Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Milada Šťastná
Identification number: 3065
University e-mail: milada.stastna [at] mendelu.cz
 
University Professor - Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
Head of department - Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Curriculum vitae     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Mgr. Michal Bajgart
Nové přístupy k potravinové bezpečnosti a ochraně kulturní krajiny
March 2023Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Bartůňková
Kulturní krajina a její limity
April 2012Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Bílá
Dynamika krajiny v historickém průřezu
April 2011Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karolína Blahová
Ekologické trendy v závlahových technologiích a jejich aplikace
April 2009Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karolína Blahová
Progresivní způsob závlahy ovocného sadu
April 2007Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jonáš Bombera
Černé skládky a jejich dopad na životní prostředí
April 2016Displaying the final thesis
7.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Eva Bravencová
Zoologické zahrady a jejich budoucnost.
April 2016Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Crhová
Krajinná paměť venkova - případová studie mikroregionu Jilemnicko
April 2018Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Částková
Analýza závlahových výsledků na Znojemsku
April 2007Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Klára Čecháková
Udržitelnost biopotravin a regionálních produktů
April 2019Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Černá
Kulturní krajina a její limity
April 2012Displaying the final thesis
12.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lenka Dlužanská
Kulturní krajina a její limity
April 2011Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Darina Dostálová
Venkovská turistika v CHKO Moravský kras
April 2011Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Drobílková
Krajinná paměť venkova - případová studie regionu Židlochovicko
April 2018Displaying the final thesis
15.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Kateřina Drobílková
Proměny kulturní krajiny mikroregionu Židlochovicko
April 2020Displaying the final thesis
16.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Marek Dušek
Možnosti likvidace komunálního odpadu ve vztahu k životnímu prostředí.
April 2015Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Barbora Duží, Ph.D.
Percepce environmentálních změn: regionální aspekty
September 2014Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Klára Dvořáčková
Krajina v pohraničí a její specifika
April 2014Displaying the final thesis
19.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Kristýna Filová
Vliv alternativních forem stravování na udržitelný rozvoj kulturní krajiny
April 2021Displaying the final thesis
20.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Petra Hájková
Identifikace druhů odpadů v krajině a možnosti řešení jejich eliminace.
April 2017Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Ing. Eva Haubertová
Analýza a srovnání specifik venkovské krajiny v rámci vybraných zemí EU
April 2011Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Havlová
Návrh revitalizačních opatření v mikroregionech Hlinecko a Skutečsko
April 2018Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Olga Henyková
Návrh revitalizace brownfields "zámek Jeřice" a jeho uplatnění v zemědělství
April 2019Displaying the final thesis
24.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Jaroslav Hrabovsky
Kulturní dědictví Jižní Moravy a jeho role pro regionální soudržnost
September 2018Displaying the final thesis
25.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Marcela Hromadová
Návrh, ověření a praktická aplikace metodického postupu k zavedení hospodaření formou sociálního zemědělství
May 2020Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marcela Hromadová
Sociální zemědělství
April 2016Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiřina Hudečková
Posouzení konvenčního a permakulturního způsobu hospodaření
April 2009Displaying the final thesis
28.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Monika Janků
Zahrádkářské kolonie v souvislostech - případová studie Brno-Medlánky
April 2017Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karolína Juřenová
Význam Zoologických zahrad v ekologických a etických souvislostech.
April 2016Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Kaderková, DiS.
Permakultura - nový způsob ekologického hospodaření ve venkovské krajině
April 2009Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Anna Khotina
Krajinná paměť venkova - srovnání vybraného mikroregionu na Ukrajině a v České republice
April 2018Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Kleinová
Zoologické zahrady versus práva zvířat a jejich ekologické souvislosti.
April 2016Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Knappová
Nová technologie energetického využití odpadů a její přínos k ochraně životního prostředí
April 2014Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Knappová
Udržitelný rozvoj kulturní krajiny
April 2011Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Bc. Ing. Tereza Kniezková, Ph.D.
Rámcová směrnice vodní politiky uplatněná v České republice a vybraném evropském státu
September 2012Displaying the final thesis
36.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Šárka Kostková
Jedlé zahrady ve městě
April 2018Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Košťál
Etika potravin - Geneticky modifikované potraviny
April 2015Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Košťál
Změny v krajině českého pohraničí.
April 2017Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Koukalová
Permakulturní způsob hospodaření ve venkovské krajině.
April 2013Displaying the final thesis
40.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Lucia Králová
Jedlé záhrady v mestách - prípadová štúdia
April 2020Displaying the final thesis
41.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Martin Kratochvíl
Udržitelný rozvoj kulturní krajiny
April 2013Displaying the final thesis
42.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Veronika Krchmanová
Proměny české a slovenské kulturní krajiny.
April 2017Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eliška Krobotová
Budoucnost biopotravin a regionálních produktů v České republice
April 2019Displaying the final thesis
44.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Eliška Krobotová
Ekologizace zemědělství
April 2021Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Iveta Kroulová
Jedlé zahrady a jejich uplatnění ve městech
April 2019Displaying the final thesis
46.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Iveta Kroulová
Přírodní zahrada - případová studie Jestřabice
April 2021Displaying the final thesis
47.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Vojtěch Kruntorád
Environmentální nástroje využitelné v rámci rozvoje města - případová studie města Jihlavy
April 2020Displaying the final thesis
48.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Iva Křenovská
Evropské obchodní cesty a jejich dědictví
September 2014Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Kříž
Změny v krajině ovlivněné různými způsoby hospodaření
April 2014Displaying the final thesis
50.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lucie Kubinová
Agroekologické aspekty chovu skotu
April 2018Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eliška Langová
Krajinná paměť venkova
April 2015Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eliška Langová
Potenciál rozvoje mikroregionu Židlochovicko
April 2017Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Lattenbergová
Vegetariánství a jeho agroekologické souvislosti
April 2017Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Veronika Lichovníková, Ph.D.
Výzkum možností využití bioindikátorů pro monitoring skládek
September 2015Displaying the final thesis
55.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Helena Lorková
Město jako ekosystém. Terciální struktura městské krajiny jako zdroj identity v postindustriální době
September 2015Displaying the final thesis
56.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Leon Mádr
Vývoj a změny v kulturní krajině České republiky
April 2021Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Malachová
Kulturní krajina a její limity
April 2012Displaying the final thesis
58.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Assel Manabayeva
Změny ve využití krajiny České republiky a Kazachstánu
April 2020Displaying the final thesis
59.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Bc. Hana Martincová
Sociální zemědělství jako nová forma podnikání
April 2020Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marie Matonohová
Analýza a srovnání specifik krajiny mikroregionu Bučovicko
April 2017Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marie Matonohová
Změny v krajině Národní přírodní rezervace Větrníky
April 2015Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miloš Mikula
Staré a moderní odrůdy ovoce v drobném pěstitelství mikroregionu Králicko.
April 2017Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Miškářová
Staré a moderní odrůdy ovoce v drobném pěstitelství v mikroregionu Bojkovsko.
April 2017Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Miškářová
Změny v krajině česko-slovenského pohraničí
April 2019Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Soňa Moláková
Krajina v pohraničí a její specifika
April 2014Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Soňa Moláková
Proměny české kulturní krajiny.
April 2016Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zdeňka Moravcová
Revitalizace krajiny po těžbě
April 2017Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Mrázek
Hodnocení vybrané formy cestovního ruchu a její dopad na krajinu Chráněné krajinné oblasti Moravský kras.
April 2018Displaying the final thesis
69.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Adam Nastoupil
Zahrádkářské kolonie, jejich význam a budoucnost.
April 2017Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Navrátilová
Deforestrace a její ekologické souvislosti
April 2017Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Navrátilová
Změny druhového složení rozptýlené zeleně podél železničních tratí
April 2019Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petra Němcová
Zahrádkářské kolonie v souvislostech - případová studie
April 2018Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Nesrovnalová
Proměny české kulturní krajiny.
April 2016Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anna Nováková
Krajina v pohraničí a její specifika
April 2017Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Osladilová
Krajina v pohraničí a její specifika
April 2017Displaying the final thesis
76.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Jan Oulehla
Degradace mokřadních biotopů
September 2023Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Paloušová
Brownfieldy a možnosti jejich využití - případová studie mikroregionu Valašskomeziříčsko-kelečsko.
April 2018Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniela Paloušová
Práva zvířat a jejich etické souvislosti
April 2016Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Pašek
Skládka komunálního odpadu Kozlany a její dopad na životní prostředí obce a nejbližšího okolí
April 2014Displaying the final thesis
80.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Nikola Pecková
Proměny české zemědělské krajiny v čase
April 2021Displaying the final thesis
81.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Veronika Peřinková
Fenomén suburbanizace a jeho projevy ve venkovské krajině.
March 2020Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Peřinková
Význam environmentální výuky poskytované NP Podyjí ve venkovských školách
April 2016Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Pillař
Etika potravin - Geneticky modifikované potraviny
April 2015Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Pillař
Geneticky modifikované plodiny a možnosti jejich využití - případová studie v České republice
April 2017Displaying the final thesis
85.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Pavla Pokorná
Zelená infrastruktura v území obce s rozšířenou působností Hodonín
May 2021Displaying the final thesis
86.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Jana Polachová
Nové technologie energetického využití odpadů a jejich přínos k ochraně životního prostředí
April 2017Displaying the final thesis
87.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Mgr. Petr Polián
Kulturní krajina a její limity
April 2011Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jan Prachowski
Analýza vlivu vybraných klimatických faktorů na výnos a rozvoj chorob a škůdců u vinné révy na Znojemsku
April 2019Displaying the final thesis
89.Final thesis was unsuccessfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Alois Procházka, DiS.
Inventarizace a hodnocení vývoje biotopů s výskytem vstavačovitých rostlin v Železných horách
September 2016Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Roubíčková
Jedlé zahrady ve městě
April 2017Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristýna Řeháčková
Proměny české kulturní krajiny.
April 2015Displaying the final thesis
92.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Kristýna Řeháčková
Přeshraniční spolupráce Moravy a Dolního Rakouska - sousedé nebo partneři?
September 2018Displaying the final thesis
93.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Parviz Shanavaz
Budoucnost biopotravin a regionálních produktů v České republice
April 2020Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristýna Schwarzová
Krajinná paměť venkova
April 2016Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Skálová
Paměť krajiny mikroregionu Ivančicko
April 2017Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Klára Slabihoudková
Krajina v pohraničí a její specifika
April 2016Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tereza Slezáčková
Geneticky modifikované organismy a jejich etické souvislosti
April 2016Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tereza Slováková
Krajinné monumenty a jejich význam
April 2017Displaying the final thesis
99.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Kristýna Sošková
Problematika sucha a jeho dopad na chráněné krajinné oblasti jižní Moravy
July 2020Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tereza Soukupová
Práva zvířat a jejich etické souvislosti
April 2016Displaying the final thesis
101.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Petra Spitzerová
Vliv současného hospodaření na vydatnost a kvalitu vodních zdrojů.
May 2010Displaying the final thesis
102.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Monika Stehlíková
Krajinná paměť venkova - případová studie regionu Brno venkov
April 2021Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Markéta Steinertová
Ekologický význam říčky Mandavy v CHKO Lužické hory
April 2009Displaying the final thesis
104.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Mgr. Veronika Stodolová
Změny v krajině na okraji malých měst
September 2015Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Střelcová
Problematika intenzivních chovů hospodářských zvířat z environmentálního hlediska
April 2019Displaying the final thesis
106.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Klára Svitková
Proměny české kulturní krajiny - případová studie
April 2020Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavla Svobodová
Potenciál a rizika geneticky modifikovaných plodin
April 2015Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zuzana Svobodová
Udržitelný rozvoj a jeho ekologické souvislosti
April 2017Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Ševčíková
Geneticky modifikované potraviny a jejich potenciál, rizika a etika
April 2015Displaying the final thesis
110.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Martin Šikula
Změny v krajině po těžbě uranu a možnosti její revitalizace
April 2019Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Šlechtová
Změny v krajině česko-polského pohraničí
April 2019Displaying the final thesis
112.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Klára Štěpánová
Nové trendy v závlahových technologiích a jejich budoucnost v České republice a zahraničí.
June 2020Displaying the final thesis
113.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Vendula Štěpničková
Mimoprodukční funkce zemědělství
April 2021Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Švedová
Návrh ekologické sítě v mikroregionu Třebíčsko
April 2018Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Teclová
Krajinná paměť venkova - případová studie mikroregionu Dačicko
April 2018Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikola Trčková
Analýza dopadů zavedení soustavy NATURA 2000 na Břeclavsku.
April 2016Displaying the final thesis
117.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Lada Troubilová
Vyhodnocení změn vlastností půdy a vodní bilance v rozdílných klimatických podmínkách.
May 2010Displaying the final thesis
118.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Petra Tručková
Práva zvířat z pohledu environmentální etiky
April 2016Displaying the final thesis
119.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Lenka Tutková
Environmentální aspekty inteligentních vesnic
April 2021Displaying the final thesis
120.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristýna Tuzová
Budoucnost potravin a jejich etické souvislosti.
April 2015Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristýna Tuzová
Geneticky modifikované potraviny
April 2017Displaying the final thesis
122.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Kristýna Tuzová
Možnosti využití nového inovativního nástroje v kulturním cestovním ruchu venkovské krajiny
May 2023Displaying the final thesis
123.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Roman Vacula
Krajina v pohraničí a její specifika
April 2015Displaying the final thesis
124.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Roman Vacula
Specifika krajiny česko - slovenského pohraničí - případová studie Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
April 2018Displaying the final thesis
125.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Vainarová
Krajina v pohraničí a její specifika
April 2016Displaying the final thesis
126.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Vainarová
Proměny české kulturní krajiny - případová studie mikroregionu Novobystřicko.
April 2018Displaying the final thesis
127.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Hana Valková
Analýza a srovnání specifik venkovské krajiny v rámci vybraných zemí EU
April 2011Displaying the final thesis
128.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Libor Vávra
Krajinná paměť venkova
April 2015Displaying the final thesis
129.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Libor Vávra
Proměny české kulturní krajiny - případová studie mikroregionu Bystřicko
April 2018Displaying the final thesis
130.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marie Venerová
Permakultura a její uplatnění ve venkovské krajině.
April 2012Displaying the final thesis
131.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Vojkůvková
Vegetariánství - cesta k řešení potravinové krize?
April 2015Displaying the final thesis
132.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Liliia Yefimova
Krajinná paměť venkova - případová studie Kremenčuckého regionu (Ukrajina)
April 2018Displaying the final thesis
133.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Hana Zemanová
Význam rozptýlené zeleně v zemědělské krajině
April 2021Displaying the final thesis
134.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Zemková
Význam evropských obchodních cest a jejich vazby k turismu.
April 2014Displaying the final thesis
135.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Erika Žáková
Permakulturní praktiky a možnosti jejich využití
April 2017Displaying the final thesis
136.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Žaludek
Environmentální nástroje v rámci rozvoje venkova - případová studie ve Zlínském kraji
April 2018Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress