Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
Identifikační číslo: 3055
Univerzitní e-mail: vera.hubacikova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Management vodního hospodářství v obci Malíkov
Autor: Dagmar Cupáková
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
Oponent:Ing. Lenka Gernešová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce je odevzdána


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Management vodního hospodářství v obci Malíkov
Abstrakt:Tato bakalářská práce na téma ,,Management vodního hospodářství v obci Malíkov´´ je studie zaměřená na průzkum lokality, sběr dat a informací o nakládání s vodou – pitnou, dešťovou a odpadní vybrané obce Malíkov. Teoretická část práce řeší management vodního hospodářství a s ním spojené legislativní předpisy. Praktická část se zabývá popisem zájmového území obce Malíkov. Výsledkem práce je podrobný popis zásobování pitnou vodou obce ze skupinového vodovodu, spotřeba a vývoj ceny pitné vody a popis nakládáni s vodou dešťovou. V další části je řešeno nakládání s odpadními vodami, které jsou v obci odváděné do septiků a žump, proto se zde zabýváme vybudováním domovních čistíren odpadních vod.
Klíčová slova:pitná voda, dešťová voda, odpadní voda, kanalizace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Věra Hubačíková, Ph.D..