Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D.
Identifikační číslo: 3021
Univerzitní e-mail: hana.sefrova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 

Kontakty
     
Výuka     Publikace     
     
     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠEFROVÁ, H. -- LAŠTŮVKA, Z. Invazní druhy hmyzu po roce 2000 – každý rok nejméně dva další. Živa: časopis přírodnický. 2020. sv. 68, č. 4, s. 189--191. ISSN 0044-4812.

Originální název:
Invazní druhy hmyzu po roce 2000 – každý rok nejméně dva další
Anglický název:
Invasive insect species after 2000 – at least two more each year
Autor:
Pracoviště:
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Živa: časopis přírodnický
Charakter článku:
odborné sdělení
Číslo svazku (ročník):
68
Číslo periodika v rámci svazku:
4
Rok vydání: 2020
Od strany: 189
Do strany:
191
Počet stran:
3
Poddruh:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Nárůst invazních druhů hmyzu na našem území (podobně jako v jiných evropských zemích) je v posledních dvou desetiletích enormní. Počet zaznamenaných invazních druhů za uplynulých 20 let je shodný s jejich součtem za celé 20. století. Celkem bylo za toto období zaznamenáno 68 nových invazních druhů hmyzu. Většina z nich byla zavlečena náhodně a řada z nich má negativní environmentální nebo ekonomické dopady. Nejvíce invazních druhů hmyzu je evidováno v řádu polokřídlí (Hemiptera) (křísi, mšice a ploštice), dále brouků (Coleoptera) a motýlů (Lepidoptera), méně jsou zastoupeny řády dvoukřídlí (Diptera), blanokřídlí (Hymenoptera) a jednotlivými druhy rovnokřídlí (Orthoptera) a třásnokřídlí (Thysanoptera). Největší podíl invazních druhů tvoří fytofágové, mnohem méně je zoofágů (predátorů a parazitů) a saprofágů. Nejvíce invazních druhů hmyzu bylo do Evropy zavlečeno ze Severní Ameriky, na druhém místě je Střední až Východní Asie, významný podíl představují také středomořské druhy. Za každý rok po roce 2010 je vybrán jeden významnější příklad invazního druhu a krátce komentován.
Popis v anglickém jazyce:
The increase of invasive insect species is enormous in the Czech Republic in the last two decades (similar to other European countries). The number of recorded invasive species over the past 20 years is the same as their sum for the entire 20th century. A total of 68 new invasive insect species were recorded in this period. Most of them were introduced accidentally and many have negative environmental or economic impacts. Most invasive insect species are registered in the orders Hemiptera (leaf- and treehoppers, aphids, and bugs), beetles (Coleoptera) and moths (Lepidoptera), less represented are Diptera, Hymenoptera, and by individual species Orthoptera and Thysanoptera. The largest proportion of invasive insects are phytophagous, much fewer are zoophagous (predators and parasites) and saprophagous. Most invasive species were introduced to Europe from North America, followed by Central and East Asia, a significant proportion is also created by Mediterranean species. One important example of an invasive species is selected and briefly commented for each year after 2010.
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
angličtina: invasion species, Insecta
čeština: invazní druhy, hmyz
Obor výsledku:
Ecology
Agronomy, plant breeding and plant protection
Entomology
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D.
Poslední změna: 15.09.2020 11:15 (doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
12
3
45
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Živa: časopis přírodnický. PURKYNĚ, J E. -- KREJČÍ, J. -- GRÉGR, E. -- RAÝMAN, B. -- HYKEŠ, O V. Praha: ISSN 0044-4812.

Originální název:
Živa: časopis přírodnický
Anglický název:
Autor:
Jan Evangelista Purkyně
Jan Krejčí
Eduard Grégr
Bohuslav Raýman
Oldřich Vilém Hykeš
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0044-4812
Stát vydavatele:
Česká republika
Místo vydání: Praha
Vydavatel:
Museum Království Českého
URL: http://ziva.avcr.cz/
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
čeština: zoologie, ochrana přírody, botanika
Ročníky:
Volume
Ročník
Lokace
29
1981
Ústřední knihovna - ÚK Brno
411993Ústřední knihovna - ÚK Brno
411993Genetika rostlin
41
1993
Fytopatologie
41
1993Šlechtění rostlin
411993
Zoologie a včelařství
41
1993
Rybářství a hydrobiologie
41
1993
Geologie a pedologie
41
1993
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
41
1993
Myslivost
41
1993
Ochrana lesů
41
1993
Zakládání a pěstění lesů
41
1993
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
41
1993Botanická zahrada a arboretum
421994
Ústřední knihovna - ÚK Brno
42
1994
Genetika rostlin
421994Fytopatologie
42
1994
Šlechtění rostlin
421994
Zoologie a včelařství
42
1994
Rybářství a hydrobiologie
421994
Geologie a pedologie
42
1994
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
42
1994
Myslivost
42
1994
Ochrana lesů
42
1994
Zakládání a pěstění lesů
42
1994
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
42
1994
Botanická zahrada a arboretum
431995Ústřední knihovna - ÚK Brno
43
1995
Genetika rostlin
43
1995Fytopatologie
431995
Šlechtění rostlin
431995
Zoologie a včelařství
43
1995Rybářství a hydrobiologie
43
1995
Geologie a pedologie
43
1995
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
43
1995Myslivost
43
1995
Ochrana lesů
43
1995Zakládání a pěstění lesů
43
1995
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
43
1995Botanická zahrada a arboretum
44
1996
Ústřední knihovna - ÚK Brno
44
1996
Fytopatologie
44
1996Zoologie a včelařství
441996Rybářství a hydrobiologie
44
1996
Geologie a pedologie
441996Lesnická botanika, dendrologie a typologie
44
1996
Myslivost
44
1996
Ochrana lesů
441996
Zakládání a pěstění lesů
44
1996Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
44
1996
Botanická zahrada a arboretum
45
1997
Ústřední knihovna - ÚK Brno
451997Fytopatologie
45
1997
Zoologie a včelařství
451997
Rybářství a hydrobiologie
451997
Geologie a pedologie
45
1997
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
45
1997
Myslivost
45
1997
Ochrana lesů
45
1997
Zakládání a pěstění lesů
45
1997
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
451997Botanická zahrada a arboretum
461998Ústřední knihovna - ÚK Brno
46
1998
Rybářství a hydrobiologie
46
1998
Geologie a pedologie
46
1998
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
46
1998
Myslivost
46
1998
Ochrana lesů
46
1998
Zakládání a pěstění lesů
461998
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
46
1998Botanická zahrada a arboretum
47
1999
Ústřední knihovna - ÚK Brno
47
1999
Rybářství a hydrobiologie
471999Geologie a pedologie
47
1999
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
47
1999
Ochrana lesů
471999Zakládání a pěstění lesů
471999
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
47
1999
Botanická zahrada a arboretum
48
2000
Ústřední knihovna - ÚK Brno
482000
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
482000Rybářství a hydrobiologie
48
2000Geologie a pedologie
48
2000
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
48
2000
Ochrana lesů
48
2000
Zakládání a pěstění lesů
482000
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
48
2000Botanická zahrada a arboretum
49
2001
Ústřední knihovna - ÚK Brno
49
2001
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
492001
Rybářství a hydrobiologie
49
2001
Geologie a pedologie
49
2001
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
49
2001
Ochrana lesů
49
2001
Zakládání a pěstění lesů
492001Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
492001
Biotechnika zeleně
49
2001
Botanická zahrada a arboretum
502002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
502002Ústřední knihovna - ÚK Lednice
50
2002
Rybářství a hydrobiologie
50
2002
Geologie a pedologie
50
2002
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
502002
Ochrana lesů
502002Zakládání a pěstění lesů
50
2002
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
50
2002Biotechnika zeleně
50
2002
Botanická zahrada a arboretum
51
2003
Ústřední knihovna - ÚK Brno
51
2003
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
512003Rybářství a hydrobiologie
51
2003
Geologie a pedologie
512003Lesnická botanika, dendrologie a typologie
51
2003
Ochrana lesů
512003
Zakládání a pěstění lesů
512003
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
51
2003
Biotechnika zeleně
51
2003
Botanická zahrada a arboretum
52
2004
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
52
2004
Informační centrum-čítárna časopisů
52
2004
Rybářství a hydrobiologie
52
2004
Geologie a pedologie
52
2004Lesnická botanika, dendrologie a typologie
52
2004Ochrana lesů
52
2004
Zakládání a pěstění lesů
52
2004
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
522004
Biotechnika zeleně
52
2004
Botanická zahrada a arboretum
53
2005
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
53
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
53
2005
Rybářství a hydrobiologie
53
2005
Geologie a pedologie
53
2005Lesnická botanika, dendrologie a typologie
53
2005
Ochrana lesů
53
2005
Zakládání a pěstění lesů
532005
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
532005Biotechnika zeleně
53
2005
Botanická zahrada a arboretum
54
2006
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
54
2006Informační centrum-čítárna časopisů
54
2006
Rybářství a hydrobiologie
542006
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
54
2006
Ochrana lesů
54
2006Zakládání a pěstění lesů
54
2006
Ekologie lesa
542006
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
54
2006Botanická zahrada a arboretum
55
2007Ústřední knihovna - ÚK Lednice
55
2007
Informační centrum-čítárna časopisů
55
2007
Rybářství a hydrobiologie
55
2007Lesnická botanika, dendrologie a typologie
55
2007Ochrana lesů
55
2007Zakládání a pěstění lesů
552007Ekologie lesa
552007Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
55
2007Botanická zahrada a arboretum
56
2008
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
56
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
56
2008
Rybářství a hydrobiologie
56
2008
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
56
2008
Ochrana lesů
56
2008
Zakládání a pěstění lesů
56
2008
Ekologie lesa
56
2008Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
562008
Botanická zahrada a arboretum
57
2009
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
57
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
57
2009
Rybářství a hydrobiologie
57
2009
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
57
2009
Ochrana lesů
57
2009
Zakládání a pěstění lesů
57
2009
Ekologie lesa
572009Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
57
2009
Botanická zahrada a arboretum
58
2010
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
582010Informační centrum-čítárna časopisů
582010Rybářství a hydrobiologie
58
2010Lesnická botanika, dendrologie a typologie
58
2010
Ochrana lesů
58
2010Zakládání a pěstění lesů
58
2010
Ekologie lesa
58
2010
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
58
2010
Botanická zahrada a arboretum
592011
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
59
2011Informační centrum-čítárna časopisů
59
2011
Rybářství a hydrobiologie
592011Lesnická botanika, dendrologie a typologie
59
2011
Ochrana lesů
59
2011
Zakládání a pěstění lesů
592011Ekologie lesa
592011
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
59
2011
Botanická zahrada a arboretum

Dílčí knihovny
NázevČíslo
Ústav
Knihovník
Telefon
E-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1
ÚK ÚVIS CP+420 545 135 035berenike@seznam.cz
Genetika rostlin
211/3
doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.+420 545 133 185
Fytopatologie219/2ÚPŠRR AF+420 545 133 048safran@mendelu.cz
Šlechtění rostlin
219/4ÚPŠRR AF
+420 545 133 132
Zoologie a včelařství224/1
Rybářství a hydrobiologie
224/4
ÚZRHV AFdoc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
+420 545 133 268
fcela@seznam.cz
Geologie a pedologie
413
ÚGP LDF+420 545 134 039vranova@mendelu.cz
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
414
ÚLBDG LDFIng. Jana Posslová, Ph.D.
+420 545 134 556
j.kurova@seznam.cz
Myslivost424Iveta Hrubá+420 545 134 114hruba1@mendelu.cz
Ochrana lesů
425Iveta Hrubá+420 545 134 114
Zakládání a pěstění lesů
426
+420 545 134 132
katerina.houskova@mendelu.cz
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
554/1
+420 519 367 323
Botanická zahrada a arboretum
951BZA CP+420 545 223 606
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
943/3ÚK ÚVIS CP+420 519 367 395
Biotechnika zeleně562ÚBZ ZFBc. Pavel Vaida+420 519 367 274vaida@zf.mendelu.cz
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4IC ÚVIS CPLenka Čadílková+420 545 135 039lenka.cadilkova@mendelu.cz
Ekologie lesa
471
ÚEL LDF
+420 545 134 143
tuckova@mendelu.cz

Odpovědná osoba: Helena Antonínová
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
28.10.2017 22:21 (Import dat z knihovny)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
123
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -