorů.
April 2008Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Novák
Faktory ovlivňující spotřebu paliva a výkonnost traktorů CASE CVX.
April 2011Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petr Novák
Převodová ústrojí traktorů.
April 2009Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Novotný
Faktory ovliňující energetické a výkonnostní parametry vybrané traktorové soupravy.
April 2011Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Novotný
Hydrostatické pohony mobilních energetických prostředků.
April 2009Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Novotný
Analýza délky brzdné dráhy a středního zpomalení traktoru Zetor Forterra s přívěsem BSS10 v závislosti na zatížení přívěsu.
May 2016Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Novotný
Hodnocení tahových vlastností traktoru Zetor s pohonem 4K4 a 4K2
April 2014Displaying the final thesis
98.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Jan Ondráček
Podvozky motorových vozidel.
April 2008Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Ondrůšek
Vliv silových účinků pluhů v tříbodovém závěsu traktoru na zatížení hnacích kol.
April 2006Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Pacelt
Hodnocení ústrojí pro přenos hnací síly traktorů
April 2006Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Pacelt
Vliv převodového ústrojí na tahové vlastnosti traktorů.
April 2008Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Palatka
Bezpečnostní systémy motorových vozidel.
April 2015Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Patočka
Vliv převodového ústrojí na tahové vlastnosti traktorů
April 2006Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zdeněk Pavlík
Analýza technicko-ekonomických parametrů klasického a třínápravového traktoru.
April 2006Displaying the final thesis
105.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jiří Peška
Nápravy osobních automobilů
April 2012Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Pink
Techicko-ekonomická analýza výstupních parametrů vybraných hydraulických prvků.
April 2013Displaying the final thesis
107.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lukáš Pirnos
Analýza technických parametrů taktorů pro lesní práce
April 2018Displaying the final thesis
108.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Ondřej Píša
Vliv zatížení traktorového motoru na výstupní parametry strojů na zpracování půdy v podmínkách AGRA Brtnice
April 2021Displaying the final thesis
109.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Vojtěch Pixa
Hodnocení užitných vlastností podvozků osobních automobilů
April 2020Displaying the final thesis
110.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Kateřina Plachá
Analýza cenového vývoje biopaliv v České republice
April 2020Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Poisl
Metody měření regulační hydrauliky traktorů
April 2006Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Poisl
Vliv hydraulických regulačních systémů traktorů na vybrané provozní parametry.
April 2008Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Stanislav Poul
Alternativní pohony automobilů.
April 2012Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Pročka
Hodnocení technických parametrů převodových ústrojí traktorů
April 2018Displaying the final thesis
115.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Martin Pročka
Vliv seřízení tříbodového závěsu traktoru na výstupní parametry souprav na zpracování půdy
April 2020Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jan Procházka
Alternativní pohony silničních vozidel
April 2019Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bohumil Prosecký
Regulační hydraulika traktorů
April 2011Displaying the final thesis
118.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Přepechal
Alternativní pohony mobilní techniky.
April 2012Displaying the final thesis
119.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Přikryl
Vliv huštění pneumatik na příčnou stabilitu traktoru
April 2019Displaying the final thesis
120.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Ptáček
Problematika využití traktoru CASE PUMA v podmínkách soukromé farmy.
April 2012Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radek Rácz
Technicko-ekonomická analýza strojních linek pro údržbu zeleně na rychlostních komunikacích.
April 2014Displaying the final thesis
122.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ružena Rachmatullin
Analýza technických prametrů hybridních a elektrických pohonů osobních automobilů
May 2017Displaying the final thesis
123.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ružena Rachmatullin
Technicko-ekonomická analýza mechanických, hybridních a elektrických pohonů automobilů
April 2019Displaying the final thesis
124.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Václav Růžička
Alternativní pohony silničních vozidel.
April 2013Displaying the final thesis
125.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Filip Rybníček
Převodová ústrojí osobních automobilů.
April 2016Displaying the final thesis
126.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniel Řeháček
Funkční vlastnosti náprav silničních vozidel.
April 2017Displaying the final thesis
127.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Řihák
Analýza výstupních parametrů traktorových souprav na zpracování půdy
April 2018Displaying the final thesis
128.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kamil Sedlák
Vliv konstrukce podvozku traktoru John Deere 8320R a John Deere 8320RT na tahové vlastnosti.
April 2011Displaying the final thesis
129.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Schaffer
Převodová ústrojí traktorů vyšších výkonnostních tříd.
April 2012Displaying the final thesis
130.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Sklenář
Faktory ovlivňující energetické a výkonnostní parametry souprav na zpracování půdy.
April 2017Displaying the final thesis
131.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jakub Skřivánek
Problematika využití alternativních pohonů automobilů.
April 2015Displaying the final thesis
132.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Skřivánek
Analýza vybraných parametrů spalovacích motorů.
April 2012Displaying the final thesis
133.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Dušan Slimařík, Ph.D.
Analýza silových účinků pluhů na výstupní parametry orebních souprav
May 2015Displaying the final thesis
134.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Jakub Smrček
Vliv regulačních systémů traktoru FORTERRA 9641 na energetické a výkonnostní parametry strojů na zpracování půdy.
April 2021Displaying the final thesis
135.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Sochor
Vliv zatížení hnacích kol na tahové vlastnosti traktorů.
April 2005Displaying the final thesis
136.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Solovský
Vliv jednotlivých regulačních systémů traktorů na vybrané provozní parametry.
April 2005Displaying the final thesis
137.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jindřich Staněk
Technicko ekonomické hodnocení traktorových souprav na zpracování půdy
April 2019Displaying the final thesis
138.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Stodolová
Moderní technologie analýzy dat a jejich využití při odhalování pojistných podvodů
May 2017Displaying the final thesis
139.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Stodolová
Možnosti využití konceptu Big Data v pojišťovnictví
April 2019Displaying the final thesis
140.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Stypa
Analýza vybraných technických parametrů traktorů ve výkonové kategorii motoru nad 180 kW.
April 2011Displaying the final thesis
141.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petr Stypa
Převodová ústrojí osobních automobilů.
April 2010Displaying the final thesis
142.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Šafařík
Systémy paralelního navádění traktorů
April 2011Displaying the final thesis
143.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jan Šafář
Aktivní bezpečnostní systémy silničních vozidel
April 2018Displaying the final thesis
144.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Jan Šašek
Podvozky traktorů ve vztahu k nežádoucímu zhutňování půdy.
April 2010Displaying the final thesis
145.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Václav Šles
Provozní brzdy osobních automobilů.
April 2012Displaying the final thesis
146.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Tomáš Šmerda, Ph.D.
Analýza faktorů ovlivňující tahové vlastnosti traktorů
June 2007Displaying the final thesis
147.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Štefan
Analýza výstupních parametrů traktorů CLAAS v soupravě s kombinovaným kypřičem
April 2019Displaying the final thesis
148.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří Štefan
Hodnocení funkčních vlastností hydromechanických pohonů traktorů.
April 2017Displaying the final thesis
149.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Šubarda
Vliv změny tlaku v pneumatikách na výstupní parametry traktorových soupav.
April 2011Displaying the final thesis
150.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Šubarda
Zpomalovací brzdné systémy motorových vozidel.
April 2009Displaying the final thesis
151.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kateřina Švábová
Technické možnosti sledování provozu kamionové dpravy.
April 2011Displaying the final thesis
152.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavel Švéda
Alternativní pohony silničních vozidel.
April 2016Displaying the final thesis
153.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Tamáši
Analýza vybraných technických parametrů vznětových spalovacích motorů.
May 2016Displaying the final thesis
154.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Marek Tatíček, Ph.D.
Vliv silových účinků v tříbodovém závěsu na výstupní parametry traktorových souprav
May 2011Displaying the final thesis
155.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kamil Teuer
Vliv seřízení tříbodového závěsu traktoru na ekonomiku orebních souprav.
April 2009Displaying the final thesis
156.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kamil Teuer
Vypracujte metodiku hodnocení technických parametrů traktorů ve výkonové kategori motorů do 150 kW.
April 2007Displaying the final thesis
157.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Toufar
Tahové vlastnosti traktorů v provozních a laboratorních podmínkách.
April 2005Displaying the final thesis
158.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Vacek
Technicko-ekonomické hodnocení traktorových dopravních souprav.
April 2014Displaying the final thesis
159.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Vaculovič
Problematika cenové strategie ve vztahu k technickému vybavení traktorů.
April 2010Displaying the final thesis
160.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Vaculovič
Vývoj technického vybavení ve vztahu k prodeji traktorů v ČR.
April 2012Displaying the final thesis
161.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Radek Valko
Provozní brzdy motorových vozidel.
April 2010Displaying the final thesis
162.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Šárka Vančatová
Hodnocení paliv pro spalovací motory ve vztahu k životnímu prostředí
April 2019Displaying the final thesis
163.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. et Ing. Šárka Vančatová
Vozidla s hybridním pohonem.
May 2016Displaying the final thesis
164.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jan Vaněk
Analýza technických parametrů převodových ústrojí automobilů
April 2018Displaying the final thesis
165.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Jan Vaněk
Vliv regulační hydrauliky traktorů na výstupní parametry traktorových souprav
April 2020Displaying the final thesis
166.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondřej Vaverka
Převodová ústrojí traktorů.
April 2011Displaying the final thesis
167.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondřej Vaverka
Technicko-ekonomická analýza hydrostatických axiálních převodníků.
April 2013Displaying the final thesis
168.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Vedral
Převodová ústrojí osobních automobilů a jejich užitné vlastnosti.
April 2014Displaying the final thesis
169.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Veleba
Technicko-ekonomické vyhodnocení traktoru v podmínkách soukromé farmy.
April 2009Displaying the final thesis
170.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Vimr
Analýza technických parametrů vznětových spalovacích motorů.
April 2014Displaying the final thesis
171.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Vimr
Vliv podvozku na tahové vlastnosti traktorů.
April 2016Displaying the final thesis
172.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Milan Vojáček, Ph.D.
Technicko-ekonomická analýza provozních výsledků technologií agrotechnických operací v rostlinné výrobě
June 2004Displaying the final thesis
173.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. František Vojta
Zpomalovací brzdné systémy motorových vozidel.
April 2011Displaying the final thesis
174.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Miloslav Vyhlídal
Analýza brzdových systémů motorových vozidel
April 2020Displaying the final thesis
175.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Vykydal, Ph.D.
Vliv konstrukce podvozku na ekonomiku provozu traktorvých souprav.
April 2009Displaying the final thesis
176.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Petr Vykydal, Ph.D.
Vliv podvozku na tahové vlastnosti traktorů
September 2012Displaying the final thesis
177.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petr Vykydal, Ph.D.
Vypracujte metodiku hodnocení technických parametrů traktorů ve výkonové kategorii motoru nad 150 kW.
April 2007Displaying the final thesis
178.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Výravský
Převodová ústrojí traktorů.
April 2013Displaying the final thesis
179.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Výravský
Vliv zatížení hancích kol traktorů na výstupní parametry orebních souprav.
April 2015Displaying the final thesis
180.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Josef Weinhőfer
Podvozky traktorů vyšších výkonových kategorií
April 2011Displaying the final thesis
181.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Josef Weinhőfer
Vliv podvozku na výstupní parametry traktorových souprav.
April 2013Displaying the final thesis
182.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Židek
Analýza výstupních parametrů traktorových souprav na zpracování půdy.
April 2016Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress