Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Identifikační číslo: 3062
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
 

Kontakty
     
Výuka     
     
Publikace
     
          

Rok:
Řadit dle:

Zvolená osoba je autorem následujících publikací.

Poř.
Publikace
Druh výsledkuRok
Podrobnosti
1.
Dynamika a trendy hodnot klimatologických ukazatelů sucha
Rožnovský, Jaroslav -- Střeštík, Jaroslav
Dynamika a trendy hodnot klimatologických ukazatelů sucha. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. sv. 18, č. 11, s. 248--256. ISSN 1213-7596.
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
2.
Dynamika a trendy teploty vzduchu na území české republiky
Rožnovský, Jaroslav -- Střeštík, Jaroslav
Dynamika a trendy teploty vzduchu na území české republiky. Úroda. 2019. sv. 67, č. 12, s. 65--71. ISSN 0139-6013.
článek v odborném periodiku
2019
Podrobnosti
3.
Extrémy počasí a environmentální bezpečnost
Rožnovský, Jaroslav -- Středová, Hana -- Středa, Tomáš
Extrémy počasí a environmentální bezpečnost. In Extrémy počasí, jejich dopady a bezpečnostní rizika. 2019, s. 1--15. ISBN 978-80-87577-96-7.
stať ve sborníku
2019
Podrobnosti
4.Historie, vývoj a význam fenologie
Rožnovský, Jaroslav -- Vyskot, Ilja
Historie, vývoj a význam fenologie. In Fenologie, její význam a užití. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2019, ISBN 978-80-87361-98-6.
stať ve sborníku
2019Podrobnosti
5.
K problematice závlahy kontejneroven mikropostřikovači
Litschmann, Tomáš -- Salaš, Petr -- Burgová, Jana -- Vlk, Radoslav -- Rožnovský, Jaroslav -- Horáková, Marie
K problematice závlahy kontejneroven mikropostřikovači. In Hospodaření s vodou v krajině . Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, ISBN 978-80-87577-88-2. URL: http://www.cbks.cz/cd/prispevky/LitschmannSalas.pdf
stať ve sborníku
2019
Podrobnosti
6.
Meteorologické podmínky výskytu sucha
Rožnovský, Jaroslav -- Střeštík, Jaroslav -- Štěpánek, Petr -- Zahradníček, Pavel
Meteorologické podmínky výskytu sucha. In Vodní nádrže 2019. Brno: Povodí Moravy, s.p., 2019, s. 32--34. ISBN 978-80-907141-3-7.
stať ve sborníku
2019
Podrobnosti
7.
Možnosti úspory vody při závlaze okrasných rostlin v kontejnerech
Salaš, Petr -- Burgová, Jana -- Litschmann, Tomáš -- Vlk, Radoslav -- Rožnovský, Jaroslav -- Horáková, Marie
Možnosti úspory vody při závlaze okrasných rostlin v kontejnerech. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. sv. 18, č. 11, s. 88--102. ISSN 1213-7596.
článek v odborném periodiku2019
Podrobnosti
8.
Návrh metodického postupu modelování fenofází rostlin v závislosti na počasí
Baltazár, Tivadar -- Rožnovský, Jaroslav -- Pejchal, Miloš
Návrh metodického postupu modelování fenofází rostlin v závislosti na počasí. In Fenologie, její význam a užití. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2019, ISBN 978-80-87361-98-6.
stať ve sborníku
2019
Podrobnosti
9.
Ovlivnění růstových charakteristik modelových rostlin pěstovaných v kontejnerech přidáním lignitu a hydroabsorbentu do substrátu
Salaš, Petr -- Burgová, Jana -- Vlk, Radoslav -- Litschmann, Tomáš -- Rožnovský, Jaroslav -- Pekař, Miloslav
Ovlivnění růstových charakteristik modelových rostlin pěstovaných v kontejnerech přidáním lignitu a hydroabsorbentu do substrátu. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. sv. 18, č. 11, s. 212--221. ISSN 1213-7596.
článek v odborném periodiku
2019
Podrobnosti
10.Prezentace Vědy o Zemi I. CD ROM. .
Rožnovský, Jaroslav
Prezentace Vědy o Zemi I. CD ROM. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019.
odborná kniha2019
Podrobnosti
11.
Rostliny v suchých oblastech a klimatická změna
Salaš, Petr -- Vlk, Radoslav -- Burgová, Jana -- Rožnovský, Jaroslav
Rostliny v suchých oblastech a klimatická změna. 23. 10. 2019 - 24. 10. 2019, Lednice (CZ).
uspořádání (zorganizování) konference2019Podrobnosti
12.
Srovnání dat prvních výskytů obaleče mramorovaného a obalečíka jednopásého na révě vinné v České republice v letech 1975-2018
Muška, František -- Rožnovský, Jaroslav -- Pavloušek, Pavel -- Baltazár, Tivadar -- Hrudová, Eva -- Muška, Antonín -- Mušková, Anna
Srovnání dat prvních výskytů obaleče mramorovaného a obalečíka jednopásého na révě vinné v České republice v letech 1975-2018. In Fenologie, její význam a užití. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2019, ISBN 978-80-87361-98-6.
stať ve sborníku
2019
Podrobnosti
13.Srovnání dat prvních výskytů plísně révové na révě vinné v České republice v letech 1965-2018
Muška, František -- Rožnovský, Jaroslav -- Pavloušek, Pavel -- Baltazár, Tivadar -- Hrudová, Eva -- Muška, Antonín -- Mušková, Anna
Srovnání dat prvních výskytů plísně révové na révě vinné v České republice v letech 1965-2018. In Fenologie, její význam a užití. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2019, ISBN 978-80-87361-98-6.
stať ve sborníku
2019
Podrobnosti
14.
Vliv mikroklimatu vybraných stanovišť v centru města Brna na fenologické projevy dřevin
Salaš, Petr -- Burgová, Jana -- Rožnovský, Jaroslav -- Litschmann, Tomáš -- Čadová, Barbora -- Vlk, Radoslav
Vliv mikroklimatu vybraných stanovišť v centru města Brna na fenologické projevy dřevin. In Fenologie, její význam a užití. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2019, ISBN 978-80-87361-98-6.
stať ve sborníku2019
Podrobnosti
15.
Vliv povrchů města na vlhkost půdy
Rožnovský, Jaroslav -- Salaš, Petr -- Burgová, Jana -- Vlk, Radoslav
Vliv povrchů města na vlhkost půdy. In Hospodaření s vodou v krajině . Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, ISBN 978-80-87577-88-2. URL: http://www.cbks.cz/cd/prispevky/RoznovskySalas.pdf
stať ve sborníku
2019
Podrobnosti
16.Vliv výskytu srážek na výskyt houbových chorob révy vinné ve vinohradech v Rolnické a.s. Hroznová Lhota v letech 2012-2018
Muška, František -- Rožnovský, Jaroslav -- Pavloušek, Pavel -- Muška, Antonín -- Mušková, Anna
Vliv výskytu srážek na výskyt houbových chorob révy vinné ve vinohradech v Rolnické a.s. Hroznová Lhota v letech 2012-2018. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. sv. 18, č. 11, s. 257--262. ISSN 1213-7596.
článek v odborném periodiku
2019Podrobnosti
17.Zeleň a klima města
Rožnovský, Jaroslav -- Salaš, Petr
Zeleň a klima města. Veronica: časopis pro ochranu přírody a krajiny. 2019. sv. 33, č. 2, s. 18--20. ISSN 1213-0699.
článek v odborném periodiku
2019
Podrobnosti
18.
Změna meteorologických veličin ve vybraných regionech ČR v období 1961-2017
Střeštík, Jaroslav -- Rožnovský, Jaroslav -- Štěpánek, Petr -- Zahradníček, Pavel
Změna meteorologických veličin ve vybraných regionech ČR v období 1961-2017. In Hospodaření s vodou v krajině . Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, ISBN 978-80-87577-88-2. URL: http://www.cbks.cz/cd/prispevky/Strestik.pdf
stať ve sborníku
2019
Podrobnosti

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam publikací exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.