Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Dr. Ing. Milada Šťastná
Identifikačné číslo: 3065
Univerzitný e-mail: milada.stastna [at] mendelu.cz
 
Vysokoškolská učitelka - profesorka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedúca ústavu - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
 
Externá učiteľka - Agronomická fakulta

Kontakty
     
Výučba     
     
Publikácie
     
Životopis          
     
Konferencie     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TUZOVÁ, K. -- BRYCHTA, J. -- ŠŤASTNÁ, M. Analysis of the Cultural Tourism of Selected Municipalities in the South Moravian Region. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 40--45. ISBN 978-80-7509-715-6.

Originálny názov:
Analysis of the Cultural Tourism of Selected Municipalities in the South Moravian Region
Český názov:
Autor: Ing. Kristýna Tuzová
Ing. Jiří Brychta
prof. Dr. Ing. Milada Šťastná
Pracovisko: Ústav aplikované a krajinné ekologie
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding
Charakter článku:
odborný článok
Číslo časti:
Od strany:
40
Do strany:
45
Počet strán:
6
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
The research deals with cultural tourism in the Czech Republic with a special focus on recreation in the South Moravian Region especially in disadvantaged areas. Cultural tourism is one of the fastestgrowing forms of tourism and has a significant impact on the development and sustainability of rural areas. The study aim is to analyse the cultural tourism potential of selected municipalities. The research includes analysis and evaluation of tangible and intangible cultural heritage based on literature review and accessible data. According to the results of the study the strengths and weaknesses of the selected localities were determined. The results showed that there is potential of cultural tourism in studied area to be developed and profitable.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
10.06.2020 09:15 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2345
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. ISBN 978-80-7509-715-6.

Originálny názov: Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-7509-715-6
Vydavateľ:
Mendelova univerzita v Brně
Miesto vydania:
Brno
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
1
Počet strán:
Akcia:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
10.06.2020 09:15 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

123
4
5
        
1
2345
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

FIALOVÁ, J. Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?. 11. 5. 2020 - 13. 5. 2020, Křtiny (CZ).

Originálny názov:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?
Český názov:
Organizátor: Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
Pracovisko: Informační centrum
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania:
Křtiny
Usporiadateľ:
Štát: Česká republika
Rozsah akcie:
európska akcia
Typ konferencie: ostatné
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
11. 5. 2020
Dátum ukončenia:
13. 5. 2020
Rok konania:
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena:
10.06.2020 09:16 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

12
3
4
5
        
1
23
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0Priemer: -