Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.
Identification number: 3028
University e-mail: libor.kalhotka [at] mendelu.cz
 
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts
     
Lesson          Projects     
Publications                    

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.
Project title
Supervisor
TypeOfficial rolesSinceUntil
1 Application of packaging materials with protective effect in food packaging and for objects of daily use
IGA
supervisor
01/01/2016
2
 Metabolická aktivita kontaminujících mikroorganismů v mléce a mléčných výrobcíchIGAsupervisor03/01/2010
12/31/2010
3
 Preservation of cheese whey with use of active plants ingredients for further use
K. Šustová
IGA
the guarantor of the microbiologysection03/01/2013
12/31/2013
4
 Technologické a mikrobiologické parametry vstupní suroviny a jejich vliv na průběh zrání a výslednou jakost tvarůžků
IGA
supervisor03/01/201012/31/2010
5
 The necessary conditions for the use of pre-treated waste water for irrigation of the soil, while prevennting groundwater pollutionSpecifický
Garant
06/01/2012
10/29/2012
6
 Vhodné materiály pro nanotechnologické aplikace při čištění a úpravě vody a vzduchu
TAČR
supervisor
01/01/2011
12/31/2014
7 Zpracování studie na téma: Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování půdy při současném zamezení znečištění podzemních vodL. Kalhotka
Smluvní výzkum
supervisor
09/19/2012
10/22/2012
8
 Zpracování syrovátky do potravin a produktů za pomocí konzervačních metod využívající účinné látky z rostlin
IGA
garant sekce mikrobiologie
03/01/2014
12/31/2014
9
 Zřízení výukové laboratoře aplikované mikrobiologie
FRVŠ
řešitel
01/01/2010
12/31/2010

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
accepted
completed
in preparationin progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected