Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
Identifikačné číslo: 3069
Univerzitný e-mail: zdenek.zalud [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci ústavu - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
 
Externý učiteľ - Lesnická a dřevařská fakulta
Externí přístup - Zahradnická fakulta

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na MENDELU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Lenka Bartošová, Ph.D.
Detekce odezvy změny klimatu v přírodních ekosystémech v kukuřičné výrobní oblasti
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Bartošová, Ph.D.
Hodnocení sucha pomocí Newhallova modelu
apríl 2006Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Hana Černá
Vliv mezoklimatu na fenologii dřevin
marec 2009Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marie Ducháčková
Prostorová variabilita srážek v krajině
apríl 2005Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Samuel Ferík
Teplotní zabezpečení vybraných odrůd vinné révy v oblasti Jižní Moravy
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Milan Fischer, Ph.D.
Vodní bilance porostu energetických dřevin
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ivo Grund
Metody protimrazové ochrany sadů
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Ivo Grund
Využití tvorby mlhy při ochraně sadů před mrazíky
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Jiří Hajda
Různé způsoby měření teploty a jejich fenologické využití
marec 2009Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: doc. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D.
Aplikace agrometeorologických modelů při posuzování zemědělského sucha
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: doc. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D.
Využití globální radiace pro stanovení UV-B záření
apríl 2005Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zdeněk Hroch
Agrometeorologické aspekty plísně bramborové (Phytophthora infestans)
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zdeněk Hroch
Měření a modelování prvního výskytu plísně bramborové
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Jestřábek
Využití indexů sucha pro studium dopadů změny klimatu
apríl 2006Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. František Jurečka
Využití možností metod dálkového průzkumu pro odhad evapotranspirace
február 2018Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Kladňáková
Hodnocení sucha pomocí LDF a PDSI
apríl 2006Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zdeněk Kourek
Posouzení trendů aktivních a efektivních teplot v období 1961-2010
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zdeněk Kourek
Zpracování dlouhodobých řad aktivních a efektivních teplot
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Natália Leskovská
Výskyt poľnohospodárskeho sucha a jeho vplyv na vybrané poľné plodiny
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jan Ludvík
Analýza počtu srážkových dní a srážkových úhrnů za období 1961-2010
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jan Ludvík
Analýza výskytu a četnosti srážek na vybraných lokalitách
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. JUDr. Lenka Macholánová
Agroklimatické hodnocení lokality z pohledu pěstování vinné révy
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Petra Mikulicová
Porovnání kvality měření srážek
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Alice Nová
Metody měření a výpočtu referenční evapotranspirace
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jan Ondruška
Vyhodnocení chodu oxidu siřičitého v areálu BZA MZLU v Brně za období 1996 až 2006
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Daniela Semerádová, Ph.D.
Prostorová analýza dopadů změny klimatu na růst a vývoj pšenice ozimé
jún 2005Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Zuzana Slavíková
Agroklimatologická zonace v současných a změněných klimatických podmínkách
september 2015Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Zuzana Slavíková
Fenologická odezva vybraných druhů rostlin v řízených a neřízených ekosystémech na změnu klimatu
október 2012Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Eva Svobodová, Ph.D.
Klimatické modelování potenciálního rozvoje vybraných chorob a škůdců
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Martin Škrob
Dynamika růstu rychle rostoucích dřevin
marec 2011Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Julie Šmejkalová
Klimaticko-pedologická rajonizace rajčete jedlého (Lycopersicon lycopersicum L.)
apríl 2006Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Julie Šmejkalová
Rajonizace rajčat podle scénářů změny klimatu
máj 2004Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miloš Veselý
Vyhodnocení chodu oxidů dusíku na dvou stanovištích měřící sítě města Brna za období 1996 až 2006
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná