Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
Identifikační číslo: 3055
Univerzitní e-mail: vera.hubacikova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Studie návrhu úpravy dolního úseku toku Kyjovky
Autor: Ing. et Ing. Michaela Bábíčková
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
Oponent:Ing. Rostislav Fiala
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Studie návrhu úpravy dolního úseku toku Kyjovky
Abstrakt:Studie se zabývá zhodnocením dolního toku řeky Kyjovky a návrhu nové trasy ve vybraném úseku. Řeka Kyjovka, původně přírodní meandrovaný tok, prošel ve 20. století komplexními vodohospodářskými úpravami, které tok naprosto napřímily, změnily vodní režim a ovlivnily přilehlou krajinu. Práce bude rozdělena na několik fází. První se zabývá základní charakteristikou území a vliv vodohospodářských úprav na tok a krajinu, dále je to vlastní terénní průzkum a navrhnutí nové úpravy na trase řkm 14,118 -- řkm14,527. Konečné výsledky byly zpracovány do tabulek, map a grafických obrázků. Výsledný návrh nové trasy byl zhotoven pomocí speciálních počítačových programů: Atlas DMT 6, ArcMap 10.1 a Autocad 2012.
Klíčová slova:meandry, povodně, revitalizace

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně
Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Věra Hubačíková, Ph.D..