Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Dr. Ing. Milada Šťastná
Identifikačné číslo: 3065
Univerzitný e-mail: milada.stastna [at] mendelu.cz
 
Vysokoškolská učitelka - profesorka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
 
Externá učiteľka - Agronomická fakulta

     Výučba
     
Projekty          
Životopis
     Stáže     
     
Konferencie
     

Na tejto stránke je zobrazený náhľad zvoleného životopisu.

 
Životopis

Osobní údaje     
prof. Dr. Ing. Milada Šťastná
ÚKE AF

Vzdělání     
2017
Prof.
MENDELU v Brně
Aplikovaná a krajinná ekologie
2007
Doc.
MZLU v Brně
Aplikovaná a krajinná ekologie
1998Ph.D.
MZLU v Brně
Aplikovaná a krajinná ekologie
1995Ing.MZLU v Brně
fytotechnika
1989
maturita
SZTŠ v Opavě
zootechnika

Zaměstnání     
1998–
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (Ústav aplikované a krajinné ekologie)
Akademický vědecký pracovník

Pedagogická činnost     
ENETEnvironmentální etika (AF)
KRMO
Krajinné monumenty (AF)
KRSO
Krajina v souvislostech (AF)
PVZP
Posuzování vlivů na životní prostředí (AF)
AGLESAgrolesnictví (LDF)
KREKOKrajinná ekologie (AF)
OPK-D
Ochrana přírody a krajiny (AF)
TEINV
Technická infrastruktura venkova (AF)
ENVE-D
Environmentální etika (AF)
KRAEK1Krajinná ekologie 1 (AF)
KREKOK
Krajinná ekologie K (AF)
OTAJAE
Odborný jazyk AE (AF)
KREKO-DKrajinná ekologie (AF)
Z-KREKO
ZS-Landscape Ecology (AF)

Řešené projekty     
2019–2021
RP EKSociální a inovativní platforma v oblasti kulturního cestovního ruchu a její potenciál k prohloubení evropeizace
Hlavní řešitelka
2019–2023NAZVSnižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávaj...
2019–2023NAZVSnižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávaj...
2017–2018
IGA
Fytoremediační potenciál ve skládkování komunálního odpadu
2017–2017
IGA
Kapková závlaha jako nástroj k řešení problematiky sucha
2014–2014
IGA
Cestovní ruch jako alternativní odvětví pro rozvoj jihomoravského venkova?
2016–2015
TAČR
Krajinná paměť jako dědictví venkova
2013–2015
TAČRKrajinná paměť jako dědictví venkova - proměny české kulturní krajiny v mentálním obraze jejich obyvatel
2013–2013
IGA
Jihomoravský venkov jako prostor pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů
2012–2013
JinýHranice a pohraničí v rámci střední Evropy
řešitel
2012–2012
IGA
Změny krajiny na okraji velkých měst. Je suburbanizovaný venkov ještě venkovem?
2011–
IGA
Malá města - motory rozvoje jihomoravského venkova
2011–2014
Jiný
Podpora sběru a zpracování tradičních, planě rostoucích rostlin pro zmírnění společenských a ekonomických nerovností ve stř...
2010–2011
IGA
Současný stav a vývojové tendence jihomoravského venkova
2009–2010
Jiný
Validace modelu pro výpočet kompletní vláhové bilance na základě lyzimetrických dat
2009–2010
Jiný
Ekologická a kulturní obnova těžebních regionů
2009–2011
RP EK
Rozvoj evropských venkovských regionů v éře globalizace
2007–2008
Jiný
Zdokonalení závlahové technologie jako nástroje k udržitelném využívání vody
2006–2008
Jiný
WAS (water, air and soil) database - an interactive tool applicable in BSc/MSc study programms of Agricultural and Environm...
2006–2009Jiný
Obnovení rostlinné výroby v semiaridních oblastech severní Gobi
hlavní řešitel projektu
2006–2006
Jiný
Decision support system as a tool supporting sustainability in irrigation practices
2005–2006
FRVŠInovace předmětů Základy krajinného inženýrství a Krajinné inženýrství
2006–2006
FRVŠ
Modelování vodní bilance v zemědělsky využívané krajině
Garant
2006–2006
IGAOptimalizační posouzení krajinného prostoru ŠZP Žabčice (Vyhodnocení historického vývoje zájmového území, rozptýlené zelen...
spolupracovník
2005–2007
Jiný
Analýza a specifikace procesů způsobujících tvorbu nitrátových polutantů v zavlažované půdě
řešitelka projektu
2005–2007
Jiný
Vzdělávací činnosti se zaměřením na využívání půdy a udržitelnost
2005–2005JinýInovační technologie závlah v zemích střední Evropykoordinátor projektu
2006–2011
VZ
Biologické základy zemědělství a perspektivní způsoby hospodaření v multifunkční krajině
2005–2007NAZVPosouzení nárůstu klimatického sucha v zemědělství a zmírňování jeho důsledků závlahamimetodický řešitel
2005–2003FRVŠRozvoj a inovace předmětu Odvodnění a závlaha půdy
řešitel
2005–2001
FRVŠ
Prognóza výnosů kukuřice na zrno
2005–2003JinýVýznam vodní bilance jako stresového faktoru pro rostlinnou výrobu v hraniční oblasti Rakouska a České republiky
řešitel
2005–2002GAČRVliv změny klimatu na produkční potenciál pšenice a ječmene
2005–2004
VZ
Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství

Univerzitní aktivity     
2020–
Akademický senát (Agronomická fakulta) (člen)
2019–Kolégium dekana (Agronomická fakulta) (člen)
2014–
Vedecká rada (Agronomická fakulta) (člen)
2007–Programová komisia študijného programu (B-ZS Zemědělská specializace) (člen)
2018–Programová komisia študijného programu (B-ZS Zemědělská specializace) (předseda)
2018–
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-EOP Ekologie a ochrana prostředí) (předseda)
2007–
Programová komisia študijného programu (N-ZS Zemědělská specializace) (člen)
2006–
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-EOP-AKE Aplikovaná a krajinná ekologie) (člen)
2018–
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-EOP-AKE Aplikovaná a krajinná ekologie) (předseda)
2012–
Odborová komisia bakalárskeho študijného programu (B-ZS-AE Agroekologie) (člen)
2012–
Odborová komisia bakalárskeho študijného programu (B-ZS-AE Agroekologie) (předseda)
2010–
Odborová komisia magisterského nadväzujúceho študijného programu (N-ZS-AE Agroekologie) (předseda)
2015–
Odborová komisia magisterského nadväzujúceho študijného programu (N-ZS-RV Rozvoj venkova) (člen)
2018–
Rada Internej grantovej agentúry (Agronomická fakulta) (člen)
2018–
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-EOP-ABK Aplikovaná bioklimatologie) (člen)
2018–
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-EOP-ABC Applied Bioclimatology) (člen)
2018–
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-EOP-AZO Aplikovaná zoologie) (člen)
2018–
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-EOP-ALE Applied and Landscape Ecology) (předseda)

Akademické stáže     
01/2019–02/2019
51|program Erasmus (učitelská) Department of Geography and Environmental Sciences, Bar Ilan University, Bar Ilan, Izraelský stát
05/2018–06/2018
51|program Erasmus (učitelská)
National University of Ireland (NUI), School of Geography & Archaeology, Galway, Irsko
04/2018–05/2018
(učitelská)
Department of Geography and Environmental Sciences, Bar Ilan University, Bar Ilan, Izraelský stát
09/2017–09/2017
(učitelská) University of Aberdeen, Aberdeen, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
11/2016–11/2016
51|program Erasmus (učitelská)
Department of Geography and Environmental Sciences, Bar Ilan University, Tel Aviv, Izraelský stát
10/2016–10/2016
51|program Erasmus (učitelská)
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY AND LAND MANAGEMENT at Vilnius University, Vilnius, Litevská republika
10/2015–10/2015
(učitelská)
Agricultural University of Athens, Department of Agricultural Economics and Rural Development, Atény, Řecká republika
10/2014–10/2014
(učitelská)
Lab of Remote Sensing and GIS Faculty of Agriculture Aristotle University of Thessaloniki, Soluň, Řecká republika
08/2014–08/2014
51|program Erasmus (učitelská)
Department of Geography and Environmental Sciences, University of Bar-Ilan, Bar Ilan, Izraelský stát
09/2012–10/2012
LLP/Erasmus (učitelská) Universitat Politecnica de Valencia , Valencie, Španělské království
07/2012–07/2012
Bilaterální dohoda (učitelská)
Open University in Raanana, Raanana, Izraelský stát
03/2012–03/2012
individuální (jiný zdroj) (učitelská)
Universidad Politécnica de Valencia, Valencie, Španělské království
04/2007–04/2007
Ceepus (učitelská)
Corvinus University of Budapest, Department of Soil Science and Water Management, Budapešť, Maďarsko
10/2005–11/2005
individuální (jiný zdroj) (učitelská) Agricultural Research Organization in Bet Dagan, Bet Dagan, Tel Aviv, Izraelský stát
10/2005–10/2005individuální (jiný zdroj) (učitelská)
INRA-Paris a Hungarian Science and Technology Foundation - Budapest, Budapešť, Maďarsko
06/2005–06/2005
51|program Erasmus (učitelská)
Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo, Firenze, Florencie, Italská republika
10/2004–11/2004
individuální (grant) (učitelská) Institute for Hydraulics and Rural Water Management, Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) a Institute for Land and Water Management Research v Petzenkirchen, Vídeň, Petzenkirchen, Rakouská republika
08/2004–08/2004
individuální (grant) (učitelská)
Agricultural Research Organization, Bet Dagan, Izraelský stát
04/2004–05/2004
Ceepus (učitelská)
Corvinus University of Budapest, Department of Soil Science and Water Management, Budapest, Maďarsko
09/2003–10/2003
individuální (grant) (učitelská)
Institute for Hydraulics and Rural Water Management, Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) a Institute for Land and Water Management Research, Vídeň, Petzenkirchen, Rakouská republika
09/2003–09/2003
individuální (grant) (studentská)
BAW, Institute for land and water management research, Petzenkirchen, Petzenkirchen, Rakouská republika
01/2002–02/2002
AKTION (učitelská)
Katedra meteorologie a fyziky (Institut für Meteorologie und Physik), BOKU, Vídeň, Rakouská republika
01/2001–02/2001AKTION (učitelská) Kateda meteorologie a fyziky (Institut für Meteorologie und Physik), BOKU, Vídeň, Rakouská republika
09/2000–10/2000
individuální (jiný zdroj) (učitelská)
UAEM univerzita v Toluce, Toluca, Spojené státy mexické
06/1999–09/1999
individuální (jiný zdroj) (učitelská)
UAEM univerzita v Toluce a URUZA-UACH univerzita v Bermejillo, stát Durango, Toluca, Bermejillo, Spojené státy mexické
01/1999–01/1999individuální (jiný zdroj) (učitelská)
Výzkumné centrum pro kukuřici a pšenici (CIMMYT), El Batan, Spojené státy mexické
10/1998–10/1998
individuální (jiný zdroj) (studentská)
Královská veterinární a zemědělská univerzita (The Royal Veterinary and Agricultural University – KVL), oddělení Zemědělských věd (Department of Agricultural sciences) a oddělení Agroekologie (Department of Agro-Ecology), Kodaň, Dánské království
09/1998–10/1998
individuální (jiný zdroj) (studentská)
oddělení Zemědělských systémů (Department of Agricultural Systems) a oddělení Fyziologie a Půdoznalství (Department of Crop Physiology and Soil Science) Dánského výzkumného ústavu zemědělských věd (Danish Institute of Agricultural Sciences – DIAS), Tjelle, Dánské království
01/1998–01/1998individuální (jiný zdroj) (studentská) oddělení ekonomických studií firmy PROCAFE, San Salvádor, Salvadorská republika
01/1998–01/1998
individuální (jiný zdroj) (studentská) CENTA, National Technology Centre for Agriculture, San Andréas, La Libertad, Salvadorská republika
09/1997–09/1997
individuální (jiný zdroj) (studentská) Katedra meteorologie a fyziky (Institut für Meteorologie und Physik), BOKU, Vídeň, Rakouská republika
03/1997–04/1997
individuální (jiný zdroj) (studentská)
Agricultural Research Organization, Bet-Dagan, Izraelský stát
10/1996–10/1996AKTION (studentská) Katedra meteorologie a fyziky (Institut für Meteorologie und Physik), BOKU, Vídeň, Rakouská republika
03/1996–03/1996
individuální (jiný zdroj) (studentská)
Katedra fyziologie rostlin, VŠP Nitra, Nitra, Slovenská republika

Odborná sdružení     
2012–
Česká společnost pro krajinnou ekologii (CZ-IALE) (člen)
2009–
Odbor vodního hospodářství ČAZV (člen představenstva)
2007–
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied (zahraniční členka)
2007–2010
Česká společnost krajinných inženýrů (ČSKI) (člen)
2005–2012
ČV ICID (předseda, od 2010 člen)
2004–2012
SWCS - Soil and Water Conservation Society (člen - conservationist)
2002–
International Association of Hydrological Sciences (člen)
2000–
ESSC (European Society for Soil Conservation) (člen)
1998–
Asociación Mundial de Ingenieros Agrónomos (AMIA) (člen)
1998–2012
Česká bioklimatologická společnost (ČBS) (člen)

Dovednosti     
Řízení vozidla (vynikající)

Jazykové znalosti     
Angličtina (vynikající)
Němčina (základní)
Nová hebrejština (základní)
Polština (dobrá)
Ruština (vynikající)
Slovenština (velmi dobrá)
Španělština (velmi dobrá)