Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Identifikační číslo: 3062
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
 

     
     
Projekty     Publikace     Orgány     
     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.Název projektuGarant
Druh
Oficiální roleOdkdyDokdy
1
 Adaptační a mitigační opatření půdně-krajinného ekosystému ČR na očekávanou změnu klimatu do roku 2100J. RožnovskýNAZV
garant
01.04.2016
28.02.2019
2
 Analýza vlivu zeleně na mikroklima města
IGAgarant01.03.2016
28.02.2017
3
 Dopady změny klimatu na řízené ekosystémy
J. Rožnovský
Akt eTS VZ
garant
21.05.2005
4
 Dopady změny klimatu na řízené ekosystémy
GAČR
garant
01.01.199931.12.2001
5
 Hodnocení půd z hlediska jejich produkčních a mimoprodukčních funkcí s dopady na plošnou a kvalitativní ochranu půd České republikyJ. RožnovskýNAZVřešitel01.01.200931.12.2011
6J. Kozlovsky DufkováNAZV
další řešitel
01.01.2008
31.12.2012
7
 Možnosti optimalizace funkcí větrolamů v krajině, jejich využití v komplexních pozemkových úpraváchF. Toman
NAZV
spolunavrhovatel
01.04.2004
31.12.2007
8
 Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj biodiverzityJinýspoluřešitel
01.07.2006
9
 Posouzení nárůstu klimatického sucha v zemědělství a zmírňování jeho důsledků závlahamiM. Šťastná
NAZV
řešitel
01.03.2003
31.12.2007
10
 Stanovení aktuálních hodnot ochranného účinku vegetace za účelem kvantifikace a zefektivnění protierozní ochrany zemědělské půdy v České republice
NAZV
člen řešitelského týmu
01.04.2015
31.12.2018
11
 Vliv očekávaných klimatických změn na půdy České republiky a hodnocení jejich produkční funkceH. StředováNAZVřešitel
01.03.2012
31.12.2016
12
 Vývoj metod predikce stavů sucha a povodňových situací na základě infiltračních a retenčních vlastností půdního pokryvu ČR
J. Rožnovský
Jiný
garant
01.05.2005
31.12.2007

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájenýobhájenývyřazenýzamítnutý
zrušený