Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
Identifikační číslo: 3055
Univerzitní e-mail: vera.hubacikova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vodní mlýn v Miloticích - historie a současnost
Autor: Bc. Martin Jakeš
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
Oponent:Ing. Vladimír Habr, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vodní mlýn v Miloticích - historie a současnost
Abstrakt:Ve své bakalářské práci se zaměřuji na vodní mlýn v Miloticích. Popisuji jeho historii a zamýšlím se nad jeho současností. Zabývám se tím, zda by byla možná přeměna mlýna na malou vodní elektrárnu. Část práce věnuji náhonu, který tvoří jednu z nejdůležitějších částí mlýna. Bakalářskou práci jsem rozdělil na tři části. V první části popisuji obecnou problematiku. Je rozdělena na problematiku obecné hydrologie, kde vysvětluji, čím se zabývá a jaký má význam a dále na historii a popis vodních mlýnů. V druhé části popisuji historii mlýna. Vycházím z technické zprávy mlýna z roku 1926 a z kroniky mlýna, jež sahá až do 18. století. Technická zpráva obsahuje popis náhonu, popis mlýna, přestavbu mlýna, spádové poměry a technické parametry. V kronice se uvádí historie mlýna, jména majitelů od 18. století do současnosti. Ve třetí, obsahově nejdůležitější části, řeším formou diskuse otázky současnosti mlýna, jmenovitě to, zda-li je v dnešní době možné a účelné přeměnit mlýn na malou vodní elektrárnu.
Klíčová slova:vodní mlýn, obec Milotice, malá vodní elektrárna, technická zpráva

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Věra Hubačíková, Ph.D..