Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
Identifikační číslo: 3055
Univerzitní e-mail: vera.hubacikova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Studie znečištění povrchových vod v obci Želeč a návrh opatření
Autor: Ing. Petra Fialová
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
Oponent:Ing. Petra Oppeltová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Studie znečištění povrchových vod v obci Želeč a návrh opatření
Abstrakt:Řešením diplomové práce je studie znečištění povrchových vod v obci Želeč na Prostějovsku a návrh opatření. Splaškové vody z obce, stejně jako dešťové a balastní vody jsou zaústěny do Želečského potoka, který je přes obec zatrubněn. Vzhledem k této situaci je práce zaměřená na sledování jakosti vody pravidelnými odběry vzorků z 6 profilů situovaných v úseku mezi výustí jednotné kanalizace do toku a retenční nádrží, která je situována na toku asi 2,5 km pod obcí. Ze získaných dat bylo provedeno zhodnocení kyslíkového režimu vodního prostředí toku, množství amoniakálního dusíku (N-NH4+) a bakteriální znečištění. Tyto ukazatele jsou stanoveny nařízením vlády č. 61/2003 Sb. (ve znění novely č. 229/2007 Sb.) o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod. Z výsledků ročního sledování těchto parametrů byl proveden návrh čistění odpadních vod této obce. Diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení míry znečištění Želečského potoka a zatížení retenční nádrže tímto znečištěním.
Klíčová slova:odpadní voda, odběry z profilů, retenční nádrž, rekreace, jakost vody

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyerratposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Věra Hubačíková, Ph.D..