Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
Identifikační číslo: 3055
Univerzitní e-mail: vera.hubacikova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Studie protipovodňové ochrany na vybraném úseku řeky Odry
Autor: Bc. Ing. Tereza Kniezková, Ph.D.
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
Oponent:Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Studie protipovodňové ochrany na vybraném úseku řeky Odry
Abstrakt:Tato bakalářské práci se zabývá vyhodnocením stavu a účinnosti protipovodňových opatření v katastru města Starý Bohumín, Nový Bohumín a městských částí Šunychl, Kopytov, Skřečoň, Pudlov a Vrbice, jejichž součástí je úsek řeky Odry km 6,930 -- 7,920 (cca 940m) a další menší toky (Bajcůvka, Bohumínská Stružka, Vrbická Stružka a Lutyňka). Během katastrofální povodně v roce 1997 došlo ke značným ztrátám na majetku, které měly zásadní roli ve vytvoření systému protipovodňové ochrany, zajišťujících bezpečnost ohrožených obyvatel i jejich majetku. Lidé si uvědomili, že tato problematika je velmi aktuální téma, které je nutné okamžitě řešit. Úvodní část práce se věnuje obecnému popisu povodňové problematiky a možnými způsoby ochrany. Následuje část charakterizující dané zájmové území, jeho polohu, všeobecné údaje, vodohospodářské, hydrologické, geologické, a klimatické poměry, dále obsahuje konkrétní informace o systému protipovodňové ochrany na území Bohumínska a popisuje jednotlivé stavby. Poslední část posuzuje současný stav a efektivnost jednotlivých staveb.
Klíčová slova:systém protipovodňové ochrany, řeka Odra, město Bohumín, ochrana obyvatel a zastavěného území, řeka Odra, Povodeň

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Věra Hubačíková, Ph.D..