Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Barbora Vojáčková, DiS.
Identifikační číslo: 30218
 
 
P 15 07  Botanika D-BOTA
LDF D-BOTA-FYTOLL prez [přerušeno]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Fytologie lesa, studium přerušeno

Kontakty
     
     
Závěrečná práce
          Stáže     Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Numerický model odezvy stromu během tahové zkoušky
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Oponent:
Ing. Andrea Szórádová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Numerický model odezvy stromu během tahové zkoušky
Abstrakt:
Práce je zaměřena na tvorbu numerické simulace odezvy stromu při tahové zkoušce. Za pomocí skriptovacího jazyka byl v prostředí ANSYS sestaven parametrický model tahové zkoušky, který umožňuje jednoduchou změnu geometrie, materiálu a např. pozicí bodů pro odečet sledovaných veličin. Numerický výpočet byl porovnán s experimentálním měřením tří dubů a s analytickým výpočtem. Následně byla provedena citlivostní analýza vlivu polohy přístrojů, parametrů kmene a parametrů kořenového balu na hodnoty náklonu a posunutí bodů na kmeni. Dále byl zjišťován vliv defektů na tyto výstupní hodnoty. Při provedení citlivostní analýzy se projevil významný vliv průměru kmene a podílu kořenového balu na výsledné hodnoty náklonu a posunutí. Zároveň bylo zjištěno, že výskyt defektů může způsobit nepřesnou interpretaci naměřených hodnot náklonu a deformací. Parametrizace geometrie, nastavení materiálových modelů a rozčlenění modelu do segmentů umožňuje univerzální využití pro simulaci tahové zkoušky při různé konfiguraci, včetně variabilního umístění defektů kmene a kořenového systému. Nastíněno je využití výsledků pro rozvoj metody hodnocení stromů tahovou zkouškou i další rozvoj numerického modelu.
Klíčová slova:
numerické simulace, stabilita stromu, tahová zkouška

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Tippner, Ph.D..