Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Milada Šťastná
Identification number: 3065
 
Academic staff - university professor - Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

     
Lesson
     
     
Publications
     
Curriculum vitae
     
     
     Conferences
     

The following list contains all information available to the publication.

ŠŤASTNÁ, M. Zemědělské drenáže nemusí být jen problém. Když se je naučíme používat, pomohou proti suchu.2020. URL: https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/miladan-stastna-zemedelske-drenaze-nemusi-byt-jen-problem.kdyz-se-je-naucime-pouzivat-pomohou-proti-suchu

Original name:
Zemědělské drenáže nemusí být jen problém. Když se je naučíme používat, pomohou proti suchu.
English name:
Agricultural drainage doesn't have to be just a problem. When we learn how to use them, they help against drought
Written by (author): prof. Dr. Ing. Milada Šťastná
Department:
Department of Applied and Landscape Ecology
Kind of publication: others
Year of submission:
2020
Original language:
Czech
Description in original language:
Drenážní systémy jsou u nás vybudovány na více než jedné čtvrtině z celkové výměry zemědělského půdního fondu, který má cca 4200 tisíc ha. Ovlivňují přitom řadu procesů probíhajících v krajině. Potíž je, že někteří zemědělci mnohdy ani neví, že se na jejich pozemku taková stavba nachází. Obecně se nabízí otázka, zda má v současné době smysl drenážní systémy využívat.
Description in English:
Drainage systems are built in our country on more than a quarter of the total area of ​​agricultural land, which has about 4,200,000 hectares. At the same time, they affect a number of processes taking place in the landscape. The problem is that some farmers often do not even know that there is such a building on their land. In general, the question arises as to whether it makes sense to use drainage systems at present.
Description in Czech:
Key words:
czech: voda, sucho, drenáž
english: drought, drainage, water
Field of result:
Environmental and geological engineering, geotechnics
Soil science
Hydrology
Year of submission:
2020
Year of transmission:
RIV identification number:
URL:
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/miladan-stastna-zemedelske-drenaze-nemusi-byt-jen-problem.kdyz-se-je-naucime-pouzivat-pomohou-proti-suchu
 
Entry made by:
Last change:

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
bad
 
good        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0Average score: -
1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0
Average score: -