Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Alois Prax, CSc.
Identification number: 3037
University e-mail: qqprax [at] node.mendelu.cz
 
External Instructor - Faculty of AgriSciences (MENDELU)
Contracted Worker - Department of Landscape Management (FFWT)

Contacts     Publications     Bodies     Conferences     

The following list contains all information available to the publication.

MENŠÍK ML, L. -- KULHAVÝ, J. -- PRAX, A. -- TESAŘ, V. Toky látek a biogeochemické koloběhy živin pod smrkovými, bukovými a smíšenými porosty. In Pedologické dny 2019: půda, nedílná součást ekosystémů: sborník abstraktů. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019, p. 24.

Original name: Toky látek a biogeochemické koloběhy živin pod smrkovými, bukovými a smíšenými porosty
English name:
Written by (author): Ladislav Menšík ml
prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
prof. Ing. Alois Prax, CSc.
prof. Ing. Vladimír Tesař, CSc.
Department: Department of Forest Ecology
Department of Silviculture
Kind of publication: abstract of an article in anthology
Collection: Pedologické dny 2019: půda, nedílná součást ekosystémů: sborník abstraktů
Nature of article: paper
Part number:
Starting page: 24
Up to page: 24
Number of pages: 1
Original language: Czech
Description in original language: Současný dramatický rozpad rozsáhlých komplexů smrkových porostů ve střední Evropě vyvolaný povětrnostními extrémy, dokončený působením kůrovců a obavy z vývoje klimatu, vyvolávají širokou diskusi o budoucí podobě lesa (fungování a ekologická stabilita smrkových porostů v nižších nadmořských výškách). Pro budoucí vývoj naší kulturní lesnicko-zemědělské krajiny i společnosti je to zásadní otázka. Od přeměn smrkových porostů uskutečňovaných u nás po desetiletí se očekává uvedení půdních poměrů do rovnovážného stavu. Pro vědecké ověření tohoto předpokladu byly založeny dvojice smíšených porostů, a to porostu smrku s bukem a porostu modřínu s bukem a dvojice nesmíšených porostů - smrku a buku v oblasti Drahanské vrchoviny. Studie se uskutečnila na stanovištích přirozeného bukového lesa s příměsí jedle, dubu a jiných listnáčů na přechodu bukového do jedlo-bukového lesního vegetačního stupně (600-660 m n. m.) s půdním typem kambizem modální /KAm/ na geologickém podkladě kyselý granodiorit. Cílem příspěvku bude vyhodnotit toky látek a biogeochemické koloběhy živin pod sledovanými porosty. Výsledky naznačují, že přeměnou druhové skladby porostů s větším zastoupením listnáčů dojde k mírnému snížení akumulace uhlíku v nadložním humusu a bude následovat jeho přesun do minerální půdy. Zároveň zásoby dusíku a minerálních živin v půdě budou rovnoměrněji rozloženy a jejich ztráty vyplavením v případě odlesnění budou nižší. Studie potvrdila pozitivní vliv (půdní poměry i biogeochemické koloběhy živin) pěstování smrku ve směsi s bukem a modřínu ve směsi s bukem. Smrk a modřín jsou a zůstanou hlavními produkčními dřevinami, přičemž buk a modřín jsou účinnými melioračními dřevinami. Výsledky jednoznačně prokázaly, že zavádět buk do současných smrkových porostů (monokultur) na stanovištích původních smíšených porostů střední Evropy je vysoce účelné. Smíšené porosty z ajišťují setrvalé obhospodařování lesa s větší jistotou.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission: 2019
 
Entry made by: Mgr. Kamila Zoufalá
Last change: 01/03/2020 10:37 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Evaluation of publication:

12345
        
12345
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -
12345
        
12345
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -


Source specification:

Pedologické dny 2019: půda, nedílná součást ekosystémů: sborník abstraktů. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019.

Original name: Pedologické dny 2019: půda, nedílná součást ekosystémů: sborník abstraktů
English name:
Czech name:
Editor:
Kind of publication: conference proceedings
ISBN:
Publisher: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Place of publishing: České Budějovice
Form of publication:
Issue and volume number:
Year of publication: 2019
Issue number:
Number of pages:
Entry: Pedologické dny 2019: půda, nedílná součást ekosystémů
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
 
Entry made by: Mgr. Kamila Zoufalá
Last change: 10/09/2019 08:45 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Evaluation of publication:

12345
        
12345
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -
12345
        
12345
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -


Source specification:

Pedologické dny 2019: půda, nedílná součást ekosystémů. 2019, České Budějovice.

Original name: Pedologické dny 2019: půda, nedílná součást ekosystémů
English name:
Czech name:
Promoter:
Kind of publication: holding a conference
Venue: České Budějovice
Organizer:
Country:
Time scope of event: European event
Conference type:
Abbreviation:
Order number:
Starting date :
End of study:
Held in year : 2019
Total number of participants:
Total number of participants from abroad:
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by: Mgr. Kamila Zoufalá
Last change: 10/09/2019 08:45 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Evaluation of publication:

12345
        
12345
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -
12345
        
12345
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -