Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D.
Identification number: 3021
University e-mail: hana.sefrova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Adamičková
Druhové spektrum škůdců okrasných rostlin ve sklenících a možnosti jejich regulace
April 2009Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Adamičková
Výskyt a diverzita hmyzích škůdců ve vybraném zahradnictví v Košicích
July 2007Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Andielová
Minující a hálkotvorné druhy členovců (Arthropoda) na dřevinách brněnských parků
April 2006Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Andielová
Minující druhy hmyzu (Insecta) na dřevinách brněnských parků
April 2008Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Kateřina Bagarová, Ph.D.
Štítenkovití (Diaspididae) škodící na ovocných dřevinách
September 2016Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Vladimír Barborka
Porovnání letové aktivity mšic (Aphididae) v chmelařské oblasti Žatecko a na Moravě
May 2017Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eliška Bartková
Škůdci jabloně v okrajové části Drahanské vrchoviny
April 2019Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Jakub Beránek, Ph.D.
Druhová diverzita a abundance mšic v jabloňových sadech při režimech integrované a biologické produkce
May 2008Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Marek Brátka
Kozlíčci rodu Monochamus a jejich význam při šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus
May 2015Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Renata Bulisová
Výskyt a význam škůdců řepky ozimé na Havlíčkobrodsku v období 2009-2012
May 2013Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Markéta Čadová
Výskyt obalečů a jiných škůdců na peckovinách na Roudnicku
May 2015Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Bc. Milada Čermáková
Změny ve výskytu a škodlivosti škůdců kukuřice na území České republiky v posledních deseti letech
May 2013Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Václav Čermák, Ph.D.
Hlístice (Nematoda) chmelnic v České republice
June 2011Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Václav Čermák, Ph.D.
Výskyt mer (Psylloidea) v jabloňových sadech se zřetelem na možný přenos fytoplazmy proliferace jabloně
April 2006Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Marie Černíková
Bázlivec kukuřičný (Diabrotica virgifera) - původ, historie zavlečení do Evropy, šíření a prognóza škodlivosti na severní a střední Moravě
May 2008Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Henrieta Ďatková
Změny biologie klíněnky jírovcové (Cameraria ohridella) po 20 letech invaze
April 2017Displaying the final thesis
17.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Henrieta Ďatková
Změny biologie klíněnky jírovcové (Cameraria ohridella) po 20 letech invaze
April 2016Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Sabina Egriová
Spektrum škůdců a jejich antagonistů v okrasné a užitkové zahradě
April 2016Displaying the final thesis
19.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jana Fadrná
Nepůvodní druhy členovců (Arthropoda) v arboretu Mendelovy univerzity v Brně
April 2018Displaying the final thesis
20.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Jana Fadrná
Nepůvodní druhy hmyzu (Insecta) v arboretu Mendelovy univerzity v Brně
April 2020Displaying the final thesis
21.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jana Fadrná
Nepůvodní druhy hmyzu (Insecta) v arboretu Mendelovy univerzity v Brně
April 2017Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Flajzarová
Minující druhy hmyzu (Insecta) na dřevinách v arboretu Mendelovy univerzity v Brně
April 2017Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Flajzarová
Minující hmyz na dřevinách ve vybraných parcích v Brně a okolí
April 2019Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Věra Fraňková
Výskyt škůdců řepky ozimé v České republice v letech 2005 – 2013
May 2015Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Fröhlich
Škodlivost obalečů na ovocných dřevinách ve vybraných sadech na jižní Moravě
April 2019Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavel Fröhlich
Zhodnocení výskytu škůdců jabloně v okolí Nosislavi
April 2017Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. David Fryč
Letová aktivita mšice broskvoňové (Myzus persicae) u Havlíčkova Brodu
May 2017Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Gežová
Vliv různých světelných podmínek na biologii a chování klopušky skleníkové (Macrolophus caliginosus)
April 2011Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Graňák
Druhové spektrum a početnost škůdců peckovin pěstovaných v areálu Zahradnické fakulty v Lednici
April 2008Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zdeněk Gregor
Výskyt a význam škůdců chmele v chmelařské oblasti Tršicko
April 2013Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zdeněk Gregor
Výskyt a význam škůdců chmele v chmelařské oblasti Tršicko
April 2015Displaying the final thesis
32.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Miroslava Háková
Atraktivita sexuálních feromonů na obaleče na ovocných dřevinách pro cílové a necílové druhy motýlů
April 2020Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Pavel Hejplík
Výskyt škůdců bramboru v západních Čechách v posledních deseti letech
May 2013Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vojtěch Hlavjenka, Ph.D.
Škůdci pěnišníků (Rhododendron) - druhové spektrum a možnosti regulace
April 2012Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vojtěch Hlavjenka, Ph.D.
Škůdci pěnišníků (Rhododendron) - druhové spektrum a výskyt na Moravě
April 2010Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Vojtěch Hlavjenka, Ph.D.
Vliv prostorového rozmístění škůdců na růst a výnos řepky olejky
September 2016Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Iva Hlavjenková
Možnosti, uplatnění a efektivita biologické ochrany okrasných rostlin ve sklenících
July 2004Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iva Hlavjenková
Praktické využití biologické ochrany v kulturách rajčat ve skleníkových podmínkách
May 2006Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Žaneta Hrnčířová
Sezónní dynamika a význam obalečů škodících na ovocných stromech na Pardubicku
April 2009Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Žaneta Hrnčířová
Zhodnocení výskytu hmyzích škůdců ovocných stromů v okolí Pardubic a možnosti regulace významných druhů.
April 2007Displaying the final thesis
41.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Vendula Hrubešová
Zhodnocení výskytu a početnosti obalečů škodících na ovocných dřevinách v okolí Oslavan
April 2020Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Jana Hrušková
Výskyt vrtalek (Agromyzidae) na dovozových rostlinách \\po vstupu České republiky do Evropské unie
May 2010Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Tomáš Chrbolka
Šíření bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera) východočeským regionem \\v letech 2006 – 2009
May 2010Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Martin Chytrý
Zavíječ zimostrázový (Cydalima perspectalis) – biologie, rozšíření a význam
May 2019Displaying the final thesis
45.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Kateřina Jégrová
Mšicovití (Hemiptera: Aphididae) škodící na ovocných dřevinách
September 2017Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Jégrová
Ochrana dřevin proti štítenkám v ekologické a integrované produkci
April 2014Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kateřina Jégrová
Škůdci léčivých rostlin čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae)
April 2012Displaying the final thesis
48.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Jaromír Ježek
Druhové spektrum členovců v kulturním porostu jílku
April 2021Displaying the final thesis
49.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Karolína Kabelková
Výskyt škůdců na vybraných druzích ovocných dřevin na Třebíčsku
April 2021Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucie Karmazinová
Druhové spektrum a početnost škůdců řepky na Brněnsku a možnosti jejich regulace
April 2009Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Pavlína Kazdová
Zhodnocení letové aktivity obaleče jablečného (Cydia pomonella) v období 2012 – 2016 v severních Čechách
May 2017Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavla Kejklíčková
Druhové spektrum a početnost škůdců bramboru v okolí Hradce Králové a možnosti jejich regulace
April 2007Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavla Kejklíčková
Druhové spektrum a početnost škůdců bramboru v okolí Hradce Králové a možnosti jejich regulace
April 2009Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petr Kinský
Druhová diverzita a škodlivost krytonosců rodu Ceutorhynchus na řepce ozimé v okolí Jeseníku
April 2014Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Kinský
Stanovení termínu ochrany řepky ozimé proti krytonoscům rodu Ceutorhynchus
April 2016Displaying the final thesis
56.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Lada Klimešová
Minující motýli (Lepidoptera) na růžovitých dřevinách
September 2018Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lada Klimešová
Škůdci léčivých rostlin čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae)
April 2012Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lada Klimešová
Vlnatka krvavá (Eriosoma lanigerum), význam a možnosti její regulace
April 2015Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Jiří Kolouch
Skladištní škůdci krmiv v zemědělských podnicích na jižní Moravě
May 2013Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Komínková
Obaleči škodící na ovocných dřevinách na Českomoravské vrchovině
April 2014Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Komínková
Účinnost syntetických feromonů na obaleče na ovocných dřevinách a jejich atraktivita pro necílové druhy
April 2016Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Hana Konečná, Ph.D.
Molovky rodu Argyresthia na okrasných jalovcovitých, jejich škodlivost a možnosti regulace
June 2010Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Konečná, Ph.D.
Škůdci parkových dřevin - druhové spektrum, početnost výskytu a možnosti regulace
May 2007Displaying the final thesis
64.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Markéta Kosíková
Minující druhy hmyzu (Insecta) na dřevinách parku sanatoria v Jevíčku
April 2014Displaying the final thesis
65.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jaroslava Křížová
Druhové spektrum a bionomie mšic škodících na jabloni a zhodnocení jejich výskytu a významu v ČR v posledních třiceti letech
July 2007Displaying the final thesis
66.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jaroslava Křížová
Druhové spektrum a bionomie mšic škodících na jabloni a zhodnocení jejich výskytu a významu v ČR v posledních 30ti letech
July 2005Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Rostislav Kubáček
Saví škůdci ovocných dřevin - výskyt a diverzita v sadu ve Střílkách
April 2011Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rostislav Kubáček
Vliv pomerančového oleje na mšice na jabloních
April 2013Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Pavel Kuttelvascher
Možnosti ochrany včely medonosné (Apis mellifera L., 1758) před pesticidy
May 2013Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Melanie Langová
Hmyzí škůdci zahrady v intravilánu města Brna
April 2019Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Václav Liška
Kontrola oběhu dřevěných obalů s ohledem na Bursaphelenchus xylophilus
May 2015Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marie Lunerová
Zhodnocení výskytu škůdců ovocných dřevin pomocí různých monitorovacích metod
April 2009Displaying the final thesis
73.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Blanka Lysoňková
Zhodnocení výskytu škůdců ovocných dřevin pomocí různých monitorovacích metod
April 2009Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Josef Malec
Možnosti využití přírodních insekticidů
April 2017Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Josef Malec
Výskyt škůdců a jejich antagonistů v konvenčním a ekologickém zemědělství
April 2019Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Iva Marešová
Dynamika výskytu migrujících škůdců (osenice ypsilonová Agrotis ipsilon, kovolesklec gama Autographa gamma) a její možné příčiny
May 2008Displaying the final thesis
77.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Zdeňka Mastná
Vliv transgenní kukuřice na vybrané druhy členovců
September 2012Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Tomáš Matějka
Výskyt stonkových krytonosců na řepce olejce ozimé v lokalitě Hradec nad Svitavou
May 2017Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Matějková
Škůdci hrachu při ekologickém a konvenčním pěstování
April 2014Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Matějková
Škůdci luskovin pěstovaných v různých režimech ochrany
April 2012Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Matejková
Trofická specializace škůdců javorů (Acer spp.) v arboretu Mendelovy univerzity v Brně
April 2016Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Mocková
Lalokonosci rodu Otiorhynchus - škodlivost a výskyt na území ČR
April 2010Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Irena Modlitbová
Druhové spektrum a škodlivost škůdců jabloně v sadech s intenzivní a extenzivní ochranou
April 2008Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Věra Musilová
Závislost početnosti lýkožrouta smrkového a l. severského na počasí za posledních dvacet let na území Lesní správy Opava
May 2017Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jitka Navrátilová
Škůdci netradičních ovocných dřevin na výzkumné ploše ŠZP Žabčice
April 2008Displaying the final thesis
86.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Michal Olexa
Výskyt škůdců řepky v okolí Osoblahy na mikroklimaticky odlišných stanovištích
April 2021Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Martina Otřísalová
Škůdci jabloní ve vybraných sadech na jižní Moravě
May 2015Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jana Patočková, Ph.D.
Dlouhodobé změny letové aktivity a početnosti mšic na základě údajů ze sacích pastí v závislosti na meteoúdajích
June 2011Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristýna Pavlíčková
Sezónní dynamika a početnost nesytky jabloňové a nesytky rybízové v okolí Lysic
April 2018Displaying the final thesis
90.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Romana Pavlíčková
Škůdci cypřišovitých (Cupressaceae) - druhové spektrum a výskyt na Brněnsku
April 2010Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Bc. Ing. Lenka Poláková
Výskyt tmavky švestkové (Eurytoma schreineri) na Jičínsku a Trutnovsku
May 2019Displaying the final thesis
92.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Hana Popadincová
Druhové spektrum členovců ve skleníkových kulturách rajčete
April 2021Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Mgr. Eva Pospíšilová
Sledování výskytu můry zelné (Mamestra brassicae) v Olomouci
May 2009Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Žaneta Pražanová
Reakce cílových a necílových druhů na feromony motýlů v arboretu Mendelovy univerzity v Brně
April 2018Displaying the final thesis
95.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Žaneta Pražanová
Syntetické sexuální feromony obalečů, jejich účinnost, selektivita a praktické využití
September 2022Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Žaneta Pražanová
Škodlivost obalečů na slivoních a jabloních na ošetřovaných a neošetřovaných dřevinách
April 2016Displaying the final thesis
97.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Veronika Puklová
Druhové spektrum a škodlivost škůdců jabloně v sadech s intenzivní a extenzivní ochranou
April 2009Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Eva Sapáková, Ph.D.
Výskyt škůdců a patogenů česneku kuchyňského v Bílých Karpatech a možnosti jejich regulace
April 2008Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Ing. Eva Sapáková, Ph.D.
Výskyt škůdců česneku kuchyňského na jihovýchodní Moravě a možnosti jejich regulace
April 2010Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Bc. Ing. Eva Sapáková, Ph.D.
Výskyt škůdců česneku kuchyňského v závislosti na nadmořské výšce
September 2013Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ladislava Shejbalová, DiS.
Výskyt škůdců a patogenů bramboru v okolí Pardubic a možnosti jejich regulace
April 2008Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislava Shejbalová, DiS.
Výskyt škůdců bramboru v okolí Pardubic a možnosti jejich regulace
April 2010Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Leona Skalníková
Využití entomopatogenních hub proti škůdcům
April 2019Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eliška Spáčilová
Výskyt obaleče jablečného Cydia pomonella na Olomoucku
April 2011Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Svoboda
Druhové spektrum a bionomie mšic škodících na jabloni a zhodnocení jejich výskytu a významu v ČR v posledních třiceti letech
April 2010Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Svoboda
Druhové spektrum a význam nosatcovitých (Curculionidae) v arboretu MENDELU v Brně
April 2012Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Pavla Šanderová
Výskyt a význam škůdců révy vinné na jižní Moravě po roce 2008
May 2019Displaying the final thesis
108.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ondřej Šebela
Zhodnocení výskytu dřevokazných škůdců ovocných dřevin na Brněnsku a možnosti jejich regulace
April 2009Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vanda Šedová
Druhové spektrum vlnovníků (Acarina: Eriophyidae) a intenzita napadení dřevin v Brně
April 2010Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vanda Šedová
Druhové spektrum vlnovníků (Acarina: Eriophyidae) na dřevinách brněnských parků a intenzita napadení
April 2008Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Šimečková
Druhové spektrum vlnovníků (Acarina: Eriophyidae) a intenzita napadení dřevin v Brně
April 2011Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Šimečková
Druhové spektrum vlnovníků (Acarina: Eriophyidae) na dřevinách brněnských parků a intenzita napadení
April 2009Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Aneta Šinková
Početnost a sezónní dynamika motýlích škůdců meruněk a broskvoní na Znojemsku
April 2018Displaying the final thesis
114.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Aneta Šinková
Početnost a sezónní dynamika škůdců meruněk a broskvoní na Znojemsku
April 2020Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vojtěch Škrabal
Minující druhy hmyzu (Insecta) na dřevinách parků na Kroměřížsku
April 2012Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vojtěch Škrabal
Minující druhy hmyzu (Insecta) na dřevinách parků v Kroměříži
April 2010Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radek Šnajder
Výskyt obalečů na révě vinné a jejich regulace v podmínkách integrované produkce
April 2014Displaying the final thesis
118.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radek Šnajder
Výskyt obalečů na révě vinné a jejich regulace v podmínkách IP
April 2012Displaying the final thesis
119.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. František Špička
Druhové spektrum a početnost škůdců máku setého v okolí Rozseče
April 2013Displaying the final thesis
120.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Špička
Prostorové rozmístění škůdců v porostu máku setého
April 2015Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Karel Štefan
Porovnání výskytu a škodlivosti zavíječe kukuřičného (Ostrinia nubilalis) \\na transgenní a netransgenní kukuřici ve středních Čechách
May 2010Displaying the final thesis
122.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexandr Štěrba
Biodiverzita hmyzu v porostech kukuřice pěstované v různých režimech ochrany
April 2010Displaying the final thesis
123.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Teplý
Druhové spektrum a početnost škůdců máku setého ve Žďárských vrších
April 2011Displaying the final thesis
124.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Teplý
Druhové spektrum a početnost škůdců minoritních plodin ve Žďárských vrších
April 2009Displaying the final thesis
125.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Regina Tesařová
Výskyt škůdců řepky ozimé na území ČR za posledních 10 let
May 2010Displaying the final thesis
126.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Pavel Tóth, Ph.D.
Rezistence blýskáčka řepkového (Brassicogethes aeneus Fabricius, 1775) k různým druhům insekticidů
September 2012Displaying the final thesis
127.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Jana Toufarová
Sezónní dynamika obaleče jablečného (Cydia pomonella) na Vyškovsku
April 2008Displaying the final thesis
128.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Ing. Jana Toufarová
Sezónní dynamika obaleče jablečného (Cydia pomonella) na Vyškovsku
April 2010Displaying the final thesis
129.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Aneta Tovtiková
Ověřování metod ochrany proti vrtuli třešňové v režimu ekologického zemědělství
April 2014Displaying the final thesis
130.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Trandžík
Dynamika početnosti klíněnky jírovcové a její přirození nepřátelé v okolí Piešťan
May 2007Displaying the final thesis
131.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Trandžík
Klíněnka jírovcová (Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986) - rekapitulace šíření v ČR a SR a možnosti ochrany hostitelské dřeviny
July 2005Displaying the final thesis
132.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Klára Tykalová
Zhodnocení výskytu škůdců a užitečného hmyzu v porostech vojtěšky
April 2015Displaying the final thesis
133.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Josef Vačkář
Výskyt a význam škůdců jabloní na Plzeňsku za posledních deset let se zaměřením na obaleče
May 2013Displaying the final thesis
134.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Zuzana Vaňková
Zhodnocení metod monitoringu výskytu a signalizace ošetření kukuřice seté (Zea mays) proti zavíječi kukuřičnému (Ostrinia nubilalis)
May 2008Displaying the final thesis
135.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Vaverková
Květopas jabloňový (Anthonomus pomorum), význam a možnosti jeho regulace
April 2015Displaying the final thesis
136.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloš Votava
Druhové spektrum a početnost brouků nadčeledi nosatců (Curculionoidea) na ovocných dřevinách na Brněnsku
April 2008Displaying the final thesis
137.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Vymětal
Sezónní dynamika a význam obalečů škodících na jabloních ve Střílkách
April 2011Displaying the final thesis
138.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Vymětal
Zhodnocení účinnosti různých metod monitoringu obaleče jablečného (Cydia pomonella)
April 2013Displaying the final thesis
139.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Zdražilová
Listopasi rodu Sitona na hrachu a ochrana proti nim
April 2006Displaying the final thesis
140.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tereza Zlámalová
Minující druhy hmyzu (Insecta) na dřevinách brněnských parků
April 2009Displaying the final thesis
141.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tereza Zlámalová
Minující druhy hmyzu (Insecta) na dřevinách brněnských parků
April 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress