Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
Identifikačné číslo: 3077
Univerzitný e-mail: pavel.ryant [at] mendelu.cz
 
Dekan - Agronomická fakulta

     
     
     Publikácie
     
Životopis     
Orgány
     Konferencie     

Vybraná osoba bola alebo je členom nasledujúcich orgánov MENDELU.

Stav
Orgán
Odkedy
DokedyÚloha
Poradný zbor školského poľnohospodárskeho podniku
21.02.2019
podpredseda
25.10.2018
člen
25.10.2018
člen
Programová komisia študijného programu (B-AGB Agrobiologie)
01.10.2018
predseda
Vedecká rada
14.05.2018
člen
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-BOT-AFR Anatomie a fyziologie rostlin)08.12.2016
člen
08.12.2016člen
Kolégium dekana (Agronomická fakulta)02.03.2014
predseda
Vedecká rada (Agronomická fakulta)
17.02.2014
predseda
01.02.2014
člen
01.06.2013
člen
Poradný zbor školského poľnohospodárskeho podniku01.03.2010
člen
Komise děkana pro informatiku (Agronomická fakulta)02.06.2009
člen
07.09.2007
člen
07.09.2007
člen
07.09.2007
člen
07.09.2007
člen
20.02.2006
člen
Kolégium dekana (Agronomická fakulta)01.02.2006
člen
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-BO Biotechnologie odpadů)25.10.2004
člen
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-TO-TO Technologie odpadů)25.10.2004
člen
01.04.2004
člen
Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu (Agronomická fakulta)
03.01.2011
04.12.2018člen
Rada pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity v Brně
15.06.2017
01.10.2018
člen
Komise rektora pro koncepci, rozvoj, IT a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně
01.06.2015
01.03.2018
člen
Interná akreditačná komisia01.09.2015
01.02.2018
člen
Vedecká rada24.03.2014
31.01.2018
člen
Komise rektora pro koncepci, rozvoj a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně
24.02.201431.05.2015
člen
Řídící výbor soustavy projektů definovaných v Koncepci rozvoje univerzity 2011-2015
01.03.201031.12.2014člen
Komise rektora pro styk s veřejností
30.06.2007
11.12.2014
člen
Redakční rada časopisu MENDEL GREEN Mendelovy univerzity v Brně
01.03.2009
01.12.2014člen
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
01.02.2013
31.01.2014
člen
Interní akreditační komise Mendelovy univerzity v Brně pro obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
01.03.2010
31.01.2014člen
Komise rektora pro informatiku Mendelovy univerzity v Brně01.03.201031.01.2014člen
Poradný zbor školského poľnohospodárskeho podniku (Školní zemědělský podnik Žabčice)
01.01.2007
31.01.2014
člen
Komise rektora pro rozvojové projekty Mendelovy univerzity v Brně
01.03.2010
01.09.2011
člen
Komisia rektora pre informatiku
01.02.2006
22.02.2010
člen
Rada pro strukturální programy
01.02.200630.06.2009
člen
Poradný zbor školského poľnohospodárskeho podniku (Školní zemědělský podnik Žabčice)
01.02.2006
31.12.2006člen
Akademický senát (Agronomická fakulta)
01.05.2005
01.06.2006
člen

Legenda
aktívne členstvo
historické členstvo