Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
Identifikační číslo: 3069
Univerzitní e-mail: zdenek.zalud [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí ústavu - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)
Externí přístup - Zahradnická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.ADisPAutor: Ing. Lenka Bartošová, Ph.D.
Detekce odezvy změny klimatu v přírodních ekosystémech v kukuřičné výrobní oblasti
květen 2010prohlížet
2.ADPAutor: Ing. Lenka Bartošová, Ph.D.
Hodnocení sucha pomocí Newhallova modelu
duben 2006prohlížet
3.ABPAutor: Ing. Hana Černá
Vliv mezoklimatu na fenologii dřevin
březen 2009prohlížet
4.ADPAutor: Ing. Marie Ducháčková
Prostorová variabilita srážek v krajině
duben 2005prohlížet
5.ABPAutor: Ing. Samuel Ferík
Teplotní zabezpečení vybraných odrůd vinné révy v oblasti Jižní Moravy
duben 2015prohlížet
6.ADisPAutor: Ing. Milan Fischer, Ph.D.
Vodní bilance porostu energetických dřevin
červen 2011prohlížet
7.ABPAutor: Bc. Ivo Grund
Metody protimrazové ochrany sadů
duben 2019prohlížet
8.RDPAutor: Bc. Ivo Grund
Využití tvorby mlhy při ochraně sadů před mrazíky
duben 2021prohlížet
9.NBPAutor: Jiří Hajda
Různé způsoby měření teploty a jejich fenologické využití
březen 2009prohlížet
10.ADisPAutor: doc. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D.
Aplikace agrometeorologických modelů při posuzování zemědělského sucha
červen 2008prohlížet
11.ADPAutor: doc. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D.
Využití globální radiace pro stanovení UV-B záření
duben 2005prohlížet
12.ABPAutor: Ing. Zdeněk Hroch
Agrometeorologické aspekty plísně bramborové (Phytophthora infestans)
duben 2008prohlížet
13.ADPAutor: Ing. Zdeněk Hroch
Měření a modelování prvního výskytu plísně bramborové
duben 2010prohlížet
14.ABPAutor: Ing. Martin Jestřábek
Využití indexů sucha pro studium dopadů změny klimatu
duben 2006prohlížet
15.RDisPAutor: Ing. František Jurečka
Využití možností metod dálkového průzkumu pro odhad evapotranspirace
únor 2018prohlížet
16.ADPAutor: Ing. Veronika Kladňáková
Hodnocení sucha pomocí LDF a PDSI
duben 2006prohlížet
17.ADPAutor: Ing. Zdeněk Kourek
Posouzení trendů aktivních a efektivních teplot v období 1961-2010
duben 2017prohlížet
18.ABPAutor: Ing. Zdeněk Kourek
Zpracování dlouhodobých řad aktivních a efektivních teplot
duben 2015prohlížet
19.ABPAutor: Bc. Natália Leskovská
Výskyt poľnohospodárskeho sucha a jeho vplyv na vybrané poľné plodiny
duben 2018prohlížet
20.ADPAutor: Ing. Jan Ludvík
Analýza počtu srážkových dní a srážkových úhrnů za období 1961-2010
duben 2017prohlížet
21.ABPAutor: Ing. Jan Ludvík
Analýza výskytu a četnosti srážek na vybraných lokalitách
duben 2015prohlížet
22.ABPAutor: Bc. JUDr. Lenka Macholánová
Agroklimatické hodnocení lokality z pohledu pěstování vinné révy
duben 2015prohlížet
23.ABPAutor: Bc. Petra Mikulicová
Porovnání kvality měření srážek
duben 2010prohlížet
24.NDPAutor: Alice Nová
Metody měření a výpočtu referenční evapotranspirace
duben 2008prohlížet
25.ABPAutor: Bc. Jan Ondruška
Vyhodnocení chodu oxidu siřičitého v areálu BZA MZLU v Brně za období 1996 až 2006
duben 2010prohlížet
26.ADisPAutor: Ing. Daniela Semerádová, Ph.D.
Prostorová analýza dopadů změny klimatu na růst a vývoj pšenice ozimé
červen 2005prohlížet
27.NDisPAutor: Ing. Zuzana Slavíková
Agroklimatologická zonace v současných a změněných klimatických podmínkách
září 2015prohlížet
28.NDisPAutor: Ing. Zuzana Slavíková
Fenologická odezva vybraných druhů rostlin v řízených a neřízených ekosystémech na změnu klimatu
říjen 2012prohlížet
29.ADisPAutor: Ing. Eva Svobodová, Ph.D.
Klimatické modelování potenciálního rozvoje vybraných chorob a škůdců
červen 2008prohlížet
30.NBPAutor: Martin Škrob
Dynamika růstu rychle rostoucích dřevin
březen 2011prohlížet
31.ADPAutor: Ing. Julie Šmejkalová
Klimaticko-pedologická rajonizace rajčete jedlého (Lycopersicon lycopersicum L.)
duben 2006prohlížet
32.ABPAutor: Ing. Julie Šmejkalová
Rajonizace rajčat podle scénářů změny klimatu
květen 2004prohlížet
33.ADPAutor: Ing. Miloš Veselý
Vyhodnocení chodu oxidů dusíku na dvou stanovištích měřící sítě města Brna za období 1996 až 2006
duben 2009prohlížet

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
NZávěrečná práce je nekompletní
NZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
AZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
PZávěrečná práce je odevzdána
RZávěrečná práce je rozpracována