Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
Identifikační číslo: 3055
Univerzitní e-mail: vera.hubacikova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Studie revitalizace vybraného úseku toku v povodí Klapovského potoka
Autor: Bc. Mgr. Petra Kopečná
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
Oponent:Ing. Petr Pelikán, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Studie revitalizace vybraného úseku toku v povodí Klapovského potoka
Abstrakt:Bakalářská práce je zaměřena na vodohospodářské úpravy provedené v katastrálním území Trnava u Třebíče v povodí Klapovského potoka. Teoretická část je věnována legislativě na úseku vodního hospodářství a problematice technických a přírodě blízkých úprav na vodních tocích. Hlavní pozornost je soustředěna na revitalizace, zejména ve vztahu k protipovodňovým opatřením a dále na intravilánové revitalizace. V úvodu praktické části je stručně shrnuta charakteristika zájmového území a veškeré vodohospodářské úpravy provedené na místních tocích. V další části jsou podrobněji popsány úpravy na vybraném úseku Klapovského potoka a jejich současný stav. Následuje vlastní návrh dalších možných opatření, která by zvýšila revitalizační účinek v zájmové oblasti. Na závěr jsou zhodnoceny provedené úpravy a současná situace na Klapovském potoce.
Klíčová slova:vodní tok, revitalizace, protipovodňová opatření

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Věra Hubačíková, Ph.D..