Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D.
Identifikační číslo: 3021
Univerzitní e-mail: hana.sefrova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 

          
Publikace
     Orgány     Konference     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

LAŠTŮVKA, Z. -- ŠEFROVÁ, H. Nepůvodní druhy živočichů – rostoucí nebo jen intenzivněji studovaný problém?. Živa: časopis přírodnický. 2020. sv. 68, č. 3, s. 149--151. ISSN 0044-4812.

Originální název:
Nepůvodní druhy živočichů – rostoucí nebo jen intenzivněji studovaný problém?
Anglický název: Alien animal species – increasing or only more intensively monitored problem?
Autor:
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D.
Pracoviště: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Živa: časopis přírodnický
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník):
68
Číslo periodika v rámci svazku: 3
Rok vydání:
2020
Od strany: 149
Do strany:
151
Počet stran:
3
Poddruh:
ostatní články v odborných recenzovaných periodicích
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce: V příspěvku jsou shrnuty základní poznatky o nepůvodních a invazních druzích živočichů na našem území a jsou vymezeny podstatné rozdíly oproti rostlinám. Jsou charakterizovány jednotlivé kategorie nepůvodních druhů živočichů, tj. druhy synantropní, druhy s krátkodobým nebo příležitostným výskytem ve vnějším prostředí, druhy naturalizované a zejména invazní. Jsou popsány fáze invazního procesu. Na našem území je evidováno asi 720 nepůvodních druhů živočichů. Z nich je asi 270 omezeno na vnitřní prostory budov, mezi nimi asi 65 skladištních škůdců a 70 škůdců skleníkových a pokojových rostlin. Asi polovina nepůvodních druhů jsou naturalizované a asi 200 lze považovat za invazní. Mohou se projevovat různě – jako škůdci rostlin, parazité živočichů, přenašeči patogenů, narušitelé biodiverzity, jejich možné vlivy často neznáme. Negativní vlivy invazních druhů živočichů na prostředí a biodiverzitu jsou nesrovnatelně menší než vlivy invazních rostlin, naopak jimi způsobené hospodářské ztráty jsou obrovské.
Popis v anglickém jazyce:
In the contribution, the basic knowledge on alien and invasive animal species in the Czech Republic are summarized, and important differences are defined, compared to plants. Individual categories of alien animal species are characterized, i.e. synanthropic species, species with casual outdoor occurrence, naturalized and especially invasive species. Phases of the invasion process are described. About 720 alien animal species have been registered in the Czech Republic. Of these, about 270 are limited to the interior of buildings, among them, about 65 storage pests, and 70 pests of greenhouse and house plants. About half of alien species are naturalized and about 200 can be considered invasive. They impact can be diverse – plant pests, animal parasites, vectors of pathogens, biodiversity disturbers; we are often unaware of their possible effects. The negative effects of invasive animals on the environment and biodiversity are much smaller than the effects of invasive plants, on the contrary, the economic losses caused by them are huge.
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: angličtina: animals, alien, impacts
čeština: živočichové, vlivy, nepůvodní
Obor výsledku:
Zoology
Ecology
Environmental sciences
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:

Hodnocení publikace:

1
2
34
5
        
123
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2345
        
1
2
34
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Živa: časopis přírodnický. PURKYNĚ, J E. -- KREJČÍ, J. -- GRÉGR, E. -- RAÝMAN, B. -- HYKEŠ, O V. Praha: ISSN 0044-4812.

Originální název:
Živa: časopis přírodnický
Anglický název:
Autor:
Jan Evangelista Purkyně
Jan Krejčí
Eduard Grégr
Bohuslav Raýman
Oldřich Vilém Hykeš
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0044-4812
Stát vydavatele:
Česká republika
Místo vydání:
Praha
Vydavatel: Museum Království Českého
URL: http://ziva.avcr.cz/
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: čeština: zoologie, ochrana přírody, botanika
Ročníky:
Volume
Ročník
Lokace
29
1981
Ústřední knihovna - ÚK Brno
41
1993
Ústřední knihovna - ÚK Brno
411993
Genetika rostlin
41
1993
Fytopatologie
41
1993Šlechtění rostlin
41
1993Zoologie a včelařství
41
1993
Rybářství a hydrobiologie
41
1993Geologie a pedologie
41
1993Lesnická botanika, dendrologie a typologie
41
1993
Myslivost
41
1993
Ochrana lesů
41
1993
Zakládání a pěstění lesů
411993
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
41
1993Botanická zahrada a arboretum
42
1994
Ústřední knihovna - ÚK Brno
421994Genetika rostlin
42
1994
Fytopatologie
42
1994
Šlechtění rostlin
42
1994
Zoologie a včelařství
42
1994Rybářství a hydrobiologie
42
1994
Geologie a pedologie
421994
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
42
1994
Myslivost
42
1994
Ochrana lesů
42
1994
Zakládání a pěstění lesů
42
1994
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
42
1994
Botanická zahrada a arboretum
431995
Ústřední knihovna - ÚK Brno
43
1995
Genetika rostlin
43
1995
Fytopatologie
431995
Šlechtění rostlin
431995
Zoologie a včelařství
43
1995
Rybářství a hydrobiologie
43
1995
Geologie a pedologie
43
1995Lesnická botanika, dendrologie a typologie
43
1995Myslivost
43
1995
Ochrana lesů
431995
Zakládání a pěstění lesů
43
1995
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
43
1995
Botanická zahrada a arboretum
441996Ústřední knihovna - ÚK Brno
44
1996Fytopatologie
44
1996
Zoologie a včelařství
441996Rybářství a hydrobiologie
44
1996
Geologie a pedologie
44
1996Lesnická botanika, dendrologie a typologie
441996Myslivost
441996
Ochrana lesů
44
1996
Zakládání a pěstění lesů
44
1996
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
44
1996
Botanická zahrada a arboretum
45
1997
Ústřední knihovna - ÚK Brno
451997Fytopatologie
45
1997
Zoologie a včelařství
45
1997
Rybářství a hydrobiologie
45
1997
Geologie a pedologie
45
1997
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
45
1997
Myslivost
45
1997Ochrana lesů
45
1997
Zakládání a pěstění lesů
45
1997Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
45
1997
Botanická zahrada a arboretum
46
1998
Ústřední knihovna - ÚK Brno
46
1998
Rybářství a hydrobiologie
46
1998Geologie a pedologie
46
1998
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
461998Myslivost
46
1998
Ochrana lesů
46
1998
Zakládání a pěstění lesů
46
1998
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
46
1998
Botanická zahrada a arboretum
47
1999
Ústřední knihovna - ÚK Brno
471999Rybářství a hydrobiologie
47
1999
Geologie a pedologie
47
1999
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
47
1999
Ochrana lesů
47
1999
Zakládání a pěstění lesů
47
1999
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
47
1999Botanická zahrada a arboretum
48
2000
Ústřední knihovna - ÚK Brno
48
2000
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
48
2000
Rybářství a hydrobiologie
48
2000Geologie a pedologie
48
2000Lesnická botanika, dendrologie a typologie
48
2000
Ochrana lesů
48
2000
Zakládání a pěstění lesů
48
2000
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
48
2000
Botanická zahrada a arboretum
492001Ústřední knihovna - ÚK Brno
492001Ústřední knihovna - ÚK Lednice
49
2001
Rybářství a hydrobiologie
49
2001
Geologie a pedologie
49
2001
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
49
2001
Ochrana lesů
49
2001
Zakládání a pěstění lesů
492001Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
49
2001
Biotechnika zeleně
49
2001Botanická zahrada a arboretum
50
2002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
50
2002
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
502002
Rybářství a hydrobiologie
50
2002
Geologie a pedologie
502002
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
50
2002
Ochrana lesů
502002
Zakládání a pěstění lesů
50
2002
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
50
2002Biotechnika zeleně
50
2002
Botanická zahrada a arboretum
51
2003Ústřední knihovna - ÚK Brno
51
2003
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
51
2003Rybářství a hydrobiologie
51
2003
Geologie a pedologie
51
2003Lesnická botanika, dendrologie a typologie
512003Ochrana lesů
51
2003
Zakládání a pěstění lesů
512003Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
51
2003Biotechnika zeleně
512003
Botanická zahrada a arboretum
52
2004
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
52
2004
Informační centrum-čítárna časopisů
52
2004Rybářství a hydrobiologie
52
2004
Geologie a pedologie
52
2004
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
52
2004
Ochrana lesů
52
2004
Zakládání a pěstění lesů
52
2004
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
52
2004
Biotechnika zeleně
522004
Botanická zahrada a arboretum
532005Ústřední knihovna - ÚK Lednice
53
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
53
2005
Rybářství a hydrobiologie
532005Geologie a pedologie
53
2005
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
532005Ochrana lesů
53
2005
Zakládání a pěstění lesů
53
2005Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
53
2005
Biotechnika zeleně
532005Botanická zahrada a arboretum
54
2006
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
54
2006
Informační centrum-čítárna časopisů
54
2006
Rybářství a hydrobiologie
542006
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
54
2006
Ochrana lesů
54
2006
Zakládání a pěstění lesů
54
2006
Ekologie lesa
54
2006
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
542006Botanická zahrada a arboretum
55
2007
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
55
2007
Informační centrum-čítárna časopisů
55
2007
Rybářství a hydrobiologie
55
2007
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
55
2007
Ochrana lesů
55
2007Zakládání a pěstění lesů
55
2007Ekologie lesa
55
2007
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
552007Botanická zahrada a arboretum
56
2008
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
56
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
56
2008
Rybářství a hydrobiologie
56
2008
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
56
2008Ochrana lesů
562008
Zakládání a pěstění lesů
562008
Ekologie lesa
562008Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
56
2008
Botanická zahrada a arboretum
572009
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
57
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
57
2009
Rybářství a hydrobiologie
57
2009
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
572009Ochrana lesů
57
2009
Zakládání a pěstění lesů
572009Ekologie lesa
57
2009
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
57
2009Botanická zahrada a arboretum
58
2010Ústřední knihovna - ÚK Lednice
58
2010
Informační centrum-čítárna časopisů
58
2010
Rybářství a hydrobiologie
58
2010
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
58
2010
Ochrana lesů
58
2010
Zakládání a pěstění lesů
58
2010Ekologie lesa
582010
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
58
2010Botanická zahrada a arboretum
592011
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
59
2011
Informační centrum-čítárna časopisů
59
2011
Rybářství a hydrobiologie
59
2011
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
592011
Ochrana lesů
59
2011
Zakládání a pěstění lesů
59
2011
Ekologie lesa
59
2011
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
59
2011
Botanická zahrada a arboretum

Dílčí knihovny
NázevČíslo
Ústav
KnihovníkTelefon
E-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno943/1Veronika Jandová, DiS.+420 545 135 035berenike@seznam.cz
Genetika rostlin
211/3
+420 545 133 185
Fytopatologie
219/2
+420 545 133 048
Šlechtění rostlin
219/4ÚPŠRR AF
+420 545 133 132
Zoologie a včelařství
224/1
Alena Dreslerovádreslero@mendelu.cz
Rybářství a hydrobiologie
224/4ÚZRHV AF+420 545 133 268fcela@seznam.cz
Geologie a pedologie
413
ÚGP LDFdoc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.+420 545 134 039
Lesnická botanika, dendrologie a typologie414
+420 545 134 556
j.kurova@seznam.cz
Myslivost
424
ÚOLM LDF+420 545 134 114
Ochrana lesů
425
ÚOLM LDF
+420 545 134 114
Zakládání a pěstění lesů
426
ÚZPL LDFIng. Kateřina Houšková, Ph.D.+420 545 134 132
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
554/1ÚŠMZR ZFIng. Běla Svitáčková, CSc.
+420 519 367 323
Botanická zahrada a arboretum
951
+420 545 223 606
miriam.jankova@mendelu.cz
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
943/3
Alena Galbavá
+420 519 367 395
alena.galbava@mendelu.cz
Biotechnika zeleně562ÚBZ ZF+420 519 367 274
Informační centrum-čítárna časopisů944/4IC ÚVIS CP+420 545 135 039lenka.cadilkova@mendelu.cz
Ekologie lesa
471
ÚEL LDF
+420 545 134 143
tuckova@mendelu.cz

Odpovědná osoba:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
28.10.2017 22:21 (Import dat z knihovny)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -