Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Vladimír Láznička, Ph.D.
Identifikační číslo: 3057
Univerzitní e-mail: laznicka [at] node.mendelu.cz
 
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Ústav plánování krajiny (ZF)

Kontakty     Publikace     Další informace     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.ADPAutor: Ing. Eva Bajgarová
Plán péče o chráněné území přírody
duben 2010prohlížet
2.ABPAutor: Bc. Ing. Jana Borovičková
Záchranný program pro ohrožený druh živočicha
duben 2010prohlížet
3.NBPAutor: Adéla Buryová
Lužní krajina Dolní Moravy
duben 2012prohlížet
4.ADPAutor: Ing. Lydie Cupáková
Ochrana životního prostředí v rámci výstavby silničního obchvatu města Slavkova u Brna
duben 2010prohlížet
5.NBPAutor: Iva Čerychová
Řeka Tichá Orlice - studie toku z hlediska krajinářské architektury
duben 2014prohlížet
6.ADPAutor: Ing. Jana Dopitová
Posuzování vlivů na životní prostředí - ekologizace střední nádrže vodního díla Nové Mlýny
květen 2010prohlížet
7.NBPAutor: Petra Družkovská
Veltrusy - park, okrasný statek
duben 2015prohlížet
8.ABPAutor: Ing. Marie Dudová
Plán péče o chráněné území přírody ve vojenském újezdu
duben 2010prohlížet
9.ABPAutor: Bc. Miloš Dudycha
Břehové a doprovodné dřevinné porosty vodních toků
květen 2012prohlížet
10.ABPAutor: Ing. Veronika Dušková
Realizace plánu péče - CHKO Kokořínsko
duben 2016prohlížet
11.NBPAutor: David Fikr
Péče o břehové a doprovodné dřevinné porosty vodních toků
květen 2010prohlížet
12.ABPAutor: Ing. Gabriela Fleischlingerová
Záchranný program pro ohrožený druh živočicha
duben 2010prohlížet
13.ABPAutor: Bc. Nicola Glabasniová
Plán péče o chráněné území přírody
duben 2014prohlížet
14.ADPAutor: Ing. Klára Grusová
Strom jako biotop (součást ekologické niky)
duben 2015prohlížet
15.ABPAutor: Ing. Barbora Habalová
Břehové a doprovodné dřevinné porosty Malého Dunaje
duben 2015prohlížet
16.ADPAutor: Ing. Miroslav Hájek
Aktuální problémy ochrany přírody a krajiny v Kyjovském regionu
duben 2005prohlížet
17.ABPAutor: Ing. Michal Heinrich
Strom jako biotop
duben 2015prohlížet
18.ADPAutor: Ing. Jakub Herynek
Vodní prvky v krajině
duben 2014prohlížet
19.NDPAutor: Bc. Jan Honek
Břehové a doprovodné dřevinné porosty vodních toků
květen 2012prohlížet
20.ADPAutor: Ing. Monika Hudečková
Vliv dřevinné vegetace na kvalitu ovzduší
květen 2012prohlížet
21.ADPAutor: Ing. Zuzana Hurtajová
Význam ovocných dřevin jako památných stromů
květen 2017prohlížet
22.NBPAutor: Ivo Chladil
Význam vodních biotopů v krajině Znojemska
duben 2015prohlížet
23.ADPAutor: Ing. Jiří Kabelka
Revitalizace krajiny říční nivy Jihlavy u Odrovic
duben 2013prohlížet
24.ABPAutor: Bc. Jakub Klimeš
Realizace plánu péče - CHKO Pálava
duben 2016prohlížet
25.ADPAutor: Ing. Lucie Košťálová
Aktuální problémy ochrany přírody a krajiny ve vybraném zájmovém území
duben 2005prohlížet
26.ABPAutor: Bc. Kristýna Koubová
Přírodní parky na území hlavního města Prahy a zhodnocení péče o zvláště chráněná území v přírodním parku Říčanka
květen 2013prohlížet
27.ABPAutor: Bc. Dominika Kováčová
Břehové a doprovodné dřevinné porosty vodních toků
duben 2014prohlížet
28.NBPAutor: Nikola Kozová
Břehové a doprovodné dřevinné porosty vodních toků
duben 2014prohlížet
29.ABPAutor: Bc. Martina Krejčí, DiS.
Ovocný strom jako biotop (součást ekologické niky)
duben 2015prohlížet
30.ABPAutor: Bc. Zdeněk Lanta
Začlenění bývalého lomu Nejdek do krajiny
květen 2011prohlížet
31.ABPAutor: Ing. Pavol Lohyňa
Plán péče o chráněné území přírody
duben 2014prohlížet
32.NBPAutor: Kristýna Martincová
Břehové a doprovodné dřevinné porosty v povodí Třebovky
duben 2015prohlížet
33.ABPAutor: Bc. Petra Mášová
Břehové a doprovodné dřevinné porosty vodních toků
květen 2012prohlížet
34.ADPAutor: Ing. Iveta Matyšková
Strom jako biotop (součást ekologické niky)
duben 2015prohlížet
35.ABPAutor: Ing. Jitka Moravcová
Plán péče o chráněné území přírody
květen 2012prohlížet
36.ADPAutor: Ing. Jitka Moravcová
Vyhlášení NPP Krajinářský park v Lednici
duben 2014prohlížet
37.NBPAutor: Lucie Němečková
Architektonické ztvárnění ekoduktů v krajině
duben 2016prohlížet
38.NBPAutor: Adam Novák
Nástroje péče o zemědělskou krajinu - Troskotovice
květen 2016prohlížet
39.ABPAutor: Ing. Kristína Orságová
Ekologická stopa z hlediska managementu parků
duben 2013prohlížet
40.ABPAutor: Ing. Nikola Ostřížková
Golfové hřiště ve Slavkově u Brna
duben 2016prohlížet
41.NBPAutor: Dana Ovečková
Plán péče o chráněné území přírody
duben 2014prohlížet
42.ABPAutor: Ing. Jana Petruchová
Břehové a doprovodné dřevinné porosty vodních toků
květen 2011prohlížet
43.ADPAutor: Ing. Jana Petruchová
Vodní prvky v krajině
duben 2013prohlížet
44.NBPAutor: Marek Plíhal
Bariéry a biokoridory (ekodukty) v krajině
duben 2015prohlížet
45.ABPAutor: Bc. Tomáš Polehňa
Břehové a doprovodné dřevinné porosty vodních toků
duben 2014prohlížet
46.ABPAutor: Ing. Iveta Procházková
Porovnání zásad programů péče pro vydru říční a bobra evropského
duben 2010prohlížet
47.NBPAutor: Martina Procházková
Bariéry a biokoridory (ekodukty) v krajině
duben 2016prohlížet
48.NBPAutor: Václav Reich
Ekologické aspekty managementu přírodního parku
květen 2009prohlížet
49.ABPAutor: Ing. Libor Sedláček, DiS.
Ochrana rázu lužní krajiny
květen 2011prohlížet
50.ADPAutor: Ing. Hana Seková
Aktuální problémy ochrany přírody a krajiny ve vybraném zájmovém území
duben 2005prohlížet
51.NBPAutor: Michal Semerád
Břehové a doprovodné dřevinné porosty vodních toků
duben 2014prohlížet
52.NBPAutor: Pavel Stahoň
Ekologická výchova na SŠZa Litomyšl
duben 2013prohlížet
53.ADPAutor: Ing. Martina Staníková
Přírodní biotopy v krajinářské architektuře
duben 2014prohlížet
54.ABPAutor: Bc. Berenika Šimonová
Plán péče o chráněné území přírody
duben 2012prohlížet
55.ADPAutor: Ing. Jana Škodová, DiS.
Realizace plánů péče - území ORP Moravské Budějovice
duben 2016prohlížet
56.ABPAutor: Bc. Zuzana Špaková
Vodní prvky říční krajiny
duben 2014prohlížet
57.ADPAutor: Ing. Mgr. Alexandra Štefancová
Plán péče o chráněné území přírody v CHKO Biele Karpaty
květen 2012prohlížet
58.NBPAutor: Jan Štěpán
Využití území v okolí Lysic v souvislosti s plánovanou výstavbou dálnice
duben 2015prohlížet
59.NBPAutor: Lukáš Továrek
Využití území - Land use
duben 2015prohlížet
60.ADPAutor: Ing. Terezie Uherková
Břehové a doprovodné dřevinné porosty vodních toků
květen 2010prohlížet
61.ADPAutor: Ing. Ludmila Valová
Biotechnické objekty v krajině
duben 2015prohlížet
62.ADPAutor: Ing. Andrea Večeřová
Přírodní biotopy v krajinářské architektuře
duben 2013prohlížet
63.ADPAutor: Ing. Radim Vítek
Posuzování vlivů na životní prostředí
duben 2005prohlížet
64.ADPAutor: Ing. Milena Vladyková
Péče o chráněná území přírody a krajiny v Brdské vrchovině
duben 2016prohlížet

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
NZávěrečná práce je nekompletní
NZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
AZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
RZávěrečná práce je rozpracována