Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
Identifikační číslo: 3055
Univerzitní e-mail: vera.hubacikova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Hodnocení ekologického stavu toků v horní části povodí Olšavy a návrh opatření
Autor: Ing. Olga Machů
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
Oponent:Ing. Eva Hyánková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Hodnocení ekologického stavu toků v horní části povodí Olšavy a návrh opatření
Abstrakt:V diplomové práci byl zhodnocen ekologický stav vodních toků v horní části povodí Olšavy a navrhnuta reálná opatření. Byla vybrána metoda vyvinutá na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy pojmenovaná "Ekomorfologické hodnocení malých a středních vodních toků v pahorkatinách". Tato metoda hodnotí vybrané charakteristiky říčního koryta, doprovodných vegetačních pásů a nivy, například antropogenní ovlivnění říční sitě, kvalitu vody, stav vegetace, land use, podélný a příčný profil říčního koryta atd. Výsledkem diplomové práce je roztřídění vodních toků do pěti tříd podle jejich ekomorfologie. Byly vytvořeny mapy zkoumaných vodních toků, které ukazují jednotlivé části potoků a jejich třídu (I - V). Diplomová práce také navrhuje opatření pro revitalizaci vodních toků v horní části povodí Olšavy.
Klíčová slova:vodní tok, ekomorfologický stav, revitalizace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Věra Hubačíková, Ph.D..