Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Milada Šťastná
Identification number: 3065
University e-mail: milada.stastna [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
Head of department - Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

     
Lesson     Projects
     
Publications
     
Curriculum vitae     Placements
     
Bodies     
     

This page shows the preview of the selected CV.

 
Životopis

Osobní údaje     
prof. Dr. Ing. Milada Šťastná
DLE FA

Vzdělání     
2017
Prof.
2007
Doc.
Mendel University of Agriculture and Forestry Brno
Ecology
1998Ph.D.
Mendel University of Agriculture and Forestry Brno
Applied and Landscape Ecology
1995Ing.Mendel University of Agriculture and Forestry Brno
Phytotechnics
1989
secondary school graduation exam
Agricultural and Technical College in Opava
Zootechnics

Zaměstnání     
1998–Mendel University of Agriculture and Forestry Brno
Researcher

Pedagogická činnost na univerzitě - agregovaná     
ENETEnvironmentální etika (FA)
KRMO
Krajinné monumenty (FA)
KRSO
Krajina v souvislostech (FA)
PVZP
Posuzování vlivů na životní prostředí (FA)
AGLES
Agrolesnictví (FFWT)
KREKOKrajinná ekologie (FA)
OPK-DOchrana přírody a krajiny (FA)
TEINV
Technická infrastruktura venkova (FA)
ENVE-D
Environmentální etika (FA)
KRAEK1
Krajinná ekologie 1 (FA)
KREKOKKrajinná ekologie K (FA)
OTAJAE
Odborný jazyk AE (FA)
KREKO-DKrajinná ekologie (FA)
Z-KREKO
ZS-Landscape Ecology (FA)

Řešené projekty     
2019–2021RP EK
Sociální a inovativní platforma v oblasti kulturního cestovního ruchu a její potenciál k prohloubení evropeizace
Hlavní řešitelka
2019–2023
NAZV
Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávaj...
2019–2023NAZV
Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávaj...
2017–2018
IGA
Fytoremediační potenciál ve skládkování komunálního odpadu
2017–2017IGA
Kapková závlaha jako nástroj k řešení problematiky sucha
2014–2014
IGACestovní ruch jako alternativní odvětví pro rozvoj jihomoravského venkova?
2016–2015TAČR
Krajinná paměť jako dědictví venkova
2013–2015
TAČR
Krajinná paměť jako dědictví venkova - proměny české kulturní krajiny v mentálním obraze jejich obyvatel
2013–2013
IGA
Jihomoravský venkov jako prostor pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů
2012–2013
Other
Hranice a pohraničí v rámci střední Evropy
řešitel
2012–2012IGA
Změny krajiny na okraji velkých měst. Je suburbanizovaný venkov ještě venkovem?
2011–
IGA
Malá města - motory rozvoje jihomoravského venkova
2011–2014
Other
Podpora sběru a zpracování tradičních, planě rostoucích rostlin pro zmírnění společenských a ekonomických nerovností ve stř...
2010–2011
IGA
Současný stav a vývojové tendence jihomoravského venkova
2009–2010OtherValidace modelu pro výpočet kompletní vláhové bilance na základě lyzimetrických dat
2009–2010
Other
Ekologická a kulturní obnova těžebních regionů
2009–2011
RP EK
Rozvoj evropských venkovských regionů v éře globalizace
2007–2008Other
Zdokonalení závlahové technologie jako nástroje k udržitelném využívání vody
2006–2008
Other
WAS (water, air and soil) database - an interactive tool applicable in BSc/MSc study programms of Agricultural and Environm...
2006–2009
Other
Obnovení rostlinné výroby v semiaridních oblastech severní Gobi
hlavní řešitel projektu
2006–2006
Other
Decision support system as a tool supporting sustainability in irrigation practices
2005–2006
FRVŠ
Inovace předmětů Základy krajinného inženýrství a Krajinné inženýrství
2006–2006FRVŠModelování vodní bilance v zemědělsky využívané krajiněGarant
2006–2006
IGA
Optimalizační posouzení krajinného prostoru ŠZP Žabčice (Vyhodnocení historického vývoje zájmového území, rozptýlené zelen...
spolupracovník
2005–2007
Other
Analýza a specifikace procesů způsobujících tvorbu nitrátových polutantů v zavlažované půdě
řešitelka projektu
2005–2007
OtherVzdělávací činnosti se zaměřením na využívání půdy a udržitelnost
2005–2005
Other
Inovační technologie závlah v zemích střední Evropy
koordinátor projektu
2006–2011
VZ
Biologické základy zemědělství a perspektivní způsoby hospodaření v multifunkční krajině
2005–2007
NAZV
Posouzení nárůstu klimatického sucha v zemědělství a zmírňování jeho důsledků závlahamimetodický řešitel
2005–2003
FRVŠ
Rozvoj a inovace předmětu Odvodnění a závlaha půdyřešitel
2005–2001
FRVŠ
Prognóza výnosů kukuřice na zrno
2005–2003Other
Význam vodní bilance jako stresového faktoru pro rostlinnou výrobu v hraniční oblasti Rakouska a České republiky
řešitel
2005–2002GAČRVliv změny klimatu na produkční potenciál pšenice a ječmene
2005–2004
VZ
Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství

Univerzitní aktivity     
2020–Academic Senate (Faculty of AgriSciences) (member)
2019–Dean's College (Faculty of AgriSciences) (member)
2014–
Scientific Council (Faculty of AgriSciences) (member)
2007–
Study Programme Committee (B-AS Agricultural Specialization) (member)
2018–Study Programme Committee (B-AS Agricultural Specialization) (chairperson)
2018–
Field of Study Board for Ph.D. Study Programme (D-EEP Ecology and Environmental Protection) (chairperson)
2007–Study Programme Committee (C-AS Agricultural Specialization) (member)
2006–Field of Study Board for Ph.D. Study Programme (D-EEP-AEL Applied and Landscape Ecology) (member)
2018–
Field of Study Board for Ph.D. Study Programme (D-EEP-AEL Applied and Landscape Ecology) (chairperson)
2012–
Field of Study Board for Bachelor's study programme (B-AS-AE Agroecology) (member)
2012–Field of Study Board for Bachelor's study programme (B-AS-AE Agroecology) (chairperson)
2010–
Field of Study Board for Master's follow-up study programme (C-AS-AE Agroecology) (chairperson)
2015–
Field of Study Board for Master's follow-up study programme (C-AS-RD Rural Development) (member)
2018–
Internal grant agency council (Faculty of AgriSciences) (member)
2018–
Field of Study Board for Ph.D. Study Programme (D-EEP-ABC Applied Bioclimatology) (member)
2018–
Field of Study Board for Ph.D. Study Programme (D-EEP-ABC Applied Bioclimatology) (member)
2018–
Field of Study Board for Ph.D. Study Programme (D-EEP-AZO Applied Zoology) (member)
2018–
Field of Study Board for Ph.D. Study Programme (D-EEP-ALE Applied and Landscape Ecology) (chairperson)

Akademické stáže     
01/2019–02/2019
51|program Erasmus (teacher)
Department of Geography and Environmental Sciences, Bar Ilan University, Bar Ilan, State of Israel
05/2018–06/201851|program Erasmus (teacher) National University of Ireland (NUI), School of Geography & Archaeology, Galway, Ireland
04/2018–05/2018
(teacher) Department of Geography and Environmental Sciences, Bar Ilan University, Bar Ilan, State of Israel
09/2017–09/2017
(teacher)
University of Aberdeen, Aberdeen, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
11/2016–11/2016
51|program Erasmus (teacher)
Department of Geography and Environmental Sciences, Bar Ilan University, Tel Aviv, State of Israel
10/2016–10/2016
51|program Erasmus (teacher) DEPARTMENT OF GEOGRAPHY AND LAND MANAGEMENT at Vilnius University, Vilnius, Republic of Lithuania
10/2015–10/2015
(teacher)
Agricultural University of Athens, Department of Agricultural Economics and Rural Development, Atény, Hellenic Republic
10/2014–10/2014
(teacher)
Lab of Remote Sensing and GIS Faculty of Agriculture Aristotle University of Thessaloniki, Soluň, Hellenic Republic
08/2014–08/2014
51|program Erasmus (teacher)
Department of Geography and Environmental Sciences, University of Bar-Ilan, Bar Ilan, State of Israel
09/2012–10/2012
LLP/Erasmus (teacher)
Universitat Politecnica de Valencia , Valencie, Kingdom of Spain
07/2012–07/2012
Bilaterální dohoda (teacher)
Open University in Raanana, Raanana, State of Israel
03/2012–03/2012
individuální (jiný zdroj) (teacher) Universidad Politécnica de Valencia, Valencie, Kingdom of Spain
04/2007–04/2007
Ceepus (teacher) Corvinus University of Budapest, Department of Soil Science and Water Management, Budapešť, Hungary
10/2005–11/2005
individuální (jiný zdroj) (teacher)
Agricultural Research Organization in Bet Dagan, Bet Dagan, Tel Aviv, State of Israel
10/2005–10/2005
individuální (jiný zdroj) (teacher)
INRA-Paris a Hungarian Science and Technology Foundation - Budapest, Budapešť, Hungary
06/2005–06/2005
51|program Erasmus (teacher)
Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo, Firenze, Florencie, Italian Republic
10/2004–11/2004
individuální (grant) (teacher)
Institute for Hydraulics and Rural Water Management, Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) a Institute for Land and Water Management Research v Petzenkirchen, Vídeň, Petzenkirchen, Republic of Austria
08/2004–08/2004
individuální (grant) (teacher) Agricultural Research Organization, Bet Dagan, State of Israel
04/2004–05/2004Ceepus (teacher)
Corvinus University of Budapest, Department of Soil Science and Water Management, Budapest, Hungary
09/2003–10/2003
individuální (grant) (teacher)
Institute for Hydraulics and Rural Water Management, Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) a Institute for Land and Water Management Research, Vídeň, Petzenkirchen, Republic of Austria
09/2003–09/2003
individuální (grant) (studentská) BAW, Institute for land and water management research, Petzenkirchen, Petzenkirchen, Republic of Austria
01/2002–02/2002
AKTION (teacher)
Katedra meteorologie a fyziky (Institut für Meteorologie und Physik), BOKU, Vídeň, Republic of Austria
01/2001–02/2001AKTION (teacher) Kateda meteorologie a fyziky (Institut für Meteorologie und Physik), BOKU, Vídeň, Republic of Austria
09/2000–10/2000
individuální (jiný zdroj) (teacher)
UAEM univerzita v Toluce, Toluca, United Mexican States
06/1999–09/1999
individuální (jiný zdroj) (teacher)
UAEM univerzita v Toluce a URUZA-UACH univerzita v Bermejillo, stát Durango, Toluca, Bermejillo, United Mexican States
01/1999–01/1999
individuální (jiný zdroj) (teacher)
Výzkumné centrum pro kukuřici a pšenici (CIMMYT), El Batan, United Mexican States
10/1998–10/1998individuální (jiný zdroj) (studentská) Královská veterinární a zemědělská univerzita (The Royal Veterinary and Agricultural University – KVL), oddělení Zemědělských věd (Department of Agricultural sciences) a oddělení Agroekologie (Department of Agro-Ecology), Kodaň, Kingdom of Denmark
09/1998–10/1998
individuální (jiný zdroj) (studentská)
oddělení Zemědělských systémů (Department of Agricultural Systems) a oddělení Fyziologie a Půdoznalství (Department of Crop Physiology and Soil Science) Dánského výzkumného ústavu zemědělských věd (Danish Institute of Agricultural Sciences – DIAS), Tjelle, Kingdom of Denmark
01/1998–01/1998
individuální (jiný zdroj) (studentská)
oddělení ekonomických studií firmy PROCAFE, San Salvádor, Republic of El Salvador
01/1998–01/1998
individuální (jiný zdroj) (studentská) CENTA, National Technology Centre for Agriculture, San Andréas, La Libertad, Republic of El Salvador
09/1997–09/1997
individuální (jiný zdroj) (studentská)
Katedra meteorologie a fyziky (Institut für Meteorologie und Physik), BOKU, Vídeň, Republic of Austria
03/1997–04/1997
individuální (jiný zdroj) (studentská)
Agricultural Research Organization, Bet-Dagan, State of Israel
10/1996–10/1996
AKTION (studentská)
Katedra meteorologie a fyziky (Institut für Meteorologie und Physik), BOKU, Vídeň, Republic of Austria
03/1996–03/1996
individuální (jiný zdroj) (studentská) Katedra fyziologie rostlin, VŠP Nitra, Nitra, Slovak Republic

Odborná sdružení     
2012–
2009–
2007–
2007–2010
2005–2012
2004–2012
2002–
2000–
1998–
1998–2012

Dovednosti     
Driving licence (excellent)

Jazykové znalosti     
English (excellent)
German (basic)
New Hebrew (basic)
Polish (good)
Russian (excellent)
Slovak (very good)
Spanish (very good)