Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
Identification number: 3077
University e-mail: pavel.ryant [at] mendelu.cz
 

Contacts
     
Lesson
     
Projects
     
     
Curriculum vitae               

Limit to:
year of start:
year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.
Project title
SupervisorType
Official roles
Since
Until
1
 Agglomeration of fertilizers.P. RyantMPO
supervisor
05/01/2002
12/31/2004
2
 Agrochemické využití síry z rafinérie ropyMPOsupervisor03/01/2003
3
OP
garant klíčové aktivity KA2
03/01/2011
02/28/2014
4
 Inovace klimatizovaných boxů (fytotronů) pro pěstování rostlinného materiáluFRVŠřešitel
01/01/2008
12/31/2008
5
 Inovace pěstitelských technologií sladovnického ječmene vývojem diagnostických metod pro vyhodnocení struktury porostu, zdravotního a výživného stavu
NAZV
supervisor
12/01/2005
12/31/2009
6
 Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv pod patu.
Smluvní výzkum
supervisor
09/02/2013
12/31/2013
7 Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv "pod patu"
Smluvní výzkum
supervisor
04/15/2014
12/15/2014
8 Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv "pod patu"
Smluvní výzkum
supervisor
04/15/201412/15/2014
9
 Reducing of impacts and risks on environment and information acquisition for qualified decision-making by methods of precision agriculture
L. Neudert
NPV II
člen řešitelského týmu-řešitel
07/01/2006
06/30/2011
10
 Selection of new cereal varieties for bioethanol production
R. Cerkal
NAZV
další řešitel12/01/2005
12/31/2009
11
 The consulting centre at MZLU in BrnoZ. HavlíčekNPV II
člen řešitelského týmu
07/01/2006
12
 The changes of sulphur availability after adding of elemental sulphur and organic matter
GAČR
supervisor01/02/2004
12/31/2006

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected