Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
Identifikační číslo: 3055
Univerzitní e-mail: vera.hubacikova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vyhodnocení využití území pro akumulaci povrchových vod výhledové lokality Skryje
Autor: Ing. Ondřej Valíček
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
Oponent:Ing. Eva Hyánková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vyhodnocení využití území pro akumulaci povrchových vod výhledové lokality Skryje
Abstrakt:Abstrakt Tato diplomová práce má za cíl vyhodnotit zájmové území z důvodu hájení lokality pro možnost akumulace povrchové vody. Největší důraz klade na hospodářské využití území a na způsob zástavby. Vyhodnocení území je provedeno na základě průzkumu lokality a základní mapy ČR v měřítku 1:10 000. Důležitá data o lokalitě poskytl Český hydrometeorologický ústav a Výzkumný ústav vodohospodářský. Území je hospodářsky málo využívané, intenzivní zemědělství se zde nevyskytuje, hustota osídlení je malá. V obci Skryje, která by se v případě výstavby přehrady zaplavila, trvale žije 62 obyvatel. Limitujícím faktorem lokality je možnost poddolování území z blízkého uranového dolu Olší. Obsah této práce byl konzultován s pracovníky Povodí Moravy, jimž poslouží jako podklady pro aktualizaci dat o lokalitě.
Klíčová slova:lokalita pro akumulaci povrchových vod, plán hlavních povodí, využití území

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Věra Hubačíková, Ph.D..