Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.
Identifikační číslo: 3019
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Zahradnická fakulta (MENDELU)

     
     
Projekty
     
Publikace     Orgány     Konference
     

Omezit na:rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
Garant
Druh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
zamítnutý
1
 Absolutní kvantifikace Hosta viru X (HVX) pomocí klonovaného standardu
I. Šafránková
IGA
garant
01.03.201101.03.2011
obhájený
2
 Digitalizace významných původců chorob okrasných rostlin
FRVŠ
garant
17.03.2006
08.02.2007
obhájený3 Choroby, poruchy a poškození okrasných dřevin
FRVŠ
řešitel
01.01.2009
31.12.2009
obhájený4 Identifikace a kvantifikace patogenních hub rodu Fusarium na obilkách hybridů kukuřice (Zea mays L.) pomocí molekulárních metodIGAgarant01.03.201031.12.2010
podaný
5
 Inovativní postupy ke snížení negativního dopadu infekce Fusarium spp. v obilovinách
R. Cerkal
NAZV
další řešitel04.01.2010
řešený
6
 Komplexní strategie pro minimalizaci negativního dopadu infekce toxikogenními houbami r. Fusarium v obilovinách a odvozených produktech
R. Cerkal
NAZV
Další řešitel
01.01.2011
31.12.2014
obhájený7 Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatu
NPV II
člen řešitelského týmu
01.03.2008
31.12.2011
obhájený8
 Molekulární detekce patogenních druhů hub r. Fusarium na zrnu kukuřice v České republice
I. ŠafránkováIGA
garant
24.09.2009
31.12.2010
obhájený9 Multimediální pomůcka pro výuku předmětů zaměřených na fytopatologii
FRVŠ
garant
10.03.2011
16.02.2012
podaný
10
 Multimediální pomůcka pro výuku předmětů zaměřených na fytopatologii
FRVŠ
garant08.09.2010
ukončený
11
 Výskyt důležitých virových patogenů mečíků, kosatců a tulipánů v České republice
IGA
spoluřešitel
01.03.2007
31.12.2007
obhájený
12 Využití molekulárních metod ke zjištění výskytu nových virových patogenů okrasných rostlin v ČRIGAgarant
01.03.2010
31.12.2010
ukončený13 Výzkumné centrum pro studium obsahových látek ječmene a chmele
VC
spoluřešitel projektu01.03.200531.12.2011

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatý
přijatý
připravovaný
připravovanýřešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutý
zrušený
zrušený