Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. RNDr. Irena Marková, CSc.
Identifikační číslo: 3058
Univerzitní e-mail: irena.markova [at] mendelu.cz
 
Výzkumná pracovnice - Ústav ekologie lesa (LDF)
 
Externí školitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

     
Výuka     Projekty     Publikace     Orgány
     
Konference     

Omezit na:rok zahájení: rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
Garant
Druh
Oficiální roleOdkdyDokdy
ukončený1
 ALAI-02DD nový přístroj pro lesnickou praxi
TAČR
garant
01.01.2012
31.12.2014
ukončený
2
 Alokace uhlíku v půdním profilu pod smrkovým porostem
I. Marková
RP EK
garant
01.01.2010
31.12.2012
řešený
3
 Alometrické vztahy pro smrk ztepilý rostoucí v různých nadmořských výškách
I. Marková
RP EK
garant
01.10.201531.12.2017
zamítnutý
4
 Bioakumulace sluneční energie v lesích: lesní porosty - dlouhodobá deponia atmosférického uhlíku. Využití energie v bio-transformaci
I. Marková
GAČR
garant
01.01.2002
31.12.2004
řešený5
 Czech Mountain Forests Climate-Smart Forestry- CZECLIMO
I. MarkováRP EK
garant
30.06.2017
31.05.2020
ukončený6 Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (PS1, Segment 3)
Jiný
Řešitel
09.11.2007
31.12.2011
zamítnutý
7
 Elektronický bezdotykový dendrometr pro lesnický výzkum i praxiI. MarkováTAČR
garant
01.01.2017
31.12.2019
ukončený8 Energeticka bilance smrkové monokultury a její vztah k produkčním procesům
IGA
garant
01.02.2013
31.12.2015
ukončený
9 Kapacita horské smrčiny k poutání vzdušného uhlíku - "big leaf model" - příspěvek k naplnění Kyótó protokoluI. MarkováGAČRgarant01.01.200031.12.2002
ukončený
10
 Koloběh uhlíku ve smrkovém porostu -- efekt lesnické fytotechniky jako nástroje k zmírnění účinku globální změny
I. MarkováRP EKgarant
01.01.2009
31.12.2011
řešený
11
 Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny
VZ
--
01.01.2005
31.12.2011
řešený
12
      Dílčí záměr 03: Revitalizace horských lesních ekosystémů poškozených imisemiJ. Kulhavý
TS VZ
--01.01.2005
řešený
13J. Kulhavý
eTS VZ
--
01.01.2005
řešený
14
                  03/06/06 Depoziční toky, stav půdy a minerální výživy v ekosystému horského lesa při různém způsobu obhospodařování
Akt eTS VZ
Řešitel01.01.2005
řešený
15
 Možnosti adaptace lesních ekosystémů na předpokládané změny klimatu
J. Kulhavý
IGA
Řešitel
01.02.2010
31.12.2012
řešený
16
 Phenocamera: modern method for phenological observation of Norway spruce
IGA
garant
01.02.2017
31.01.2018
zamítnutý
17
 Působení sucha na produkci a vitalitu smrkových porostů
I. MarkováNAZVgarant
01.01.2018
31.12.2020
ukončený
18
 Sezónní dynamika respirace nadzemních částí biomasy smrkové monokultury
IGAgarant
01.01.2013
30.11.2013
ukončený19
 Sledování fenofází vrchovinného a horského smrku ztepilého
IGA
garant
01.02.201631.01.2017
zamítnutý
20
 Srovnání rozdílů v produkční strategii smrkového a bukového porostu
I. MarkováGAČRgarant01.01.201231.12.2016
ukončený
21
 Světelný režim a absorpce světla ve smrkovém porostu
Internígarant
01.02.2016
31.01.2017
zamítnutý
22
 Toky energie a látek v procesu tvorby biomasy smrkových porostů v přirozených podmínkách - biologické základy produkční funkce lesa
NAZV
garant
01.01.2009
31.12.2011
zamítnutý
23
 Toky skleníkových plynů a sekvestrace uhlíku v lužních lesíchI. Marková
GAČR
garant
01.01.2015
31.12.2017
zamítnutý
24
 Toky skleníkových plynů a sekvestrace uhlíku v lužních lesíchI. MarkováGAČR
garant
01.01.2016
31.12.2018
ukončený
25
 Transformace sluneční energie - prostředek bioakumulace atmosférického uhlíku
GAČRgarant01.01.2003
31.12.2005
ukončený
26
 Vývoj nové biomasy korunové vrstvy v mladé smrkové monokultuřeI. MarkováIGA
garant
01.01.201430.11.2014
zamítnutý
27 Vztahy mezi energetickou bilancí lesního porostu a jeho schopnosti vázat uhlík - rozdíly mezi různými typy lesních porostůGAČR
garant
01.01.2013
31.12.2017
zamítnutý
28
 Zhodnocení pěstování smrku ztepilého v 1. -- 3. LVS v měnících se podmínkách prostředí.
I. Marková
GS LČR
garant
01.07.2015
31.12.2019

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:podaný
podaný
přijatý
přijatý
připravovanýpřipravovaný
řešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený