Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
Identifikační číslo: 3055
Univerzitní e-mail: vera.hubacikova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Zhodnocení účinnosti čištění na vybraných čistírnách odpadních vod
Autor: Ing. Denisa Halšková
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
Oponent:Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Zhodnocení účinnosti čištění na vybraných čistírnách odpadních vod
Abstrakt:Předmětem diplomové práce je zhodnocení účinnosti čištění na zvolených čistírnách odpadních vod a jejich následné porovnání. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá legislativou České republiky a Evropské unie na úseku ČOV a čištění odpadních vod, dále se zabývá druhy odpadních vod, jejich složením a procesem jejich čištění, zejména se zaměřuje na aktivační proces. Praktická část obsahuje popis objektů na technologické lince ČOV Mikulčice a ČOV Starý Poddvorov. Další část práce vyhodnocuje hydraulické zatížení, látkové zatížení a účinnost čištění na jednotlivých čistírnách v průběhu sledovaných let 2015-2017. Jednotlivé výsledky jsou přehledně graficky zpracovány. V rámci zhodnocení výsledků jsou popsány provozní problémy a je navrženo opatření ke zlepšení účinnosti čištění, a to doplnění technologie ČOV Starý Poddvorov o chemické srážení fosforu.
Klíčová slova:aktivační proces, chemické srážení fosforu, čistírna odpadních vod, účinnost čištění

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Věra Hubačíková, Ph.D..