Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
Identifikační číslo: 3077
Univerzitní e-mail: pavel.ryant [at] mendelu.cz
 
Děkan - Agronomická fakulta

     
     
     Publikace     
Životopis
     
Orgány
     
     

Zvolená osoba byla nebo je členem následujících orgánů na MENDELU.

Stav
Orgán
Odkdy
Dokdy
Role
21.02.2019
místopředseda
Oborová rada doktorského studijního programu (D-BOT-PAP Plant Anatomy and Physiology)25.10.2018
člen
Oborová rada doktorského studijního programu (D-FYTO-SPP Special Plant Production)25.10.2018člen
01.10.2018
předseda
Vědecká rada14.05.2018
člen
Oborová rada doktorského studijního programu (D-BOT-AFR Anatomie a fyziologie rostlin)
08.12.2016
člen
08.12.2016
člen
Kolegium děkana (Agronomická fakulta)
02.03.2014
předseda
17.02.2014
předseda
01.02.2014člen
Oborová rada doktorského studijního programu (D-FYTO-OPR Obecná produkce rostlinná)
01.06.2013
člen
01.03.2010
člen
Komise děkana pro informatiku (Agronomická fakulta)02.06.2009
člen
Oborová rada bakalářského studijního programu (B-AGB-FY Fytotechnika)
07.09.2007
člen
07.09.2007
člen
07.09.2007
člen
Programová komise studijního programu (B-RL Rostlinolékařství)
07.09.2007
člen
Vědecká rada (Agronomická fakulta)
20.02.2006
člen
01.02.2006
člen
Oborová rada doktorského studijního programu (D-BO Biotechnologie odpadů)
25.10.2004
člen
Oborová rada doktorského studijního programu (D-TO-TO Technologie odpadů)
25.10.2004
člen
01.04.2004
člen
Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu (Agronomická fakulta)
03.01.2011
04.12.2018člen
Rada pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity v Brně
15.06.201701.10.2018člen
Komise rektora pro koncepci, rozvoj, IT a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně
01.06.2015
01.03.2018
člen
Interní akreditační komise Mendelovy univerzity v Brně
01.09.2015
01.02.2018
člen
Vědecká rada
24.03.2014
31.01.2018
člen
Komise rektora pro koncepci, rozvoj a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně
24.02.2014
31.05.2015
člen
Řídící výbor soustavy projektů definovaných v Koncepci rozvoje univerzity 2011-2015
01.03.2010
31.12.2014
člen
Komise rektora pro styk s veřejností30.06.2007
11.12.2014
člen
Redakční rada časopisu MENDEL GREEN Mendelovy univerzity v Brně01.03.2009
01.12.2014
člen
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
01.02.2013
31.01.2014
člen
Interní akreditační komise Mendelovy univerzity v Brně pro obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem01.03.2010
31.01.2014
člen
Komise rektora pro informatiku Mendelovy univerzity v Brně
01.03.201031.01.2014
člen
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní zemědělský podnik Žabčice (Školní zemědělský podnik Žabčice)
01.01.2007
31.01.2014
člen
Komise rektora pro rozvojové projekty Mendelovy univerzity v Brně01.03.2010
01.09.2011
člen
Komise rektora pro informatiku
01.02.2006
22.02.2010
člen
Rada pro strukturální programy
01.02.2006
30.06.2009
člen
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní zemědělský podnik Žabčice (Školní zemědělský podnik Žabčice)
01.02.2006
31.12.2006
člen
Akademický senát (Agronomická fakulta)
01.05.2005
01.06.2006
člen

Legenda
aktivní členství
historické členství