Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
Identifikační číslo: 3055
Univerzitní e-mail: vera.hubacikova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MARKOVÁ, J. -- HUBAČÍKOVÁ, V. Watercourses and the state of the objects in the riverbeds in the recreationally intensely used location of training forest enterprise Masaryk Forest Křtiny. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 487--491. ISBN 978-80-7509-659-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/03_sbornik%20RaOP%202019.pdf

Originální název: Watercourses and the state of the objects in the riverbeds in the recreationally intensely used location of training forest enterprise Masaryk Forest Křtiny
Český název:
Autor: Ing. Jana Marková, Ph.D.
Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
Pracoviště: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny
Ústav aplikované a krajinné ekologie
Druh publikace: stať ve sborníku
Sborník: Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...: Conference proceeding
Charakter článku: odborný článek
Číslo části:
Od strany: 487
Do strany: 491
Počet stran: 5
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce: This article is based on the results of fieldwork on the territory of the Training Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny (TFE). When in the framework of the project of the purpose-oriented activities the passportization of the objects in the streams in 2017 and 2018 was the territory of the forest districts Vranov and Bílovice nad Svitavou fields were evaluated. The status and location of the objects, photographic documentation, detailed descriptions and, if appropriate, proposed interventions for improvement have been recorded. The article also assesses the impact of human activity on objects and on the status of watercourses in the locality, which is burdened by intensive short-term recreation, forestry management as well as permanent use for housing and community development. At a time when there is a growing scarcity of water in the landscape, it is necessary to focus on small water courses in the forest.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/03_sbornik%20RaOP%202019.pdf
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 16.05.2019 15:57 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. ISBN 978-80-7509-659-3.

Originální název: Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...: Conference proceeding
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-7509-659-3
Nakladatel: Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání: Brno
Forma vydání: tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání: 1
Počet stran:
Akce: Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 15.05.2019 10:27 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand. 2019, Křtiny.

Originální název: Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace: uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání: Křtiny
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce: evropská akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání: 2019
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 15.05.2019 10:27 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -