Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
Identifikační číslo: 3077
Univerzitní e-mail: pavel.ryant [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Děkan - Agronomická fakulta

     
Výuka     
     
     
     
Orgány     Konference     

Zvolená osoba byla nebo je členem následujících orgánů na MENDELU.

StavOrgán
Odkdy
Dokdy
Role
A
21.02.2019
místopředseda
AOborová rada doktorského studijního programu (D-BOT-PAP Plant Anatomy and Physiology)25.10.2018člen
A
25.10.2018
člen
AProgramová komise studijního programu (B-AGB Agrobiologie)
01.10.2018
předseda
A
14.05.2018
člen
A
08.12.2016
člen
A08.12.2016
člen
AKolegium děkana (Agronomická fakulta)02.03.2014
předseda
A
17.02.2014
předseda
A01.02.2014
člen
A
Oborová rada doktorského studijního programu (D-FYTO-OPR Obecná produkce rostlinná)
01.06.2013
člen
A
01.03.2010
člen
AKomise děkana pro informatiku (Agronomická fakulta)
02.06.2009
člen
A07.09.2007člen
A07.09.2007člen
A
07.09.2007člen
A07.09.2007
člen
AVědecká rada (Agronomická fakulta)20.02.2006
člen
A
01.02.2006
člen
A
Oborová rada doktorského studijního programu (D-BO Biotechnologie odpadů)
25.10.2004
člen
A
25.10.2004člen
A
01.04.2004
člen
N
Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu (Agronomická fakulta)
03.01.2011
04.12.2018
člen
NRada pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity v Brně
15.06.2017
01.10.2018
člen
NKomise rektora pro koncepci, rozvoj, IT a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně01.06.201501.03.2018
člen
N
Interní akreditační komise Mendelovy univerzity v Brně01.09.201501.02.2018
člen
NVědecká rada
24.03.2014
31.01.2018člen
N
Komise rektora pro koncepci, rozvoj a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně
24.02.2014
31.05.2015člen
N
Řídící výbor soustavy projektů definovaných v Koncepci rozvoje univerzity 2011-2015
01.03.2010
31.12.2014člen
N
Komise rektora pro styk s veřejností30.06.200711.12.2014
člen
N
Redakční rada časopisu MENDEL GREEN Mendelovy univerzity v Brně
01.03.2009
01.12.2014
člen
N
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny01.02.2013
31.01.2014
člen
N
Interní akreditační komise Mendelovy univerzity v Brně pro obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
01.03.201031.01.2014
člen
N
Komise rektora pro informatiku Mendelovy univerzity v Brně
01.03.2010
31.01.2014
člen
N
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní zemědělský podnik Žabčice (Školní zemědělský podnik Žabčice)
01.01.200731.01.2014
člen
N
Komise rektora pro rozvojové projekty Mendelovy univerzity v Brně01.03.2010
01.09.2011
člen
N
Komise rektora pro informatiku
01.02.2006
22.02.2010
člen
N
Rada pro strukturální programy
01.02.2006
30.06.2009
člen
N
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní zemědělský podnik Žabčice (Školní zemědělský podnik Žabčice)
01.02.2006
31.12.2006
člen
N
Akademický senát (Agronomická fakulta)
01.05.2005
01.06.2006člen

Legenda
A
aktivní členstvíNhistorické členství