Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Dr. Ing. Milada Šťastná
Identifikačné číslo: 3065
Univerzitný e-mail: milada.stastna [at] mendelu.cz
 
Vysokoškolská učitelka - profesorka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
 
Externá učiteľka - Agronomická fakulta

Kontakty
     
Výučba     Projekty
     
Publikácie
     
     Stáže
     
     
     

Obmedziť na:rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
GarantDruhOficiálne úlohyOdkedy
Dokedy
1
 Analýza a specifikace procesů způsobujících tvorbu nitrátových polutantů v zavlažované půděM. Šťastná
Iný
řešitelka projektu
01.01.200631.12.2007
2
 Cestovní ruch jako alternativní odvětví pro rozvoj jihomoravského venkova?
IGA
garant
01.03.2014
31.12.2014
3
Iný
garant
01.05.2006
31.12.2006
4
 Hranice a pohraničí v rámci střední Evropy
M. Šťastná
Iný
řešitel
01.08.2012
31.01.2013
5 Inovace předmětů Základy krajinného inženýrství a Krajinné inženýrství
FRVŠ
garant
01.01.200631.12.2006
6Iný
koordinátor projektu
01.06.2005
31.12.2005
7
 Kapková závlaha jako nástroj k řešení problematiky sucha
M. ŠťastnáIGAgarant
01.01.2017
31.12.2017
8
 Krajinná paměť jako dědictví venkova
M. Šťastná
TAČR
garant
01.01.201431.12.2015
9 Krajinná paměť jako dědictví venkovaM. Šťastná
TAČR
garant
11.10.2014
31.12.2015
10 Krajinná paměť jako dědictví venkova - proměny české kulturní krajiny v mentálním obraze jejich obyvatelTAČRgarant
01.01.2014
31.12.2015
11 Modelování vodní bilance v zemědělsky využívané krajiněM. Šťastná
FRVŠ
Garant
01.01.2006
31.12.2006
12
M. ŠťastnáIný
hlavní řešitel projektu
15.09.2006
20.11.2009
13
 Optimalizační posouzení krajinného prostoru ŠZP Žabčice (Vyhodnocení historického vývoje zájmového území, rozptýlené zeleně a vlhkostního režimu půd)M. Flekalová
IGA
spolupracovník
01.01.2006
31.12.2006
14M. Šťastná
NAZV
metodický řešitel
01.03.2003
31.12.2007
15
FRVŠgarant01.01.200131.12.2001
16
 Rozvoj a inovace předmětu Odvodnění a závlaha půdyFRVŠ
řešitel
01.01.2003
31.12.2003
17
 Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách zemědělského odvodnění
M. Šťastná
NAZV
garant
01.04.2019
31.12.2023
18
 Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách zemědělského odvodnění
M. Šťastná
NAZV
garant
01.04.2019
31.12.2023
19 Sociální a inovativní platforma v oblasti kulturního cestovního ruchu a její potenciál k prohloubení evropeizaceM. Šťastná
RP EK
Hlavní řešitelka
01.01.2020
31.12.2021
20
 Validace modelu pro výpočet kompletní vláhové bilance na základě lyzimetrických datM. Šťastná
Iný
garant
17.02.2009
31.12.2010
21GAČRgarant
01.09.1999
01.09.2002
22M. ŠťastnáFRVŠ
garant
01.01.2006
31.12.2006
23 Význam vodní bilance jako stresového faktoru pro rostlinnou výrobu v hraniční oblasti Rakouska a České republikyM. ŠťastnáInýřešitel01.01.2000
31.12.2003
24Iný
garant
01.09.2005
28.02.2007
25 WAS (water, air and soil) database - an interactive tool applicable in BSc/MSc study programms of Agricultural and Environmental sciencesIný
garant
01.01.2007
31.12.2008
26Iný
garant
01.03.2007
31.12.2008

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:podanýprijatý
pripravovaný
riešený
ukončený
Neaktívne stavy:neobhájený
obhájený
vyradený
zamietnutý
zrušený