Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
Identifikační číslo: 3055
Univerzitní e-mail: vera.hubacikova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Hodnocení účinnosti čistírny odpadních vod v obci Bílovice nad Svitavou
Autor: Ing. Lucie Štěpánková
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
Oponent:Ing. Jan Moronga
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Hodnocení účinnosti čistírny odpadních vod v obci Bílovice nad Svitavou
Abstrakt:Diplomová práce Vyhodnocení účinnosti čistírny odpadních vod v obci Bílovice nad Svitavou porovnává účinnost technologie čištění odpadních vod před rekonstrukcí a po rekonstrukci. Literární rešerše se zabývá odpadními vodami. V této kapitole jsou také popsány odvodňovací stavby, jejich koncepce a význam. Důležitou částí je i přehled vodoprávní legislativy a ukazatele znečištění splaškových vod a kalový index. Praktická část této diplomové práce obsahuje popis obce Bílovice nad Svitavou. Další částí je popis technologie ČOV před rekonstrukcí a po rekonstrukci. V této části práce lze nalézt kapitolu kalový index. Nejdůležitější kapitolou je Zhodnocení výsledků. Obsahuje graficky zpracované výsledky ukazatelů znečištění odpadní vody. Původní ČOV patřila k modernějším typům. K rekonstrukci se přistoupilo na základě rozrůstající se zástavby v okolních obcích. Došlo k navýšení kapacity z 1 250 na 7 750 EO. Čistírenská technologie je dimenzovaná podle aktuálních potřeb obce a mikroregionu a zároveň počítá i s jeho rozvojem. ČOV splňuje požadavky minimálních hodnot a koncentrace znečištění odpadní vody na odtoku do recipientu a nepřekračuje stanovené emisní standardy.
Klíčová slova:voda, odpadní vody, čistírna odpadních vod, čištění odpadních vod, účinnost ČOV

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Věra Hubačíková, Ph.D..