Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Barbora Vojáčková, DiS.
Identifikační číslo: 30218
 
 
P 15 07  Botanika D-BOTA
LDF D-BOTA-FYTOLL prez [přerušeno]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Fytologie lesa, studium přerušeno

     Výuka          Publikace
     
Stáže
     
Konference     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

Úprava stanovištních poměrů dřevin. KUČERA, A. -- HORA, D. -- REJŠEK, K. -- KOLAŘÍK, J. -- ŠIMEK, P. -- KOTYZA, P. -- EZECHEL, M. -- VOJÁČKOVÁ, B. 2020. URL: http://standardy.nature.cz/res/archive/227/070778.pdf?seek=1581320183

Originální název:
Úprava stanovištních poměrů dřevin
Anglický název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav geologie a pedologie
Ústav biotechniky zeleně
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
Druh publikace:
certifikované, akreditované, schválené metodiky, léčebné nebo památkové postupy
Interní identifikační kód produktu:
SPPK A02 007
Poddruh:
schválená metodika
Lokalizace výsledku:
Technické parametry:
Metodika je dostupná na http://standardy.nature.cz/res/archive/227/070778.pdf?seek=1581320183. Číslo osvědčení o schválení SPPK A02007:2020.
Ekonomické parametry:
Metodika nemá přímý ekonomický přínos. Je zaměřena především na zvýšení kvality v posuzování stability stromů. Ekonomický přínos je v přesnějším rozlišení měřítka pro zachování vzrostlých a hodnotných stromů. Tedy přeneseně v podpoře jejich ekologické hodnoty a s tím spojenými benefity.
Rok zhotovení:
2020
Označení certifikačního orgánu:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
Číslo předpisu:
SPPK A02007:2020
Způsob využití výsledku:
využíván bez omezení okruhu uživatelů
Datum certifikace:
30. 1. 2020
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
Tento standard je určen pro definici technických a technologických postupů používaných při úpravách stanovištních poměrů pro růst dřevin v prostředí mimo les.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: http://standardy.nature.cz/res/archive/227/070778.pdf?seek=1581320183
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
04.06.2020 08:20 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
123
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2345
        
123
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -