Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
Identifikační číslo: 3055
Univerzitní e-mail: vera.hubacikova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Optimalizace krajinného prostředí z hlediska protipovodňové ochrany
Autor: Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
Pracoviště: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Vedoucí práce: doc. PhDr. Ing. Ladislav Koutný, CSc., Ph.D.
Oponent 1:prof. Ing. František Toman, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Dušan Húska, Ph.D.
Oponent 3:prof. Ing. Jiří Zezulák, DrSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Optimalizace krajinného prostředí z hlediska protipovodňové ochrany
Abstrakt:Práce hodnotí faktory ovlivňujících zadržení vody v krajině v závislosti na využívání krajiny na základě zhodnocení odtokových poměrů v dané lokalitě ve 4 časových horizontech strategicky ovlivňovaných politicko-hospodářskými rozhodnutími vedoucími k zásadním změnám krajiny z hlediska zadržení vody. Pro analýzy se využily stávající podklady ČHMÚ, informační databáze o půdách a letecké snímky zájmového území. Simulace odtoku byla rešená pomocí modelu HydroCAD.
Klíčová slova:odtok, modelování, srážky, využití krajiny

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyposudek vedoucíhoposudek oponentaposudek oponentaposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta F. TomanPosudek oponenta D. HúskaPosudek oponenta J. Zezulák

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. PhDr. Ing. Ladislav Koutný, CSc., Ph.D..