Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D.
Identification number: 3021
University e-mail: hana.sefrova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.An occasional honeysuckle pest – Oberea pupillata
Šefrová, Hana
Příležitostný škůdce zimolezů – kozlíček zimolezový (Oberea pupillata). Rostlinolékař: Odborný recenzovaný časopis specializovaný na ochranu rostlin. 2019. v. 30, no. 6, p. 12--16. ISSN 1211-3565.
article in a professional periodical2019Details
2.Comparison of the effectiveness of different types of pheromone traps and lures on the plum fruit moth (Grapholita funebrana)
Pražanová, Žaneta -- Šefrová, Hana
Comparison of the effectiveness of different types of pheromone traps and lures on the plum fruit moth (Grapholita funebrana). In MendelNet 2019: Proceedings of 26th International PhD Students Conference. 1st ed. Brno: Mendel University in Brno, 2019, p. 99--103. ISBN 978-80-7509-688-3.
article in proceedings2019Details
3.Cydalima perspectalis is bothering us more and more
Šefrová, Hana -- Laštůvka, Zdeněk -- Laštůvka, Aleš
Zavíječ zimostrázový nás trápí stále víc. Agromanuál: Profesionální ochrana rostlin. 2019. v. 14, no. 8, p. 52--54. ISSN 1801-7673.
article in a professional periodical2019Details
4.Host plant selection in Phyllonorycter species living on willows and their hybrids (Lepidoptera: Gracillariidae).
Gregor, František -- Šefrová, Hana -- Laštůvka, Aleš -- Laštůvka, Zdeněk
Host plant selection in Phyllonorycter species living on willows and their hybrids (Lepidoptera: Gracillariidae). Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. v. 67, no. 3, p. 667--678. ISSN 1211-8516.
article in a professional periodical2019Details
5.Mottled Umber (Erannis defoliaria)
Laštůvka, Zdeněk -- Šefrová, Hana
Tmavoskvrnáč zhoubný (Erannis defoliaria). Rostlinolékař: Odborný recenzovaný časopis specializovaný na ochranu rostlin. 2019. v. 30, no. 6, p. 11--12. ISSN 1211-3565.
article in a professional periodical2019Details
6.Nature of the Czech Republic. The fauna guide.
Kolibáč, Jiří -- Hudec, Karel -- Laštůvka, Zdeněk -- Peňáz, Milan -- Pavel, Bezděčka -- Bezděčková, Klára -- Bryja, Josef -- Gaisler, Jiří -- Helešic, Jan -- Holuša, Otakar -- Holý, Kamil -- Horsák, Michal -- Hula, Vladimír -- Chládek, František -- Kment, Petr -- Kůrka, Antonín -- Malenovský, Igor -- Moravec, Jiří -- Opravilová, Věra -- Přidal, Antonín -- Rozkošný, Rudolf -- Řezáč, Milan -- Schenková, Jana -- Šefrová, Hana -- Ševčík, Jan -- Šťahlavský, František -- Tajovský, Karel -- Vašátko, Jaroslav -- Zahrádková, Světlana -- Zejda, Jan
Příroda České republiky. Průvodce faunou. Druhé upravené a doplněné vydání. 2nd ed. Praha: Akademie věd České republiky, 2019. 468 p. ISBN 978-80-200-2993-5.
professional book2019Details
7.Non-indigenous insect pests in the Czech Republic in the last 10 years
Šefrová, Hana
Nepůvodní druhy hmyzích škůdců za posledních 10 let v České republice.2019.
others2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.