Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
Identifikační číslo: 3055
Univerzitní e-mail: vera.hubacikova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Problematika povodní v obci Sloup
Autor: Ing. Rostislav Fiala
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
Oponent:Ing. Jana Marková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Problematika povodní v obci Sloup
Abstrakt:Diplomová práce popisuje problematiku povodní z mnoha pohledů. Zpočátku podává stručné informace o povodni jako hydrologickém jevu a mimořádné události z pohledu krizového managementu. Představuje a vysvětluje základní pojmy, kompetentní orgány státní správy, důležité úkony, možnosti a některá práva a povinnosti krizového managementu, zejména jednotek požární ochrany při řešení mimořádných událostí. V další části popisuje užívaná preventivní a represivní protipovodňová opatření ze sféry krajinného inženýrství, zejména opatření prováděná v rámci pozemkových úprav, i krizového managementu, včetně možnosti jejich financování. Dále je popsáno zájmové území z hlediska přírodní charakteristiky, přičemž značná část je věnována potoční síti a průběhu povodní v dané lokalitě. Popis stávající protipovodňové ochrany s uvedením navržených a dosud zrealizovaných opatření v závěru doplňují autorovy vlastní návrhy na realizaci dalších, případně doplnění navržených protipovodňových opatření včetně uvedení možnosti financování. Součástí práce je také mapová a grafická příloha.
Klíčová slova:povodeň, povodí, tok

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Věra Hubačíková, Ph.D..