Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
Identifikační číslo: 3055
Univerzitní e-mail: vera.hubacikova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Nakládání s pitnou a odpadní vodou městyse Moravská Nová Ves
Autor: Bc. Eva Ondráková
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
Oponent:Ing. Eva Hyánková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Nakládání s pitnou a odpadní vodou městyse Moravská Nová Ves
Abstrakt:Tato práce se zabývá problematikou nakládání s pitnou a odpadní vodou městyse Moravská Nová Ves. V první části, literární rešerši, je zpracovaná teorie týkající se roz-dělení vody a nakládání s ní, charakteristika čistírny odpadních vod a stokového řádu, jímacího zařízení, problematika pitné vody, jejího jímání a nejčastějšího zpracování, včetně současné vodohospodářské legislativy. Ve druhé, praktické části je charakterizo-váno zájmové území, stav jímacího zařízení v dané obci, čistírny odpadních vod a stoko-vá síť obce. Dále jsou rozpracované otázky z vytvořeného dotazníku směřované na oby-vatele obce, které se týkají především vztahu občanů k nakládání s vodou. Na konci prá-ce je srovnání spotřeby vody v obci k republikovému průměru a možné návrhy ke zlep-šení využívání vody.
Klíčová slova:šetření vody, nakládání s vodou, spotřeba vody

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Věra Hubačíková, Ph.D..