Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Barbora Vojáčková, DiS.
Identifikační číslo: 30218
 
Výzkumník projektu I - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
 
P 15 07  Botanika D-BOTA
LDF D-BOTA-FYTOLL prez [přerušeno]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Fytologie lesa, studium přerušeno

Kontakty     
     
Závěrečná práce
     
     
Stáže     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Analýza „Specialist Survey Method“ a její aplikace na podmínky České republiky
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Analýza „Specialist Survey Method“ a její aplikace na podmínky České republiky
Abstrakt:
Metodika Specialist Survey Method řeší mapování senescentních stromů, především z hlediska jejich ekologické hodnoty. V České republice zatím podobný přístup k hodnocení stromů chybí, navzdory tomu, že je pojem ekologická hodnota a újma často zmiňován v legislativě. Po nastudování dostupných zdrojů a vypracování případových studií, bylo zjištěno, že použití modifikované metodiky SSM je zcela adekvátní a potřebné pro naplnění legislativních požadavků zákona č. 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny. Forma použití a oblast parametrů pro vyhodnocení ekologické hodnoty stromu je doporučena k dalšímu průzkumu.
Klíčová slova:
hodnocení, ekologická hodnota, senescentní, strom, mikrohabitat

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D..