Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marie Horáčková, Ph.D.
Identification number: 30438
University e-mail: marie.horackova [at] mendelu.cz
 
 

     
     
Projects
     
Publications
     
Bodies
     
     

The following list contains all information available to the publication.

ADAMEC, P. -- ŠIMÁNĚ, M. -- HORÁČKOVÁ, M. XII. mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2020 - Úloha odborného vzdělávání ve světě 21. století. 9. 9. 2020, Brno (CZ). URL: https://www.icolleconference.cz/

Original name: XII. mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2020 - Úloha odborného vzdělávání ve světě 21. století
English name:
Promoter:
Department:
Department of Social Science
Kind of publication:
holding a conference
Venue:
Brno
Organizer: Mendelova univerzita v Brně
Country:
Czech Republic
Time scope of event:
European event
Conference type: scientific conference
Abbreviation:
Order number:
Starting date :
9. 9. 2020
End of study: 9. 9. 2020
Held in year :
Total number of participants:
86
Total number of participants from abroad: 20
Original language:
Czech
Description in original language: Cílem XII. ročníku mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2020 - Úloha odborného vzdělávání ve světě 21. století bylo zhodnotit aktuální trendy v rámci odborného vzdělávání v souvislosti s celoživotním vzděláváním z pohledu empirického výzkumu i praktických zkušeností a diskutovat nad možnostmi jejich dalšího rozvoje. Svět 21. století je spojen zejména s řadou technologických změn, ke kterým dochází téměř neuvěřitelnou rychlostí. Potřeby společnosti se rychle mění a s nimi i poptávka po různých odborných službách. V této souvislosti dochází i k proměně trhu práce. Není proto překvapením, že oblast vzdělávání v tomto směru čelí mnoha výzvám. Jednou z nich je i oblast odborného vzdělávání. V posledních letech můžeme být svědky řady diskuzí na toto téma napříč různými obory. Politiky, odborníky a širší laickou veřejností je na mnoha setkáních prezentována řada různých vizí, jsou připravovány rozličné strategie, definovány různorodé cíle. Společným prvkem těchto diskuzí se stává ovšem fakt, že odborné vzdělávání není již jen otázkou formální přípravy, ale obecně celoživotního vzdělávání jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru. Klíčovým cílem se stává zisk kompetencí pro profesní život. V tomto světle je proto důležité zaměřit se na několik zásadních témat. Jedná se například o proměnu obsahu a průběhu odborného vzdělávání, podporu učitelů, ředitelů a dalších pracovníků v oblasti odborného vzdělávání, zvýšení odborných kapacit, důvěry a vzájemné spolupráce či zvýšení financování a zajištění jeho stability.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission: 2020
Year of transmission:
RIV identification number:
URL:
https://www.icolleconference.cz/
 
Entry made by: Markéta Hejčová, DiS.
Last change:
09/17/2020 13:35 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
345
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -