Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.
Identifikační číslo: 3019
 
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Zahradnická fakulta (MENDELU)

          
Projekty
     
          Konference     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
Garant
DruhOficiální role
Odkdy
Dokdy
zamítnutý
1
 Absolutní kvantifikace Hosta viru X (HVX) pomocí klonovaného standardu
IGAgarant01.03.2011
01.03.2011
obhájený2
 Digitalizace významných původců chorob okrasných rostlin
I. Šafránková
FRVŠ
garant
17.03.200608.02.2007
obhájený
3
 Choroby, poruchy a poškození okrasných dřevinI. ŠafránkováFRVŠ
řešitel
01.01.2009
31.12.2009
obhájený4
 Identifikace a kvantifikace patogenních hub rodu Fusarium na obilkách hybridů kukuřice (Zea mays L.) pomocí molekulárních metod
I. Šafránková
IGA
garant01.03.2010
31.12.2010
podaný
5
 Inovativní postupy ke snížení negativního dopadu infekce Fusarium spp. v obilovinách
NAZV
další řešitel04.01.2010
řešený
6
 Komplexní strategie pro minimalizaci negativního dopadu infekce toxikogenními houbami r. Fusarium v obilovinách a odvozených produktechR. CerkalNAZVDalší řešitel
01.01.2011
31.12.2014
obhájený
7
 Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatuP. Salaš
NPV II
člen řešitelského týmu
01.03.2008
31.12.2011
obhájený
8
 Molekulární detekce patogenních druhů hub r. Fusarium na zrnu kukuřice v České republice
IGA
garant
24.09.2009
31.12.2010
obhájený
9
 Multimediální pomůcka pro výuku předmětů zaměřených na fytopatologii
FRVŠ
garant
10.03.201116.02.2012
podaný10
 Multimediální pomůcka pro výuku předmětů zaměřených na fytopatologii
I. Šafránková
FRVŠ
garant08.09.2010
ukončený
11
 Výskyt důležitých virových patogenů mečíků, kosatců a tulipánů v České republice
IGA
spoluřešitel01.03.200731.12.2007
obhájený12
 Využití molekulárních metod ke zjištění výskytu nových virových patogenů okrasných rostlin v ČR
I. ŠafránkováIGA
garant
01.03.201031.12.2010
ukončený13 Výzkumné centrum pro studium obsahových látek ječmene a chmele
VC
spoluřešitel projektu
01.03.2005
31.12.2011

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatý
přijatýpřipravovanýpřipravovanýřešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájenýobhájenýobhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený