Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Identifikačné číslo: 3062
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
 

Kontakty     Výučba
     
Projekty     
     
     
Konferencie     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

StavPor.Názov projektuGarantDruhOficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
 Adaptační a mitigační opatření půdně-krajinného ekosystému ČR na očekávanou změnu klimatu do roku 2100
NAZV
garant
01.04.2016
28.02.2019
2
 Analýza vlivu zeleně na mikroklima městaJ. Rožnovský
IGA
garant01.03.2016
28.02.2017
3
 Dopady změny klimatu na řízené ekosystémyJ. RožnovskýAkt eTS VZ
garant
21.05.2005
4
 Dopady změny klimatu na řízené ekosystémyJ. Rožnovský
GAČR
garant01.01.1999
31.12.2001
5
 Hodnocení půd z hlediska jejich produkčních a mimoprodukčních funkcí s dopady na plošnou a kvalitativní ochranu půd České republiky
NAZV
řešitel01.01.200931.12.2011
6
 Kriteria rozvoje větrné eroze na těžkých půdách a možnosti jejího omezení biotechnickými opatřeními
NAZV
další řešitel
01.01.2008
31.12.2012
7
 Možnosti optimalizace funkcí větrolamů v krajině, jejich využití v komplexních pozemkových úpraváchF. TomanNAZVspolunavrhovatel01.04.200431.12.2007
8
 Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj biodiverzity
J. RožnovskýIný
spoluřešitel
01.07.2006
9 Posouzení nárůstu klimatického sucha v zemědělství a zmírňování jeho důsledků závlahamiNAZV
řešitel
01.03.200331.12.2007
10
 Stanovení aktuálních hodnot ochranného účinku vegetace za účelem kvantifikace a zefektivnění protierozní ochrany zemědělské půdy v České republice
T. StředaNAZV
člen řešitelského týmu
01.04.2015
31.12.2018
11
 Vliv očekávaných klimatických změn na půdy České republiky a hodnocení jejich produkční funkceH. Středová
NAZV
řešitel
01.03.2012
31.12.2016
12
 Vývoj metod predikce stavů sucha a povodňových situací na základě infiltračních a retenčních vlastností půdního pokryvu ČRInýgarant
01.05.2005
31.12.2007

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
prijatý
pripravovaný
riešený
ukončený
Neaktívne stavy:
neobhájený
obhájený
vyradenýzamietnutý
zrušený