Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. RNDr. Irena Marková, CSc.
Identification number: 3058
University e-mail: irena.markova [at] mendelu.cz
 
Akadem. vedoucí vědecko-výzk. pracovnice - Department of Forest Ecology (FFWT)
 
External Instructor - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Limit to:year of start: year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.Project titleSupervisorTypeOfficial rolesSinceUntil
1 ALAI-02DD nový přístroj pro lesnickou praxiI. MarkováTAČRsupervisor01/01/201212/31/2014
2 Alometrické vztahy pro smrk ztepilý rostoucí v různých nadmořských výškáchI. MarkováRP EKsupervisor10/01/201512/31/2017
3 Belowground carbon allocation in Norway spruce standsI. MarkováRP EKsupervisor01/01/201012/31/2012
4 Bioakumulace sluneční energie v lesích: lesní porosty - dlouhodobá deponia atmosférického uhlíku. Využití energie v bio-transformaciI. MarkováGAČRsupervisor01/01/200212/31/2004
5 Capacity of mountain spruce stand to the holding of air carbon - "big leaf model" - contribution to the filling of Kyótó protocolI. MarkováGAČRsupervisor01/01/200012/31/2002
6 Comparison of differences in production strategy of spruce and beech standI. MarkováGAČRsupervisor01/01/201212/31/2016
7 Czech Mountain Forests Climate-Smart Forestry- CZECLIMOI. MarkováRP EKsupervisor06/30/201705/31/2020
8 Czech Terra - adaptation of lanscape carbon sinks in the context of global change. (PS1, Section 3)J. KulhavýOtherŘešitel 11/09/200712/31/2011
9 Elektronický bezdotykový dendrometr pro lesnický výzkum i praxiI. MarkováTAČRsupervisor01/01/201712/31/2019
10 Energy balance of spruce monoculture and its relationship to productional processesI. MarkováIGAsupervisor02/01/201312/31/2015
11 Forest and Wood: the support of functionally integrated forest management and use of wood as a renewable raw materialJ. KulhavýVZ--01/01/200512/31/2011
12      Research plan 03: Restoration of mountain forest ecosystems damaged by air pollutionJ. KulhavýTS VZ--01/01/2005
13            Subject 6. Transformation of mountain forests into a naturalistic forest J. KulhavýeTS VZ--01/01/2005
14                  03/06/06 Depoziční toky, stav půdy a minerální výživy v ekosystému horského lesa při různém způsobu obhospodařováníJ. KulhavýAkt eTS VZŘešitel01/01/2005
15 Koloběh uhlíku ve smrkovém porostu -- efekt lesnické fytotechniky jako nástroje k zmírnění účinku globální změnyI. MarkováRP EKsupervisor01/01/200912/31/2011
16 Možnosti adaptace lesních ekosystémů na předpokládané změny klimatuJ. KulhavýIGAŘešitel02/01/201012/31/2012
17 Phenocamera: modern method for phenological observation of Norway spruceI. MarkováIGAsupervisor02/01/201701/31/2018
18 Působení sucha na produkci a vitalitu smrkových porostůI. MarkováNAZVsupervisor01/01/201812/31/2020
19 Seasonal dynamics of above ground biomass respiration in norway spruce monocultureI. MarkováIGAsupervisor01/01/201311/30/2013
20 Sledování fenofází vrchovinného a horského smrku ztepiléhoI. MarkováIGAsupervisor02/01/201601/31/2017
21 Solar radiation transformation - a tool of atmospheric carbon bioacumulationI. MarkováGAČRsupervisor01/01/200312/31/2005
22 Světelný režim a absorpce světla ve smrkovém porostuI. MarkováInternalsupervisor02/01/201601/31/2017
23 Toky energie a látek v procesu tvorby biomasy smrkových porostů v přirozených podmínkách - biologické základy produkční funkce lesaI. MarkováNAZVsupervisor01/01/200912/31/2011
24 Toky skleníkových plynů a sekvestrace uhlíku v lužních lesíchI. MarkováGAČRsupervisor01/01/201512/31/2017
25 Toky skleníkových plynů a sekvestrace uhlíku v lužních lesíchI. MarkováGAČRsupervisor01/01/201612/31/2018
26 Vývoj nové biomasy korunové vrstvy v mladé smrkové monokultuřeI. MarkováIGAsupervisor01/01/201411/30/2014
27 Vztahy mezi energetickou bilancí lesního porostu a jeho schopnosti vázat uhlík - rozdíly mezi různými typy lesních porostůI. MarkováGAČRsupervisor01/01/201312/31/2017
28 Zhodnocení pěstování smrku ztepilého v 1. -- 3. LVS v měnících se podmínkách prostředí.I. MarkováGS LČRsupervisor07/01/201512/31/2019

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:acceptedcompletedin preparationin process of executionsubmitted
Inactive states:cancelleddefendedexcludednot defendedrejected