Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Dr. Ing. Milada Šťastná
Identifikační číslo: 3065
Univerzitní e-mail: milada.stastna [at] mendelu.cz
 
Vysokoškolská učitelka - profesorka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí ústavu - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
 
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

     
     
Projekty
     
Publikace
     
     
Stáže     Orgány
     
     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
Garant
Druh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
1
Jiný
řešitelka projektu
01.01.2006
31.12.2007
2M. ŠťastnáIGAgarant01.03.201431.12.2014
3M. ŠťastnáJiný
garant
01.05.2006
31.12.2006
4 Hranice a pohraničí v rámci střední EvropyM. ŠťastnáJinýřešitel01.08.201231.01.2013
5 Inovace předmětů Základy krajinného inženýrství a Krajinné inženýrství
FRVŠ
garant
01.01.2006
31.12.2006
6M. Šťastná
Jiný
koordinátor projektu
01.06.2005
31.12.2005
7
 Kapková závlaha jako nástroj k řešení problematiky sucha
IGA
garant01.01.201731.12.2017
8
 Krajinná paměť jako dědictví venkova
TAČR
garant
01.01.2014
31.12.2015
9
 Krajinná paměť jako dědictví venkova
M. Šťastná
TAČR
garant
11.10.2014
31.12.2015
10
 Krajinná paměť jako dědictví venkova - proměny české kulturní krajiny v mentálním obraze jejich obyvatelM. Šťastná
TAČR
garant
01.01.2014
31.12.2015
11M. ŠťastnáFRVŠGarant01.01.2006
31.12.2006
12
 Obnovení rostlinné výroby v semiaridních oblastech severní Gobi
Jiný
hlavní řešitel projektu
15.09.2006
20.11.2009
13 Optimalizační posouzení krajinného prostoru ŠZP Žabčice (Vyhodnocení historického vývoje zájmového území, rozptýlené zeleně a vlhkostního režimu půd)IGA
spolupracovník
01.01.2006
31.12.2006
14M. Šťastná
NAZV
metodický řešitel
01.03.2003
31.12.2007
15
FRVŠ
garant
01.01.2001
31.12.2001
16 Rozvoj a inovace předmětu Odvodnění a závlaha půdyM. Šťastná
FRVŠ
řešitel01.01.200331.12.2003
17
 Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách zemědělského odvodnění
NAZV
garant01.04.201931.12.2023
18
 Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách zemědělského odvodnění
M. ŠťastnáNAZVgarant01.04.201931.12.2023
19
RP EK
Hlavní řešitelka
01.01.2020
31.12.2021
20
Jinýgarant17.02.200931.12.2010
21
GAČR
garant
01.09.199901.09.2002
22
FRVŠgarant01.01.200631.12.2006
23 Význam vodní bilance jako stresového faktoru pro rostlinnou výrobu v hraniční oblasti Rakouska a České republikyJiný
řešitel
01.01.2000
31.12.2003
24 Vzdělávací činnosti se zaměřením na využívání půdy a udržitelnost
Jiný
garant
01.09.2005
28.02.2007
25
M. Šťastná
Jiný
garant01.01.2007
31.12.2008
26
M. ŠťastnáJinýgarant
01.03.2007
31.12.2008

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:podaný
přijatý
připravovanýřešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený