Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
Identification number: 3077
University e-mail: pavel.ryant [at] mendelu.cz
 

          
     
     
Curriculum vitae     Bodies     Conferences     

This page shows the preview of the selected CV.

 
Životopis

Osobní údaje     
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D., dat. narození 24. prosinec 1972
bydliště Malešovice 133, 66465 Malešovice

Pedagogická činnost na univerzitě     
ZS 2020/2021
PRPRV Prostředky pro rostlinnou výrobu (Přednášející, Garant, Zkoušející)
2020/2021 - doktorská studia
VHR-D Výživa a hnojení zemědělských kultur (Zkoušející, Garant)
2020/2021 - doktorská studia
TZVR-D Teoretické základy výživy rostlin (Zkoušející, Garant)
ZS 2020/2021 - doktorská studia
EDC-DSVZZK Disertační seminář – Výroba a zpracování zemědělských komodit (Garant)
ZS 2020/2021 - doktorská studia
EDC-VZZK Výroba a zpracování zemědělských komodit (Garant)
ZS 2020/2021
PEVR Pedologie a výživa rostlin (Přednášející, Garant, Zkoušející)
ZS 2020/2021
AVTZ1K Aplikace výpočetní techniky v zemědělství 1 K (Cvičící, Přednášející)
ZS 2020/2021AVTZ1 Aplikace výpočetní techniky v zemědělství 1 ZI (Cvičící, Přednášející)
ZS 2020/2021
AVTZ Aplikace výpočetní techniky v zemědělství (Cvičící, Přednášející)
ZS 2020/2021
SHPPK Systémy hnojení polních plodin K (Garant)
ZS 2020/2021
BZOD2K Biologické zpracování odpadů II K (Garant)
ZS 2020/2021
BZOD2 Biologické zpracování odpadů II (Garant)
ZS 2020/2021
SHPP Systémy hnojení polních plodin (Garant)
ZS 2020/2021
AGCVZK Agrochemie a výživa rostlin K (Přednášející, Garant, Zkoušející)
ZS 2020/2021
ODPHO Odpadové hospodářství (Přednášející, Zkoušející)
ZS 2020/2021
AGCVZ Agrochemie a výživa rostlin (Přednášející, Garant, Zkoušející)
LS 2019/2020
DEPU Dekontaminace půd (Garant)
LS 2019/2020 - CV
CV-ZZ Závěrečná zkouška CV (Garant)
LS 2019/2020
SHPPK Systémy hnojení polních plodin K (Garant)
LS 2019/2020PEVR Pedologie a výživa rostlin (Přednášející, Garant, Zkoušející)
LS 2019/2020
AGCVZK Agrochemie a výživa rostlin K (Přednášející, Garant, Zkoušející)
LS 2019/2020AGCVZ Agrochemie a výživa rostlin (Přednášející, Garant, Zkoušející)
LS 2019/2020
ODPHO Odpadové hospodářství (Cvičící, Přednášející)
LS 2019/2020
DEPUK Dekontaminace půd K (Garant)
ZS 2019/2020
AGCVZ Agrochemie a výživa rostlin (Přednášející, Garant, Zkoušející)
2019/2020 - doktorská studia
VHR-D Výživa a hnojení zemědělských kultur (Zkoušející, Garant)
2019/2020 - doktorská studiaTZVR-D Teoretické základy výživy rostlin (Zkoušející, Garant)
ZS 2019/2020
SHPPK Systémy hnojení polních plodin K (Garant)
ZS 2019/2020
SHPP Systémy hnojení polních plodin (Garant)
ZS 2019/2020
PRPRV Prostředky pro rostlinnou výrobu (Přednášející, Garant, Zkoušející)
ZS 2019/2020PEVR Pedologie a výživa rostlin (Přednášející, Garant, Zkoušející)
ZS 2019/2020
ODPHO Odpadové hospodářství (Cvičící, Přednášející)
ZS 2019/2020BZOD2K Biologické zpracování odpadů II K (Garant)
ZS 2019/2020
BZOD2 Biologické zpracování odpadů II (Garant)
ZS 2019/2020
AVTZ1K Aplikace výpočetní techniky v zemědělství 1 K (Cvičící, Přednášející)
ZS 2019/2020
AVTZ1 Aplikace výpočetní techniky v zemědělství 1 (Cvičící, Přednášející)
ZS 2019/2020
AVTZ Aplikace výpočetní techniky v zemědělství (Cvičící, Přednášející)
ZS 2019/2020
AGCVZK Agrochemie a výživa rostlin K (Přednášející, Garant, Zkoušející)
LS 2018/2019 - CV
CV-ZZ Závěrečná zkouška CV (Garant)
LS 2018/2019
DEPU Dekontaminace půd (Garant)
LS 2018/2019SHPPK Systémy hnojení polních plodin K (Garant)
LS 2018/2019AGCVZK Agrochemie a výživa rostlin K (Přednášející, Garant, Zkoušející)
LS 2018/2019
AGCVZ Agrochemie a výživa rostlin (Přednášející, Garant, Zkoušející)
LS 2018/2019
PEVR Pedologie a výživa rostlin (Přednášející, Garant, Zkoušející)
LS 2018/2019
RRZEM Zemědělství (Přednášející, Garant)
LS 2018/2019ODPHO Odpadové hospodářství (Cvičící, Přednášející)
LS 2018/2019DEPUK Dekontaminace půd K (Garant)
ZS 2018/2019
AGCVZ Agrochemie a výživa rostlin (Přednášející, Garant, Zkoušející)
ZS 2018/2019
AGCVZK Agrochemie a výživa rostlin K (Přednášející, Garant, Zkoušející)
ZS 2018/2019
AVTZ Aplikace výpočetní techniky v zemědělství (Cvičící, Přednášející)
ZS 2018/2019
AVTZ1 Aplikace výpočetní techniky v zemědělství 1 (Cvičící, Přednášející)
ZS 2018/2019
AVTZ1K Aplikace výpočetní techniky v zemědělství 1 K (Cvičící, Přednášející)
ZS 2018/2019
BZOD2 Biologické zpracování odpadů II (Garant)
ZS 2018/2019
BZOD2K Biologické zpracování odpadů II K (Garant)
ZS 2018/2019
ODPHO Odpadové hospodářství (Cvičící, Přednášející)
ZS 2018/2019
PEVR Pedologie a výživa rostlin (Přednášející, Garant, Zkoušející)
ZS 2018/2019
PRPRV Prostředky pro rostlinnou výrobu (Přednášející, Garant, Zkoušející)
ZS 2018/2019
SHPP Systémy hnojení polních plodin (Garant)
ZS 2018/2019SHPPK Systémy hnojení polních plodin K (Garant)
ZS 2018/2019
SYVR Systémy výživy rostlin (Přednášející, Garant)
ZS 2018/2019
RRZEMA Zemědělství v AJ (Cvičící, Garant, Zkoušející, Přednášející)
2018/2019 - doktorská studia
TZVR-D Teoretické základy výživy rostlin (Zkoušející, Garant)
2018/2019 - doktorská studiaVHR-D Výživa a hnojení zemědělských kultur (Zkoušející, Garant)

Řešené projekty     
2006–2004
Aglomerace hnojiv. (FF-P/073) Administrativa
2005–2006
Změny v přístupnosti síry v půdě po dodání elementární síry a organické hmoty (GP521/04/P093)
Administrativa
2005–2009Inovace pěstitelských technologií sladovnického ječmene vývojem diagnostických metod pro vyhodnocení struktury porostu, zdr... (AGT_JEC05 ) Administrativa
2014–2013
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitá... (221/9510/SV2130311)
Administrativa
2015–2014
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitá...
Administrativa
2015–2014
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitá...
Administrativa
2015–2015
Vliv stabilizovaných dusíkatých hnojiv a vápnění na změnu druhového složení a výnos trvalého travního porostuAdministrativa
2005–Agrochemické využití síry z rafinérie ropy (FF-P2/038) Administrativa

Univerzitní aktivity     
2019–
Advisory council for the University agriculture enterprise in Žabčice (místopředseda)
2018–Field of Study Board for Ph.D. Study Programme (D-PP-SPP Special Plant Production in English) (člen)
2018–
Field of Study Board for Ph.D. Study Programme (D-BOT-PAP Plant Anatomy and Physiology in English) (člen)
2018–Study Programme Committee (B-AGB Agrobiology) (předseda)
2018–
Scientific Council (člen)
2017–2018Board of Internal Evaluation of Mendel university in Brno (člen)
2016–
Field of Study Board for Ph.D. Study Programme (D-PP-SPP Special Plant Production) (člen)
2016–
Field of Study Board for Ph.D. Study Programme (D-BOT-APP Plant Anatomy and Physiology) (člen)
2015–2018Internal accreditation committee of Mendel university in Brno (člen)
2015–2018Komise rektora pro koncepci, rozvoj, IT a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně (člen)
2014–2018Scientific Council (člen)
2014–
Dean's College (Faculty of AgriSciences) (předseda)
2014–2015
Komise rektora pro koncepci, rozvoj a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně (člen)
2014–
Scientific Council (Faculty of AgriSciences) (předseda)
2014–
Rector's Advisory Board (člen)
2013–Field of Study Board for Ph.D. Study Programme (D-PP-GPP General Plant Production) (člen)
2013–2014Poradní sbor vysokoškolského statku Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (člen)
2011–2018Universities Trade Union (Faculty of AgriSciences) (člen)
2010–2014
Interní akreditační komise Mendelovy univerzity v Brně pro obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (člen)
2010–2014
Řídící výbor soustavy projektů definovaných v Koncepci rozvoje univerzity 2011-2015 (člen)
2010–
Advisory council for the University agriculture enterprise in Žabčice (člen)
2010–2011
Komise rektora pro rozvojové projekty Mendelovy univerzity v Brně (člen)
2010–2014Komise rektora pro informatiku Mendelovy univerzity v Brně (člen)
2009–Dean's committee for informatics (Faculty of AgriSciences) (člen)
2009–2014Editorial Board of the MENDEL GREEN of Mendel university in Brno (člen)
2007–Study Programme Committee (B-PPR Plant Protection) (člen)
2007–Field of Study Board for Bachelor's study programme (B-AGB-PP Plant Production) (člen)
2007–
Field of Study Board for Bachelor's study programme (B-PPR-PPR Plant Protection) (člen)
2007–
Study Programme Committee (B-AGB Agrobiology) (člen)
2007–2014Chancellor's Committee for Public Relation (člen)
2007–2014
Advisory council for the University agriculture enterprise in Žabčice (University Farm) (člen)
2006–
Scientific Council (Faculty of AgriSciences) (člen)
2006–
Dean's College (Faculty of AgriSciences) (člen)
2006–2009
Board of structural programs (člen)
2006–2006
Advisory council for the University agriculture enterprise in Žabčice (University Farm) (člen)
2006–2010
Chancellor's committee for information technology (člen)
2005–2006
Academic Senate (Faculty of AgriSciences) (člen)
2004–
Field of Study Board for Ph.D. Study Programme (D-WB Waste Biotechnology) (člen)
2004–
Field of Study Board for Ph.D. Study Programme (D-WT-WT Waste Technology) (člen)
2004–
Study Programme Committee (B-PP Plant Production) (člen)

Publikační činnost v posledních 5 letech     
SYROVÁ, H. -- RYANT, P. Effect of sulphur foliar application on yield and grain quality of selected malting barley varieties. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2020. v. 68, no. 2, p. 351--359. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/68/2/0351/
VICIANOVÁ, M. -- DUCSAY, L. -- RYANT, P. -- PROVAZNÍK, M. -- ZAPLETALOVÁ, A. -- SLEPČAN, M. Oilseed rape (Brassica Napus L.) nutrition by nitrogen and phosphorus and its effect on yield of seed, oil and higher fatty acids content. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2020. v. 68, no. 1, p. 129--136. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/68/1/0129/
RYANT, P. -- ANTOŠOVSKÝ, J. -- ADAM, V. -- DUCSAY, L. -- ŠKARPA, P. -- SAPÁKOVÁ, E. The importance of selenium in fruit nutrition. In: Fruit Crops: Diagnosis and Management of Nutrient Constraints. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2020. p. 241--254. ISBN 978-0-12-818732-6. URL: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818732-6.00018-6
KOVÁČIK, P. -- RYANT, P. Agrochémia (princípy a prax). Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. 355 p. ISBN 978-80-552-2051-2.
ŠKOLNÍKOVÁ, M. -- ŠKARPA, P. -- RYANT, P. Effect of nitrogen fertilization on yield and quality of milk thistle [Silybum marianum L. (Gaertn.)] achenes. Journal of Elementology. 2019. v. 24, no. 2, p. 701--710. ISSN 1644-2296. URL: http://jsite.uwm.edu.pl/articles/view/1606/
MIKUŠOVÁ, D. -- RYANT, P. Effects of stabilized nitrogen fertilizers in oilseed rape (Brassica napus L.) growing system. In MendelNet 2019: Proceedings of 26th International PhD Students Conference. 1st ed. Brno: Mendel University in Brno, 2019, p. 54--59. ISBN 978-80-7509-688-3.
BAČOVÁ, R. -- KLEJDUS, B. -- RYANT, P. -- CERNEI, N. -- ADAM, V. -- HÚSKA, D. The effects of 5-azacytidine and cadmium on global 5-methylcytosine content and secondary metabolites in the freshwater microalgae Chlamydomonas reinhardtii and Scenedesmus quadricauda. Journal of Phycology. 2019. v. 55, no. 2, p. 329--342. ISSN 0022-3646. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jpy.12819
RYANT, P. -- SMATANOVÁ, M. -- ŠKARPA, P. -- ŠIMEČKOVÁ, J. -- ANTOŠOVSKÝ, J. -- HEJDUK, S. Využití digestátu ke hnojení. In Sborník z 25. mezinárodní konference Racionální použití hnojiv zaměřené na význam a poslání organických látek v půdě. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019, p. 57--65. ISBN 978-80-213-2983-6.
RYANT, P. -- ANTOŠOVSKÝ, J. Zkušenosti se stabilizovanými dusíkatými hnojivy při pěstování pšenice ozimé. Agromanuál: Profesionální ochrana rostlin. 2019. v. 14, no. 2, p. 80--83. ISSN 1801-7673.
ANTOŠOVSKÝ, J. -- RYANT, P. -- PRUDIL, M. -- GRUBER, M. -- HAMMEROVÁ, A. The effect of different organic fertilizers and different localities on crop yield in conditions of organic farming. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2018. v. 66, no. 4, p. 843--851. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2018066040843.pdf
ŽITNÁ, M. -- JURÍKOVÁ, T. -- HEGEDÜSOVÁ, A. -- GOLIAN, M. -- MLČEK, J. -- RYANT, P. The Effect of Selenium Application on Plant Health Indicators of Garden Pea (Pisum sativum L.) Varieties. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2018. v. 66, no. 2, p. 399--405. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2018066020399.pdf
ANTOŠOVSKÝ, J. -- RYANT, P. -- PRUDIL, M. -- GRUBER, M. -- KOMPRSOVÁ, I. Effect of localities and organic fertilizers on yield in conditions of organic farming. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2017. v. 65, no. 3, p. 799--806. ISSN 1211-8516. URL: https://doi.org/10.11118/actaun201765030799
RYANT, P. -- ANTOŠOVSKÝ, J. -- ŠKARPA, P. Hnojení pšenice ozimé na jaře. Agromanuál: Profesionální ochrana rostlin. 2017. v. 12, no. 2, p. 68--70. ISSN 1801-7673.
RYANT, P. -- ANTOŠOVSKÝ, J. Ověření aplikací hnojiv a technologií hnojení u ozimé pšenice a řepky a aplikace hnojiv "pod patu" u kukuřice.  Brno. 2017.
RYANT, P. -- LUKAS, V. Ověření metod mapování plošné variability agrochemických vlastností půdy v rámci Agrochemického zkoušení zemědělských půd.  Brno. 2017.
VARÉNYIOVÁ, M. -- DUCSAY, L. -- RYANT, P. Sulphur nutrition and its effect on yield and oil content of oilseed rape (Brassica Napus L.). Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2017. v. 65, no. 2, p. 555--562. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/65/2/0555/
ANTOŠOVSKÝ, J. -- RYANT, P. The yield of potatoes and spelt in terms of organic farming. In MendelNet 2017: Proceedings of International PhD Students Conference. 1st ed. Brno: Mendel University in Brno, 2017, p. 22--27. ISBN 978-80-7509-529-9. URL: https://mnet.mendelu.cz/mendelnet2017/mnet_2017_full.pdf
ANTOŠOVSKÝ, J. -- RYANT, P. Can the yield and quality of sugar beet be affected by sulfur?. In 5th International Symposium on Agricultural Sciences: Book of Abstracts . Banja Luka: University of Banja Luka, 2016, p. 167. ISBN 978-99938-93-37-0.
KOVÁČIK, P. -- ŠIMANSKÝ, V. -- RYANT, P. -- RENČO, M. -- HUDEC, J. Determination of the titanium contents in the winter oilseed rape plants (Brassica Napus L.) by the application of fertilizer containing titanium. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2016. v. 64, no. 1, p. 81--90. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/64/1/0081/
ANTOŠOVSKÝ, J. -- RYANT, P. Mineral Nitrogen Content in the Soil after Different Fertilization in Organic Farming. In MendelNet 2016: Proceedings of International PhD Students Conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, p. 23--29. ISBN 978-80-7509-443-8. URL: https://mnet.mendelu.cz/mendelnet2016/mnet_2016_full.pdf
RYANT, P. -- ANTOŠOVSKÝ, J. Ověření aplikací hnojiv a technologií hnojení u ozimé řepky a ozimé pšenice a aplikace hnojiv "pod patu" u kukuřice na zrno.  Brno. 2016.
RYANT, P. -- ANTOŠOVSKÝ, J. -- SYROVÁ, H. -- ŠKARPA, P. Podzimní hnojení ozimých obilnin dusíkem a sírou. Úroda. 2016. v. 64, no. 8, ISSN 0139-6013.
RYANT, P. -- ŠKARPA, P. -- DETVANOVÁ, L. -- TAUŠOVÁ, L. The effect of limestone and stabilized nitrogen fertilizers application on soil PH value and on the forage production of permanent Grassland. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2016. v. 64, no. 4, p. 1239--1244. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/64/4/1239/
ANTOŠOVSKÝ, J. -- RYANT, P. The Yield and Quality of Sugar Beet after Application of Sulfur. In Byoung Ryong Jeong Perspectives of Future Agro-Industrial Development. Čindžu: Gyeongsang National University, 2016, p. 43.
RYANT, P. -- ANTOŠOVSKÝ, J. -- SYROVÁ, H. Vybrané aspekty hnojení řepky ozimé. Agromanuál: Profesionální ochrana rostlin. 2016. v. 11, no. 8, p. 64--66. ISSN 1801-7673.
ŠKARPA, P. -- RYANT, P. -- ANTOŠOVSKÝ, J. Základní hnojení pšenice ozimé. Agromanuál: Profesionální ochrana rostlin. 2016. v. 11, no. 8, p. 58--60. ISSN 1801-7673.

 
Datum: 09/24/2020