Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Identifikační číslo: 3062
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
 

Kontakty     
     
Projekty
     Publikace     
     
     Konference     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.Název projektu
Garant
DruhOficiální roleOdkdyDokdy
1
 Adaptační a mitigační opatření půdně-krajinného ekosystému ČR na očekávanou změnu klimatu do roku 2100J. RožnovskýNAZV
garant
01.04.201628.02.2019
2 Analýza vlivu zeleně na mikroklima městaJ. Rožnovský
IGA
garant
01.03.2016
28.02.2017
3 Dopady změny klimatu na řízené ekosystémyAkt eTS VZ
garant
21.05.2005
4
 Dopady změny klimatu na řízené ekosystémy
GAČR
garant
01.01.1999
31.12.2001
5
 Hodnocení půd z hlediska jejich produkčních a mimoprodukčních funkcí s dopady na plošnou a kvalitativní ochranu půd České republiky
J. RožnovskýNAZVřešitel
01.01.2009
31.12.2011
6 Kriteria rozvoje větrné eroze na těžkých půdách a možnosti jejího omezení biotechnickými opatřeními
NAZV
další řešitel
01.01.2008
31.12.2012
7 Možnosti optimalizace funkcí větrolamů v krajině, jejich využití v komplexních pozemkových úpraváchF. TomanNAZVspolunavrhovatel
01.04.2004
31.12.2007
8
 Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj biodiverzity
Jiný
spoluřešitel
01.07.2006
9M. Šťastná
NAZV
řešitel
01.03.2003
31.12.2007
10 Stanovení aktuálních hodnot ochranného účinku vegetace za účelem kvantifikace a zefektivnění protierozní ochrany zemědělské půdy v České republice
NAZV
člen řešitelského týmu
01.04.2015
31.12.2018
11 Vliv očekávaných klimatických změn na půdy České republiky a hodnocení jejich produkční funkce
NAZV
řešitel
01.03.2012
31.12.2016
12
 Vývoj metod predikce stavů sucha a povodňových situací na základě infiltračních a retenčních vlastností půdního pokryvu ČR
J. RožnovskýJiný
garant
01.05.2005
31.12.2007

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený