Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
Identifikační číslo: 3055
Univerzitní e-mail: vera.hubacikova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Studie vlivu jakosti odpadních vod vypouštěných ze Synthesia a.s. do řeky Labe
Autor: Ing. Pavlína Žežulková
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
Oponent:Ing. Jana Marková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Studie vlivu jakosti odpadních vod vypouštěných ze Synthesia a.s. do řeky Labe
Abstrakt:Diplomová práce pojednává o vlivu vypouštěných odpadních vod z chemického závodu Synthesia, a. s. na jakost vody v řece Labe. První část je věnována vysvětlení základních pojmů (druhy odpadních vod, nakládaní s vodami, vypouštění odpadních vod, způsob monitoringu odpadních vod a hodnocení povrchových vod). Ve druhé části jsou zhodnoceny odpadní vody vznikající v Synthesia, a. s. z hlediska jejich vzniku, čištění a vypouštění do toku Labe. Jsou zde popsány největší problémy týkající se dodržování limitů pro jednotlivé ukazatele jakosti vod a s tím související vliv na jakost vody v profilu Labe -- Valy. Ve třetí části je zhodnocen stávající stav jakosti odpadních vod ze Synthesia, a. s. a jakost vody v profilu Labe -- Valy. Jsou zde charakterizována a navržena možná opatření pro úpravu limitních ukazatelů v souladu s platnou legislativou.
Klíčová slova:Adsorbovatelné organické uhlovodíky, Průmyslový areál Synthesia, a. s. , jakost vody

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Věra Hubačíková, Ph.D..