Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
Identifikačné číslo: 3077
Univerzitný e-mail: pavel.ryant [at] mendelu.cz
 
Dekan - Agronomická fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty
     
Publikácie
     
     
Orgány
     
     

Vybraná osoba bola alebo je členom nasledujúcich orgánov MENDELU.

Stav
Orgán
Odkedy
DokedyÚloha
Poradný zbor školského poľnohospodárskeho podniku21.02.2019
podpredseda
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-BOT-PAP Plant Anatomy and Physiology)
25.10.2018
člen
25.10.2018
člen
Programová komisia študijného programu (B-AGB Agrobiologie)
01.10.2018
predseda
Vedecká rada14.05.2018
člen
08.12.2016člen
08.12.2016
člen
Kolégium dekana (Agronomická fakulta)02.03.2014
predseda
17.02.2014
predseda
01.02.2014
člen
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-FYTO-OPR Obecná produkce rostlinná)01.06.2013
člen
01.03.2010
člen
02.06.2009člen
07.09.2007
člen
Odborová komisia bakalárskeho študijného programu (B-RL-RL Rostlinolékařství)07.09.2007
člen
Programová komisia študijného programu (B-AGB Agrobiologie)
07.09.2007
člen
Programová komisia študijného programu (B-RL Rostlinolékařství)07.09.2007
člen
20.02.2006
člen
01.02.2006
člen
25.10.2004
člen
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-TO-TO Technologie odpadů)
25.10.2004
člen
Programová komisia študijného programu (B-FYTO Fytotechnika)
01.04.2004
člen
Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu (Agronomická fakulta)
03.01.2011
04.12.2018
člen
Rada pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity v Brně15.06.2017
01.10.2018
člen
Komise rektora pro koncepci, rozvoj, IT a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně
01.06.2015
01.03.2018
člen
Interná akreditačná komisia
01.09.2015
01.02.2018člen
Vedecká rada
24.03.2014
31.01.2018člen
Komise rektora pro koncepci, rozvoj a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně24.02.2014
31.05.2015
člen
Řídící výbor soustavy projektů definovaných v Koncepci rozvoje univerzity 2011-2015
01.03.201031.12.2014člen
Komise rektora pro styk s veřejností30.06.200711.12.2014
člen
Redakční rada časopisu MENDEL GREEN Mendelovy univerzity v Brně
01.03.2009
01.12.2014
člen
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny01.02.201331.01.2014
člen
Interní akreditační komise Mendelovy univerzity v Brně pro obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
01.03.2010
31.01.2014
člen
Komise rektora pro informatiku Mendelovy univerzity v Brně
01.03.2010
31.01.2014
člen
Poradný zbor školského poľnohospodárskeho podniku (Školní zemědělský podnik Žabčice)
01.01.2007
31.01.2014
člen
Komise rektora pro rozvojové projekty Mendelovy univerzity v Brně01.03.201001.09.2011
člen
Komisia rektora pre informatiku
01.02.200622.02.2010člen
Rada pro strukturální programy
01.02.2006
30.06.2009
člen
Poradný zbor školského poľnohospodárskeho podniku (Školní zemědělský podnik Žabčice)
01.02.2006
31.12.2006
člen
Akademický senát (Agronomická fakulta)01.05.200501.06.2006
člen

Legenda
aktívne členstvo
historické členstvo