Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
Identifikačné číslo: 3077
Univerzitný e-mail: pavel.ryant [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Dekan - Agronomická fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Životopis     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Vybraná osoba bola alebo je členom nasledujúcich orgánov MENDELU.

StavOrgánOdkedyDokedyÚloha
Poradný zbor školského poľnohospodárskeho podniku21.02.2019podpredseda
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-BOT-PAP Plant Anatomy and Physiology)25.10.2018člen
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-FYTO-SPP Special Plant Production)25.10.2018člen
Programová komisia študijného programu (B-AGB Agrobiologie)01.10.2018predseda
Vedecká rada14.05.2018člen
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-BOT-AFR Anatomie a fyziologie rostlin)08.12.2016člen
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-FYTO-SPR Speciální produkce rostlinná)08.12.2016člen
Kolégium dekana (Agronomická fakulta)02.03.2014predseda
Vedecká rada (Agronomická fakulta)17.02.2014predseda
Kolégium rektora01.02.2014člen
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-FYTO-OPR Obecná produkce rostlinná)01.06.2013člen
Poradný zbor školského poľnohospodárskeho podniku01.03.2010člen
Komise děkana pro informatiku (Agronomická fakulta)02.06.2009člen
Odborová komisia bakalárskeho študijného programu (B-AGB-FY Fytotechnika)07.09.2007člen
Odborová komisia bakalárskeho študijného programu (B-RL-RL Rostlinolékařství)07.09.2007člen
Programová komisia študijného programu (B-AGB Agrobiologie)07.09.2007člen
Programová komisia študijného programu (B-RL Rostlinolékařství)07.09.2007člen
Vedecká rada (Agronomická fakulta)20.02.2006člen
Kolégium dekana (Agronomická fakulta)01.02.2006člen
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-BO Biotechnologie odpadů)25.10.2004člen
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-TO-TO Technologie odpadů)25.10.2004člen
Programová komisia študijného programu (B-FYTO Fytotechnika)01.04.2004člen
Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu (Agronomická fakulta)03.01.201104.12.2018člen
Rada pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity v Brně15.06.201701.10.2018člen
Komise rektora pro koncepci, rozvoj, IT a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně01.06.201501.03.2018člen
Interná akreditačná komisia01.09.201501.02.2018člen
Vedecká rada24.03.201431.01.2018člen
Komise rektora pro koncepci, rozvoj a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně24.02.201431.05.2015člen
Řídící výbor soustavy projektů definovaných v Koncepci rozvoje univerzity 2011-201501.03.201031.12.2014člen
Komise rektora pro styk s veřejností30.06.200711.12.2014člen
Redakční rada časopisu MENDEL GREEN Mendelovy univerzity v Brně01.03.200901.12.2014člen
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny01.02.201331.01.2014člen
Interní akreditační komise Mendelovy univerzity v Brně pro obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem01.03.201031.01.2014člen
Komise rektora pro informatiku Mendelovy univerzity v Brně01.03.201031.01.2014člen
Poradný zbor školského poľnohospodárskeho podniku (Školní zemědělský podnik Žabčice)01.01.200731.01.2014člen
Komise rektora pro rozvojové projekty Mendelovy univerzity v Brně01.03.201001.09.2011člen
Komisia rektora pre informatiku01.02.200622.02.2010člen
Rada pro strukturální programy01.02.200630.06.2009člen
Poradný zbor školského poľnohospodárskeho podniku (Školní zemědělský podnik Žabčice)01.02.200631.12.2006člen
Akademický senát (Agronomická fakulta)01.05.200501.06.2006člen

Legenda
aktívne členstvohistorické členstvo